1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için Orta Seviye AutoCAD Dersleri #8- Dışa Çekmeden “Extrude“ Daha Fazlası Lofting

Bu dersin amacı EXTRUDE komutunu daha ileri düzeyde görmektir. EXTRUDE komutu Ders 3-7‘de gördüğünüz gibi, kapalı bir 2 boyutlu 2B “2D” şekilden bir 3 boyutlu 3B “3D” katı oluşturmak için kullanılabilir. Dışa çekme EXTRUDE yapabileceğiniz diğer iki yol (komut satırında seçenekler olarak görmüş olabilirsiniz), dışa çekmenin inceltilmesi ve bir nesneyi bir güzergah boyunca dışa çekme için kullanılır. Şayet gerek duyarsanız, iki seçeneği de birleştirebilir ve şekli daraltırken (aşağıda gösterildiği gibi) bir güzegah boyunca dışa çekebilirsiniz.

Dışa çekme seçeneklerini kullanabileceğiniz bir örnek, çiziminizde boruları bu şekilde yaratmaktır. Konik güzergah “tapered path“ seçeneğini sıklıkla kullanamazsınız; ancak en azından bu seçeneğin olduğunu bilmenizde fayda vardır.

BİR GÜZERGAH BOYUNCA DIŞA ÇEKME

0,0 koordinatından başlayarak 120,0 koordinatına, 120,120 koordinatına, 240,120 koordinatına, 240,0 koordinatına sürekli çizgi “polyline” çizin ve sonra komutu bitirmek için, Enter tuşuna basın.

Çizdiğiniz sürekli çizgiyi “polyline” görmek için, önce en genişe görüntü yaklaşma “Zoom > Extents” yapın ve daha sonra farenin tekerleğini biraz kendinize doğru çevirerek görüntü uzaklaşma “zoom out” yapın. Sürekli çizginiz “polyline” aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir:

Daha sonra köşelere 24 birim yarıçap koyun. Bunu yapmanın en kolay yolu, FILLET komutunun Sürekli çizgi “Polyline” seçeneğini kullanmaktır.

Komut: “Command:” FILLET <Enter>

Geçerli ayar: “Current settings:” Mod =BUDAMA, Yarıçap = 0.0000 “Mode = TRIM, Radius = 0.0000”

Birinci nesneyi seçin veya [Sürekli çizgi/Yarıçap/Buda/Çoklu]:

“Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:” R Yarıçapı belirleyin <0.0000>: “Specify fillet radius <0.0000>:” 24

Birinci nesneyi seçin veya [Sürekli çizgi/Yarıçap/Buda/Çoklu]: “Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:” P

2boyutlu 2B sürekli çizgiyi seçin: “Select 2D polyline:” <Sürekli çizgiyi seçin> 3 çizgiye köşe yuvarlama uygulandı “3 lines were filleted”

Daha sonra yapacağınız şey çemberi sürekli çizgi “polyline” boyunca dışa çekmek – ya da daha doğrusu sürekli çizgiyi “polyline” güzergah olarak kullanmak olacaktır.

Bu 3 boyutta 3B “3D” boruları çizmenin bir yoludur. Bu örnekte, 12 birim çapında bir boru çizeceksiniz.

Daha sonra, sürekli çizginin “polyline” sağ alt ucuna bir daire çizin. Çapı 12 birim (yarıçapı 6 birim) olarak kullanın. Çemberi çizdikten sonra, bu çemberi 3 boyutta döndürmelisiniz. Bu, 3 boyutta döndürme konusu bir sonraki derste de ele alınacaktır.

Bunu yapmak için, çemberi seçip etrafında döndürdüğünüz ekseni seçin ve ardından açıyı seçin.

Komut: “Command:” ROTATE3D

Geçerli pozitif açı: “Current positive angle:” ANGDIR=saat yönünün tersi “counterclockwise” ANGBASE=0

Nesneleri seç: “Select objects:” <Çemberi seçtik> 1 nesne bulundu “1 object found” Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter tuşuna basın>

Eksen üzerindeki birinci noktayı belirleyin veya buna göre tanımlayın [Nesne/Son/Görüntü/X ekseni/Y ekseni /Z ekseni /2 nokta]: “Specify first point on axis or define axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:” X

X ekseni üzerinde bir nokta belirleyin <0,0,0> “Specify a point on the X axis <0,0,0>:” <Sürekli çizginin “Polyline” sağ alt ucunu seçin – Nesne çıtçıtlarından Uç nokta “Endpoint” çıtçıtının açık olduğuna emin olun>

Dönme açısını belirleyin veya [Referans]: “Specify rotation angle or [Reference]:” 90 yazıp <Enter tuşuna basın>

Daireniz 90 derece döndürülmüş ve çemberinizin yan tarafına bakıyorsunuz olmalısınız; böylece çember aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir çizgi olarak görünüyor.

Şimdi işin en kolay kısmına geldik. EXTRUDE komutunu kullanarak çemberi sürekli çizgi “polyline” güzergahı boyunda dışa çekeceğiz.

Komut: “Command:” EXT EXTRUDE

Geçerli tel-kafes yoğunluğu “Current wire frame density:” ISOLINES=4 Nesneleri seç: “Select objects:” <Çemberi seçin> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter tuşuna basın>

Specify height of extrusion or [Path]: P

Dışa çekme güzergahını belirleyin veya [Tepe kesme açısı]: “Select extrusion path or [Taper angle]:” <Sürekli çizgiyi “Polyline” seçin >

Not: EXTRUDE komutundan sonra, sürekli çizgi “polyline” hala orda olacaktır.

Şayet çiziminizi temiz tutmak istiyor ve artık ihtiyacınız yoksa, güzergahı silmeyi unutmayın. Nasıl göründüğünü görmek için, nesneyi GB İzometrik “SW Isometric” görünümünde görüntüleyin ve HIDE komutunu kullanın. Nesneniz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir:

Bu EXTRUDE komutu ile kullanılabilen seçeneklerden sadece bir tanesidir. Başka güzergâhlarla da deneyin ve nasıl çalıştığını görün. Şayet çemberiniz çok büyükse dar köşeleri olan sürekli çizgilerde “polyline” dışa çekme “extrusion” yapılamayabilir. Ardından, komut satırında ‘Seçilen nesne dışa çekilemedi‘ hata mesajını görebilirsiniz.

Dışa çekilebilen tüm nesneler bir güzergah boyunca dışa çekilebilirler. Güzergah, çizgiler “line”, yaylar “arc”, sürekli çizgiler “polyline”, eğriler “spline” gibi açık nesneler olabilir.

Ayrıca, bir güzergah boyunca 2 çemberi de dışa çekebilirsiniz. (çemberlerden birini daha küçük yapın) ve daha sonra, içi boş bir boru oluşturmak için SUBTRACT komutunu kullanarak küçük çaplı dışa çekmeyi büyük dışa çekmeden çıkartın.

TEPE KESİĞİ İLE DIŞA ÇEKME

Bir güzergah boyunca incelterek dışa çekme size 3 boyut 3B “3D” araç kutunuzda başka bir seçenek sunar. İşte bunun nasıl yapıldığının bir örneği aşağıda:

  • 10 x 100 birim ebatlarında bir dikdörtgen çizin.
  • EXTRUDE komutunu kullanarak dikdörtgeni 45 derece tepe kesme açısı ile 50 birim dışa çekin. İhtiyacınız olan komutları aşağıda bulabilirsiniz:

Komut: “Command:” EXT EXTRUDE

Geçerli tel-kafes yoğunluğu “Current wire frame density:” ISOLINES=4

Dışa çekilecek nesneleri seç: “Select objects to extrude:” <Dikdörtgeni seçin > 1 nesne bulundu “1 found”

Dışa çekilecek nesneleri seç: “Select objects to extrude:” <Enter tuşuna basın>

Dışa çekme yüksekliğini belirleyin veya [Yön/Güzergah/Tepe kesme açısı] <1.0000>: “Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <1.0000>:” T

Dışa çekme tepe kesmesinin açısını belirleyin <0>: “Specify angle of taper for extrusion <0>:” 45

Dışa çekme yüksekliğini belirleyin veya [Yön/Güzergah/Tepe kesme açısı] <1.0000>: “Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <1.0000>:” 50

Aşağıdaki şekilde olması gereken şeyi (bir piramit) görüyorsunuz:

Çiziminizi farklı açılardan görüntülemek için 3DORBIT komutunu kullanın (Ekranda tıklayın, farenin sol tuşuna basılı tutun ve imleci ekranın etrafında hareket ettirin). Daha fazla pratik yapmak için, farklı şekilleri çeşitli tepe kesme açısı ile dışa çekin.

Bu seçenekler, tek bir komutla çok yönlülük kazandırır. Bu seçenekleri günlük taslaklarınızda çok sık kullanamazsınız; ancak bilmek çok önemlidir.

LOFT KOMUTU

AutoCAD’in 2007 sürümünden itibaren yeni LOFT komutu kullanıma sunulmuştur.

LOFT komutu EXTRUDE komutuna çok benzer olmakla birlikte;  LOFT komutu çok daha kullanışlı ve çok yönlüdür. EXTRUDE komutunda olduğu gibi tek bir şekli dışa çekmek yerine LOFT komutu size birden fazla şekli dışa çekme ve tek bir sürekli nesne yaratma olanağı sunar.

İşte LOFT komutunun nasıl çalıştığının bir örneği; aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi birkaç şekil çizdim ve onları aynı merkezle hizaladım. Daha sonra, çizdiğim şekilleri en büyük dairenin altında ve üstünde olacak şekilde kopyaladım. Amaç aşağıdaki şekilde görülen 7 çemberden pürüzsüz bir nesne oluşturmaktır.

Aşağıdaki şekilde nesnelerin LOFT komutunu kullanmadan önceki ve kullandıktan sonraki ön görünüşlerini görebilirsiniz:

Yukarıdaki örnek çok basit olmakla birlikte; bu basit komutu kullanarak karmaşık şekilleri nasıl oluşturabileceğinizi düşünmenizde size fikir verecektir.

LOFT KOMUTUNU KULLANMA

Bu alıştırmanın amacı 20x20x20 birim ebatlarında üst kısmı 45 derece bükülmüş bir küp yaratmaktır. İşe basit bir adımla başlayacağız.

  • 20×20 birim ebatlarında bir kare çizin.
  • Aynı yerde çizdiğiniz karenin bir kopyasını yaratın.
  • Karenin ağırlık merkezini döndürme taban noktası “base point” olarak kullanarak ikinci yarattığınız kareyi 45 derece döndürün.
  • Son olarak, ikinci kareyi 20 birim yukarı taşıyın. GB İzometrik “SW Isometric” görünüşten bakınca çiziminiz aşağıdaki şekildeki gibi görülmelidir.

  • Daha sonra varsayılanları kullanarak 2 dikdörtgenden bir loft nesnesi oluşturacaksınız.

Komut: “Command:” LOFT

Geçerli tel kafes yoğunluğu “Current wire frame density:” ISOLINES=4

Kapalı profil yaratma modu = Katı “Closed profiles creation mode = Solid”

Sıra ile kesitleri seçin veya [Nokta/Birçok kenarı birleştir/Mod]: “Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]:” <En alttaki kareyi seçin> 1 nesne bulundu “1 found”

Sıra ile kesitleri seçin veya [Nokta/Birçok kenarı birleştir/Mod]: “Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]:” < En üstteki kareyi seçin>

1 nesne bulundu toplam 2 nesne “1 found” 2 total”

Sıra ile kesitleri seçin veya [Nokta/Birçok kenarı birleştir/Mod]: Karşı köşeyi belirleyin: “Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: Specify opposite corner:” <Enter tuşuna basın>

0 nesne bulundu “0 found”

Sıra ile kesitleri seçin veya [Nokta/Birçok kenarı birleştir/Mod]: “Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]:” < Enter tuşuna basın >

2 kesit seçildi “2 cross sections selected”

Bir seçenek girin [Rehberler/Güzergah/Sadece kesitler/Ayarlar] < Sadece kesitler >: “Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings] <Cross sections only>:” < Enter tuşuna basın >

Komut tamamlandıktan sonra 2 kareniz tek bir 3 boyutlu loft nesnesine dönüşecektir.

Şimdi bir şeyler yanlışmış gibi geliyor değil mi?

Karelerin köşelerinin görünmemesi ve loft nesnesinin bükülmüş bir küpe benzemesi gerekiyordu. Bunun yerine, alttaki karenin ortasından üstteki karenin bir köşesine giden çizgileri görüyoruz. Aslında nasıl görüneceğini görmek için, HIDE komutunu kullanın. Biraz tuhaf görünmekle birlikte; bu komutla bu tarz garip şekiller yaratabilirsiniz.

Daha önce kopyaladığınız karelerden birini alın ve aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi alt köşeden üst köşeye çizgiler çizin:

LOFT komutunu tekrar başlatın. Bu sefer farklı bir şeyler deneyin. Kesit olarak tekrar kareleri seçin; sonra ön tanımlı ayarları kabul etmeden Kılavuzlar “Guides“ seçeneğini G kullanın. Şimdi LOFT komutu ile istediğinizi daha iyi temsil eden bir şekil oluşturmak için, sizi yönlendirecek olan dört çizgiyi seçin.

Komut: “Command:” LOFT

Sırası ile kesitleri seçin: “Select cross-sections in lofting order:” <Kareyi seçin> 1 nesne bulundu “1 found”

Sırası ile kesitleri seçin: “Select cross-sections in lofting order:” <Kareyi seçin> 1 nesne bulundu Toplam 2 nesne “1 found, 2 total”

Sırası ile kesitleri seçin: “Select cross-sections in lofting order:” <Enter tuşuna basın> Bir seçenek girin [Kılavuzlar/Güzergah/Sadece kesitler] < Sadece kesitler >: “Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] <Cross-sections only>:” G Kılavuz eğrileri seçin: “Select guide curves:” <Çizgiyi seçin > 1 nesne bulundu “1 found”

Kılavuz eğrileri seçin: “Select guide curves:”< Çizgiyi seçin> 1 nesne bulundu Toplam 2 nesne “1 found, 2 total”

Kılavuz eğrileri seçin: “Select guide curves:”< Çizgiyi seçin> 1 nesne bulundu Toplam 2 nesne “1 found, 3 total”

Kılavuz eğrileri seçin: “Select guide curves:”< Çizgiyi seçin> 1 nesne bulundu Toplam 2 nesne “1 found, 4 total”

Kılavuz eğrileri seçin: “Select guide curves:”< Enter tuşuna basın>

2 nesneyi karşılaştırın; ikinci küp daha gerçekçi görünmelidir.

Yarattığınız nesnenin görünüşünü değiştirmek için VISUALSTYLES komutunu kullanarak Görsel Stiller Yöneticisi “Visual Styles Manager” paletini açın. Bu komut, AutoCAD’in eski sürümlerinde birkaç sistem değişkeni bilgisine ihtiyaç duyan 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri görüntüleme şeklinizdeki ayarları hızla değiştirmenize olanak tanır.

Aşağıdaki şeki,lde vurgulanan ayarları kullanın ve Geçerli Görüntü Bakışına  Uygula “Apply to Current Viewport” düğmesine basın (veya üstteki renkli karelerden herhangi birine çift tıklayın. Böylece ilk loft nesnenizi gösteren net bir görüşe sahip olursunuz.

LOFT komutunu kullanarak kendi 3 boyutlu 3B “3D” nesnelerinizi yaratmayı deneyin.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.