1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için Orta Seviye AutoCAD Dersleri #9-REVOLVE ve REVSURF Komutları

 

Aşağıda, 2 farklı nesne (lamba ve abajur) üzerinde REVOLVE komutu uygulanmış örnek bir çizim bulunmaktadır. Bu dersteki amacınızda benzer nesneler yaratmak olacaktır.

Şu ana kadar yalnızca çok basit bloklarla çalıştınız. Dikdörtgenler prizması veya küp dışında başka bir şey çizmeniz gerektiğini varsayalım. Bir önceki 8 numaralı derste EXTRUDE ve LOFT komutlarını kullanarak yeni şekiller yaratmıştınız.

Silindirik nesneler yaratmanız gerektiğinde, kullanmanız için, AutoCAD size iki komut sunmaktadır:

  • Bu komutların ilki olan REVSURF size birçok yüzeyden oluşan karmaşık bir 3 boyutlu 3B “3D” model verecektir.
  • Diğer komut REVOLVE size katı bir nesne verecektir. Kullanacağınız yöntem neye ihtiyaç duyduğunuza bağlı olacaktır.

Makalenin başındaki resimde görünen abajura bir göz atın. Bu abajur yaratılması gereken iki farklı tür nesne içermektedir. Abajurun siperliği içi boş bir nesne olup; aslında sadece bir yüzeydir. Abajurun tabanı ise katı bir nesnedir. Abajurun siperliğini yaratmak için REVSURF komutunu; abajurun gövdesini oluşturmak içinse, REVOLVE komutunu kullanacağız. Her ne kadar bu abajur bugüne kadar görmüş olduğunuz en harika abajur olmasa da bu derste siperliği ve taşıyıcı gövdesi olan bir abajur tasarımı yapacaksınız. İşe önce her bir nesnenin yarı profilini tanımlayarak başlayacaksınız ve sonrasında REVOLVE komutunu kullanarak bu profili bir eksen etrafında döndüreceksiniz. Bu, 3 boyutlu 3B “3D” modelinizi görüntülemek için de iyi bir uygulama olacaktır.

  • acad.dwt şablonunu kullanarak yeni bir çizim başlatın.
  • SİPERLİK ve GÖVDE isimli iki yeni tabaka “layer” yaratın ve bu tabakalara “layer” farklı renkler verin.
  • GÖVDE isimli tabakayı “layer” geçerli tabaka “current layer” yapın.

POLYLINE komutunu çalıştırın ve abajurunuzun gövdesinin profilini çizmeye başlayın. Aşağıdaki şekilde birinci adımda gösterildiği gibi, 10 birim uzunluğunda düşey ve sırasıyla 5 birim uzunluğunda üst yatay ve 10 birim uzunluğunda alt yatay çizgileri çizmek için, Diklik modunu “Ortho mode” kullanın.

Sonrasında SPLINE komutunu ve uç nokta “endpoint” nesne çıtçıtını “osnap” kullanarak çizmiş olduğunuz sürekli çizginin “polyline” uçlarını birleştirin.

İpucu: SPLINE komutunu bitirdiğiniz zaman, AutoCAD size başlangıç ve biriş teğetliğini “start and end tangency” soracaktır; düşey çizginin alt ucunu seçin.

Aşağıdaki şekilde üçüncü adımda gösterildiği gibi, çizmiş olduğunuz düşey çizginin üst ucuna kısa bir düşey çizgi daha çizin. (Diklik “Ortho” modunun AÇIK “ON” durumda olduğuna emin olun).

SİPERLİK isimli tabakayı “layer” geçerli tabaka “current layer” yapın. Aşağıdaki şekilde dördüncü adımda gösterildiği gibi, eğik kısa bir çizgi çizin. (bu çizgi siperliğin başlangıcı olacaktır.)

GÖVDE isimli tabakanın “layer” geçerli tabaka “current layer” olduğuna emin olun. Aşağıdaki şekilde dördüncü adımda gösterildiği gibi,  REGION komutunu çalıştırın ve gövdeyi oluşturacak olan çizgilerden bir bölge “region” yaratın. En üstte çizmiş olduğunuz düşey çizgiyi dahil etmeyin.

Bu ders için ihtiyacınız olan her şeyi çizdiniz ve dersi tamamlamak için, şimdi sıra düzenleme komutlarını kullanmaya geldi.

Öncelikle abajurun siperliğini yaratacaksınız. Bunu yapmadan önce, AutoCAD‘in sistem değişkenlerinden ikisini (SURFTAB1 & SURFTAB2) ayarlamanız gerekir. Bu değişkenler, yüzeyinizde kaç yön bulunacağını kontrol eder. Varsayılan değer 6‘dır, bu size daha köşeli bir siperlik verir (bir daire yerine bir altıgen gibi). Ayrıca belirlenen sayı bilgisayarınızın nesneyi ne kadar hızlı gösterebileceğini ve siperliğin ne kadar yuvarlak olacağını da etkiler. Aşağıdaki şekilde görünen örnekte abajura 24 kenar vermek için, SURFTAB1 değişkeni 24 olarak ayarlanmıştır.

Bu değeri değiştirmek için, komut satırına SURFTAB1 yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra 24 yazın ve tekrar Enter tuşuna basın. AutoCAD size geçerli ayarı gösterecek ve değerleri değiştirme imkanı verecektir. SURFTAB1 değişkeni değerini ayarlayın ve daha sonra komut satırına SURFTAB2 yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra 2 yazarak ikinci değişkenin de değerini ayarlayın. Düşey şekil düz çizgilerden oluştuğu için, 2 ayarı ayarlamanız yeterli olacaktır.

Artık abajuru yaratmaya hazırsınız. REVSURF komutunu çalıştırın. Döndürülecek nesneleri seçin “Select object to revolved” uyarısını alacaksınız. Bu uyarı geldiğinde, abajuru temsil eden çizgiyi seçin. Daha sonra, döndürme aksını “axis of revolution” seçmeniz istenecektir. Tabanın üst tarafına çizmiş olduğunuz çizgiyi tıklayarak seçin. Ön tanımlı ayar olan 0 derece başlangıç açısını “start angle ve 360 derece döndürülecek açıyı “included angle” iki kez Enter tuşuna basarak kabul edin. Bu çizginizi tam olarak 360 derece döndürecektir.

Komut: “Command:” REVSURF

Geçerli tel kafes yoğunluğu: “Current wire frame density:” SURFTAB1=24 SURFTAB2=2

Döndürülecek nesneleri seçin: “Select object to revolve:” <Abajurun siperliğini belirleyen eğik çizgiyi seçin>

Döndürme eksenini tanımlayacak olan nesneyi seçin: “Select object that defines the axis of revolution:” <en üstteki düşey çizgiyi seçin>

Başlangıç açısını belirleyin <0>: “Specify start angle <0>:” <Enter tuşuna basın>

Dönme açısını belirleyin (+ = syt, – = sy) <360>: “Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:” < Enter tuşuna basın>

Abajurun şimdi bir abajur gibi göründüğünü göreceksiniz. Görüntülemek için 3DORBIT komutunu kullanın.

REVOLVE

Bir sonraki adım olarak tabanı yaratacaksınız. REVOLVE komutunu başlatın. Nesneleri seçmeniz istenecektir. Abajurun tabanı için yarattığınız bölgeyi “region” seçin. Sonrasında, döndürme eksenini “axis of rotation” seçmeniz istenecektir. Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtı açık durumda olarak düşey çizginin alt ve üst uçlarını tıklayarak seçin. Döndürme açısı olarak ön tanımlı ayar olan tam çember> “<full circle>” ayarını Enter tuşuna basarak kabul edin.

Bu profili düşey çizgi çevresinde 360 derece döndürecek ve katı “solid” nesneyi yaratacaktır.

Komut: “Command:” REV REVOLVE

Geçerli tel kafes yoğunluğu: “Current wire frame density:” ISOLINES=4

Nesneleri seçin: “Select objects:” <Bölgeyi “Regıon” seçin> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seçin: “Select objects:” <Enter tuşuna basın>

Döndürme ekseninin başlangıç noktasını belirleyin veya define axis by [Object/X (ekseni)/Y (ekseni)] <NESNE> “Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)] <OBJECT>: < Enter tuşuna basın>

Bir nesne seçin: “Select an object:” <Tabanın üzerindeki düşey çizgiyi seçin >

Döndürme açısını belirleyin <360>: “Specify angle of revolution <360>:” < Enter tuşuna basın >

Abajurunuzu Görüntüleme

Önümüzdeki yapılacak birkaç iş için, şayet hali hazırda 3D temeller “3D Basics” çalışma ortamında değilseniz, 3D temeller “3D Basics” çalışma ortamına geçiş yapmalısınız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere AutoCAD penceresinin sağ alt köşesinde bulunan çark şeklindeki simgeye tıklayın ve 3D temeller “3D Basics” çalışma ortamını tıklayarak seçin.

Gerçekten 3B nesneleriniz olduğunu ve abajurun tabanın üst kısmını gölgelediğini görmek için, HIDE (HI) komutunu kullanın.

Şayet GB İzometrik “SW Isometric” görünüşe geçerseniz, lambanın dik durmadığını göreceksiniz. Bunu düzeltmek için, ROTATE3D komutunu kullanmak zorundasınız. Komut satırına ROTATE3D yazarak komutu çalıştırın ve döndürmek istediğiniz nesneleri seçin ve Enter tuşuna basın. Ön tanımlı ayar olan 2 nokta “2points” seçeneğini kabul ederek, AutoCAD’e abajuru hangi eksen çevresinde döndürmek istediğinizi söyleyeceksiniz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere sırasıyla 1 ve 2 numaralı noktaları tıklayarak seçin. Oktant “Quadrant” nesne çıtçıtının açık olduğuna emin olun.

Command: “Komut:” ROTATE3D

Geçerli pozitif açı: “Current positive angle:” ANGDIR=saat yönünün tersi “counterclockwise” ANGBASE=0

Nesneleri seçin: Diğer köşeyi belirleyin: “Select objects: Specify opposite corner:” <Nesneleri tıklayarak seçin>

2 nesne bulundu “2 found” Nesneleri seçin: “Select objects:” <Enter tuşuna basın>

Eksen üzerinde birinci noktayı belirleyin veya ekseni tanımlayın [Nesne/Son/Görüntü/Xekseni/Yaekseni/Zekseni/2 nokta]: “Specify first point on axis or define axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:” <1 numaralı noktaya tıklayın >

Eksen üzerinde ikinci noktayı belirleyin: “Specify second point on axis:” <2 numaralı noktaya tıklayın >

Dönme açısını belirleyin veya [Referans]: “Specify rotation angle or [Reference]:” 90 < Enter tuşuna basın>

Artık 3 boyutlu 3B “3D” bir modele sahipsiniz; 4 numaralı derste öğrendiğiniz yöntemleri kullanarak modelinizi çeşitli şekillerde görüntüleyin.

Sonraki derslerde ihtiyacınız olacağı için, çiziminizi abajur_3d.dwg olarak kaydedin.

Yakında bu abajura görselleştirme amaçlı malzemeler ekleyecek ve sıvama “rendering” yapacaksınız.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.