1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Zemin ve Çatı Şeklinin Düzenlenmesi Hakkında

Drenaj için en yüksek ve en düşük noktalarını tanımlayarak düz (eğimli olmayan) bir arazinin veya çatının yüzeyini değiştirmek için, şekil düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Bu noktaların yüksekliğini belirleyerek, yüzeyi bağımsız olarak eğimli alt bölgelere ayırırsınız.

Revitte Çatı Düzenleme

Şekil Düzenleme Örnekleri

Revitte Çatı Düzenleme

Aşağıdakileri modellemek için, sabit kalınlıktaki bir zemini veya değişken kalınlıktaki bir katın üst yüzeyini eğimli hale getirmek için, şekil düzenleme araçlarını kullanın:

 • Eğimli düzlemsel olmayan çerçeveyle desteklenen sabit kalınlıkta bir zemin veya çatı.
 • Yatay bir düzlemin yüzeyini eğimli hale getirmek için, kullanılan değişken kalınlıkta bir malzeme (örneğin, konik yalıtım).

Not: Şekli düzenlenmiş zeminler ve çatılar gerçek bir kalınlık göstermezler. Şekil düzenleme araçları, ılımlı eğimlere izin verecek şekilde tasarlanmıştır ve bu gibi durumlarda, gerçek kalınlıktaki sapmalar önemsizdir. Bununla birlikte, daha belirgin eğimler bu sapmayı artıracaktır. Bir eğim beklenen kalınlıktan önemli ölçüde saptığında REVİT bir uyarı verecektir.

Şekil düzenleme araçlarını etkinleştirmek için, aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

 • Zeminler düz ve yatay düzlemde olmalıdır.
 • Bir çatı başka bir çatıya bağlanmamış olmalı ve çatı bir perde çatı olmamalıdır.

Şayet bu koşullardan herhangi biri karşılanmazsa, döşeme şekli düzenleme düğmelerini kullanamazsınız.

Not: Şayet bu koşullar daha sonra ihlal edilirse, şekil düzenlemesini sıfırlamasına izin veren düzenleme işlemi, hataya neden olur.

Şertteki Katları Değiştir “Modify Floors“ sekmesi içerisinde > Şekil Düzenleme “Shape Editing“ panelinde aşağıda listelenen şekil düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz:

 • Alt Elemanlar “Sub Elements”
 • Nokta Ekle “Add Point”
 • Bölünmüş Çizgi Ekle “Add Split Line”
 • Destek Seç “Pick Supports”
 • Şekli Sıfırla “Reset Shape”

Not: Bu araçlarla bir zeminin veya çatının şeklinin düzenlenmesi, yapısal analitik modelinin şeklini etkilemez. Orijinal üst yüzü esas alan tek bir analitik model yüzü değişmeden kalır.

Önemli Hususlar

Otomatik Bölünmüş Çizgiler “Automatic Split Lines”: Zemin/çatı geometrisinin doğruluğunu korumak için, bazen otomatik olarak ayrık çizgiler oluşturulur. Otomatik olarak oluşturulan bölünmüş çizgiler, oluşturulmalarına neden olan koşul artık geçerli olmadığında silinecektir. Örneğin, 4 düzlemsel olmayan köşe düzlemsel hale geldiğinde veya el ile bölünmüş bir çizgi oluşturduğunuzda. Bölünmüş çizgiler, öğenin iç kenarları alt kategorisi kullanılarak çizilir.

Eğimli Zeminler / Çatılar “Warped Floors/Roofs”: Bir yüzey düzlemsel olmayan 4 sınır kenarı veya kullanıcı tarafından oluşturulan bölünmüş çizgilerle sınırlandığında bükülür. Bükülmeyi önlemek için karşıt köşeler arasına bölünmüş bir çizgi ekleyin.

Bu Bölümdeki Konular

 • Çatı veya Yapısal Zeminin Şeklini Değiştirme

Seçili bir zemin veya çatıda bir veya daha fazla noktayı veya kenarı değiştirmek için, Alt Elemanları Düzenle “Modify Sub Elements” aracını kullanabilirsiniz.

 • Çatıya veya Yapısal Zemine Nokta Ekleme

Öğe geometrisine tekil noktalar eklemek için, Nokta Ekle “Add Point” aracını kullanabilirsiniz. Noktalar, şekil değiştirme araçları tarafından eleman geometrisini değiştirmek için kullanılır.

 • Çatı veya Yapısal Zemini Bölme

Doğrusal kenarlar eklemek ve bir çatının veya yapısal zeminin mevcut yüzünü daha küçük alt bölgelere bölmek için, Bölünmüş Çizgi Ekle “Add Split Line“ aracını kullanabilirsiniz.

 • Bölünmüş Çizgileri Destek Kirişleri ile Tanımlama

Bölünmüş çizgileri tanımlamak ve zemin veya çatı için sabit yatak çizgileri oluşturmak üzere kirişleri seçmek için Destekleri Seç “Pick Supports” aracını kullanabilirsiniz.

 • Çatıya veya Yapısal Zemine Kavisli Kenar Koşulu Uygulama

Yay parçaları ile çizilen zeminler, zemin şekli düzenleme araçları kullanılarak değiştirilebilir.

 • Düzenlenmiş Yapısal Zeminin veya Çatının Şeklini Sıfırlama

Zemin şekli değişikliklerini kaldırmak ve eleman geometrisini orijinal durumuna sıfırlamak için, Şekli Sıfırla “Reset Shape“ aracını kullanın.

 • Çatı veya Yapısal Zeminden Şekil Düzenlenmesini Silme

Şekil düzenleme öğesini sildiğinizde, zemin geometrisini buna göre ayarlar.

 • Bir Çatının veya Yapısal Zeminin Tabka Kalınlığını Değiştirme

Değişken Kalınlık “Thickness“ parametresi, bir çatının veya yapısal zeminin tabaka kalınlığını değiştirmek için seçilebilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.