1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için Orta Seviye AutoCAD Dersleri #7- Bölgeler “Region”, Yüzeyler “Surface” ve Dışa Çekme “Extruding”

Bu derste, gerçek 3 boyut 3B “3D” komutlarını kullanmaya başlayacaksınız. Önce bir 2 boyutlu 2B “2D” bölge “region“ oluşturup; daha sonra bu bölgeyi “region“ 3 boyutlu bir katıya dışa çekeceksiniz “extrude”. Ardından, arkalığı, kolçakları ve oturağı kapatmak için, (çizgi kalınlıklı olarak yarattığınız) önceki çizimin üstlerine 3 boyutlu 3B “3D” yüzeyler ekleyeceksiniz.

  1. acad.dwt şablonunu kullanarak yeni bir çizim başlatın.
  2. 3 yeni tabaka “layer” yaratın ve bu tabakalara KOLÇAKLAR, OTURAK ve ARKALIK isimlerini vererek farklı renkler atayın.

6 numaralı Yeni Başlayanlar için Orta Seviye AutoCAD Dersleri #6-AutoCAD’de Çizgi Kalınlıkları dersinde yaptığınız gibi arkalığın, kolçakların ve oturağın ana çizgilerini (dikdörtgenler kullanarak) çizin; fakat çizgi kalınlıklarını eklemeyin.

İşe sandalyenin arkalığında bir bölge “region” oluşturarak başlayacaksınız. ARKALIK isimli tabakanın “layer o anki geçerli (aktif) tabakanız “current layer” olduğuna emin olun. Yarattığınız bölge, seçtiğiniz nesnenin hangi tabakada “layer” olduğuna bakılmaksızın o anki geçerli (aktif) tabakada “current layer” yaratılacaktır. Komut satırına REGION (veya REG) yazıp Enter tuşuna basarak komutu çalıştırın. Sandalyenin arkalığını oluşturan sürekli çizgiyi tıklayarak seçin. Komut satırınız aşağıdaki gibi görünecektir:

Komut: “Command:” REG REGION

Nesneleri seçin: “Select objects: <Dikdörtgeni seçin>” 1 adet bulundu “1 found”

Nesneleri seçin: “Select objects:” <Enter tuşuna basın>

1 döngü çözümlendi. “1 loop extracted.” 1 Bölge yaratıldı. “1 Region created.”

Şayet bölge yaratılmadıysa, bu genellikle şekilde boşluğunuz olduğu anlamına gelir. Sürekli çizgiler “Polylines”, bölgeler “region” için kullanılmak üzere kapalı olmalıdır. Bu işlemi doğru tabakada “layer” olduğunuzdan emin olarak iki kolçağı ve oturağı temsil eden sürekli çizgiler “polyline” için de tekrar edin.

Bu noktada, dört adet 2 boyutlu 2B “2D” bölgeniz var. Bir sonraki adım bunları 3 boyutlu 3B “3D” katı nesneler halinde dışa çekmektir “extrude”. ARAKALIK isimli tabakayı o anki geçerli (aktif) tabaka “ current layer” yapın ve EXTRUDE komutunu çalıştırın. Arkalık isimli tabaka “layer” üzerindeki bölgeyi “region” tıklayarak seçin. Komut satırına bakın. Size birkaç şey sorulduğunu göreceksiniz:

Komut: “Command:” EXT EXTRUDE

Geçerli tel-kafes yoğunluğu: “Current wire-frame density:” ISOLINES=4,

Kapalı profilleri yaratma modu= Katı “Closed profiles creation mode = Solid”

Dışa ittirilecek nesneleri seçin veya [Mod]: “Select objects to extrude or [MOde]:” <Bölgeyi seçin> 1 bulundu “1 found” Dışa ittirilecek nesneleri seçin veya [Mod]: “Select objects to extrude or [MOde]:” <Enter tuşuna basın>

Dışa çekme yüksekliğini belirleyin veya [Yön/Güzergah/Tepe kesme açısı/İfade] <4>: “Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taperangle/Expression] <4>: 20

AutoCAD’in ihtiyacı olan ilk şey dışa çekme yüksekliği olacaktır. Bu Yeni Başlayanlar için Orta Seviye AutoCAD Dersleri #6‘da sürekliği çizgiye “polyline” verdiğiniz kalınlığa benzer. Şayet pozitif bir sayı verirseniz, pozitif Z ekseninde dışa çekme “extrusion” yapılacaktır. Negatif bir sayı verirseniz, bölge Z ekseninde negatif yönde dışa çekilecektir.

Not: Eski sürümlerde kullanıcıya Tepe kesme açısı “Extrusion Taper Angle” da sorulurdu.

Çoğu kez bu değer varsayılan olarak sıfır (0) olacaktır. Şayet eski sürüm AutoCAD kullanıyorsanız ve AutoCAD‘in sizden kesme açısı “Extrusion Taper Angle” istediğini görürseniz, ön tanımlı değeri kabul etmek için, Enter tuşuna basınız.

Not: Aslında dikdörtgenler, daireler ve kapalı poligonlardan da direkt olarak dışa çekme yapabilirsiniz; ancak size REGION komutunu göstermek istedim. Şayet bir şekil meydana getiren 4 çizgiye sahipseniz, bu çizgileri dışa çekemezsiniz; ancak dışa çekilebilir bir nesne oluşturmak için REGION komutunu kullanabilirsiniz.

EXTRUDE komutunu kullanarak kolçakları ve oturağı dışa çekin. Şayet daha önce yapmadıysanız, koltuğu pozitif Z ekseninde, 12 birim yukarıya taşımayı unutmayın. Modelinizin GB izometrik “SW isometric” görünümünde görüntülendiğinden emin olun. Komut satırına HIDE (HI) yazıp Enter tuşuna basın; aşağıdaki şekildeki gibi bir sandalye görmelisiniz.

Artık katıların “solids” daha iyi göründüğünü görüyor olmalısınız. Bu komut genellikle size modelin en doğru biçimde görüntülenmesini sağlar. Ayrıca katılar “solid” hakkında birçok bilgi de edinebilirsiniz. MASSPROP komutunu çalıştırın. Katı nesnelerden bir tanesini seçin ve Enter tuşuna basın. AutoCAD ’in size seçtiğiniz katı “solid” ile ilgili birçok bilgi verdiğini göreceksiniz. Bu bilgilerden birçoğu mühendislik uygulamalarında faydalı olmakla birlikte; hacim birçok farklı durumda ihtiyaç duyulabilecek bir katı özelliğidir. Sonraki derslerde de göreceğiniz üzere, katılarla çok şey yapabilirsiniz.

Çiziminizi dışa çekilmiş_sandalye ismiyle kaydedin.

Yüzeyler Ekleme

Bir önceki derste kaydettiğiniz çizgi_kalınlıklı_sandalye isimli çiziminizi açın ve bu çiziminizi hemen sandalye_3B_yüzlü ismi ile kaydedin.

Sandalyenin sırtına, arkalığına ve kolçaklarına 3 boyutlu 3B “3D” yüzler ekleyeceğiz.

İşe modelinizin GB izometrik “SW isometric” görünümünde görüntüleyerek başlayın. Dışa çekilmiş çizgileri nereden kaplamanız gerektiğini görmek için, komut satırına HIDE yazıp Enter tuşuna basın. Sandalyenizin tüm köşeleri tekrar görebilmeniz ve ekranınızı yenilemek için, komut satırına REGEN veya RE yazın ve Enter tuşuna basın.

ARKALIK isimli tabakanın o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olduğuna emin olun. Komutu çalıştırmak için, komut satırına 3DFACE yazıp; Enter tuşuna basın. Bazı noktalar seçmeniz istenecektir. Uç nokta “End point” nesne çıtçıtının açık olduğundan emin olun.

Noktaları tıklayarak seçmeniz istendiği zaman, noktaları bir dikdörtgen çiziyormuş gibi sırayla seçin. Bir köşeden o köşenin zıt köşesine gitmeyin. Dördüncü köşeyi tıklayarak seçtikten sonra, Enter tuşuna basın. Komut satırınız aşağıdaki gibi görünecektir:

Komut: “Command:” 3DFACE

Birinci köşeyi belirleyin veya [Görünmez]: “Specify first point or [Invisible]:” <1>

İkinci köşeyi belirleyin veya [Görünmez]: “Specify second point or [Invisible]:” <2>

Dördüncü köşeyi belirleyin veya [Görünmez] <Çıkış>: “Specify third point or [Invisible] <Exit>:” <3>

Dördüncü köşeyi belirleyin veya [Görünmez] <üç yanlı yüz yarat >: “Specify fourth point or [Invisible] <create three-sided face>:” <4>

Dördüncü köşeyi belirleyin veya [Görünmez] <çıkış>: “Specify third point or [Invisible] <exit>:” <Enter>

Sandalyenin kolçaklarına ve oturağını da 3 boyutlu 3B “3D” yüzleri eklemek için, komutu tekrarlayın. 3 boyutlu 3B “3D” yüzler, birbirlerine değen herhangi dört çizgiyi (veya yayları) içeren tek şekiller yapmak için mükemmeldir.

Şeklin doğru yaratıldığından emin olmak için, HIDE komutunu kullanın. Şayet her şey doğruysa, katı modelle özdeş görünen bir sandalye görmelisiniz. 3D yüzün, kolların üstündeki ve arkasındaki açıklığı örttüğünü fark edeceksiniz. Yanlış yapılırsa, her parçanın arka köşesinden aşağı doğru bir çizgi olabilir. Dosyayı kaydedin.

3 boyutlu 3B “3D” yüz nesneleri dışa çekilebilirler. Noktaları seçmeye devam edip; bu komutu kullanarak daha karmaşık şekiller de yaratabilirsiniz. Bunun nasıl çalıştığını göstermek için sizlere başka bir alıştırma daha hazırladım. Aşağıdaki şekli çizin:

Bir sonraki şekilde noktaları hangi sıra ile tıklayacağınızı görebilirsiniz. Amaç, bu alanı komutu tek bir kez kullanarak 3 boyutlu yüzler “3D Faces” ile kaplamaktır.

3DFACE komutunu çalıştırın ve yukarıdaki şekilde görünen sıra ile köşe noktalarını tıklayarak seçin. 11 numaralı köşe noktasını seçtikten sonra, 3 boyutlu yüzün 3D Face” yaratılması için, Enter tuşuna basın ve komutu sonlandırın. Daha fazla pratik yapmak için, artık yüzleri dışa çekebilirsiniz.

Şimdi gerçek 3 boyutlu 3B “3D” nesneler yaratmış oldunuz. Her bir yöntemde neler yaptığınızı düşünmek için zaman ayırın: Tel kafes “Wireframe”, çizgi kalınlığı “line thickness” ve dışa çekme “extrude” yöntemleri. T Birinin diğerinden daha iyi olabileceği durumları düşünün. Şimdiye kadar kullandığınız yöntemleri gözden geçirin.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.