1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için İkinci Seviye AutoCAD Dersleri #7-Sürekli Çizgiler “Polyline” ve Revizyon Bulutları “RevCloud”

Sürekli çizgi “Polyline” bir veya daha fazla çizgi (veya yay) parçası içerebilen bir AutoCAD nesnesidir. Dikdörtgen, zaten aşina olduğunuz bir sürekli çizgiye “polyline” örnektir. Gördüğünüz gibi, sürekli çizgi “polyline” dört ayrı çizgiden daha kolay değiştirilebilir ve daha kolay çalışılabilen tek bir nesnedir.

Sürekli çizgiler “Polyline”, komut satırına PL yazarak çağrılan POLYLINE komutunu kullanılarak yaratılırlar. Basit bir sürekli çizgi “polyline” çizmek için, LINE komutunu kullanırmış gibi çizersiniz. Tek fark, yaratılacak olan nesnenin birçok nesne değil tek bir nesne olmasıdır.

Sürekli çizgiler “Polyline” çok kullanışlı eşsiz özelliklere sahiptir:

  • (Sabit veya değişken değişik çizgi enlerine sahip olabilirler.
  • Yay veya çizgi içerebilirler.
  • Düzenlenebilirler.
  • Bir başka sürekli çizgiye “polyline” bağlanabilirler.
  • Kendisini oluşturan parçalara patlatılabilirler.
Komut Klavyeden yazım /Kısa yol Simge Konumu Sonuç
Sürekli çizgi “Polyline” PLINE / PL   Ev “Home” > Çizim “Draw” > Sürekli çizgi “Polyline” Yaylardan ve/veya çizgilerden oluşan bir sürekli çizgi “polyline” yaratır.
Sürekli çizgi Düzenleme “Polyline Edit” PEDIT / PE   Ev “Home” > Modify > Sürekli çizgi Düzenleme “Polyline Edit” Sürekli çizgi “Polyline” nesnelerini düzenler.
Patlat “Explode” EXPLODE / EXP   Ev “Home” > Modify > Patlat “Explode“ Sürekli çizgi “Polyline” nesnesini bileşenlerini ayırır.
Revizyon bulutu “Revcloud” REVCLOUD   Ev “Home” > Çizim “Draw” > Revizyon bulutu “Revcloud” (Ön tanımlı olarak dikdörtgensel) bir revizyon bulutu çizer.

Komutu başlattığınızda çeşitli seçenekler bulunduğunu görürsünüz:

Komut: “Command:” PL / PLINE

Başlangıç noktasını belirleyin: “Specify start point:” O anki geçerli (Aktif) çizgi eni: “Current line-width:” 0.0000 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

** Komutun bir seçeneği seçmek istediğiniz her seferinde, o seçeneğin büyük harfini yazacağınızı unutmayın.

Önemli bir araç Kapat “Close”  seçeneğidir. Bu, aynı noktada iki ucu buluşmayan bir sürekli çizgiyi “polyline” gerçekten kapatır. 3 boyutta çekme dışarı ittirme “extrude” yapmak için, kapalı bir sürekli çizgi “polyline” gereklidir. Şayet sürekli çizgiyi “polyline” çizerken çizgiyi tamamlamak için C seçeneğini kullanırsanız, sürekli çizgiyi “polyline” otomatik olarak kapatılacaktır.

Eğri “Spline” seçeneği, yaylar ve / veya düz çizgiler kullanarak bir çizgiler şeklini çizmenizi ve daha sonra onları bir eğriye dönüştürmenizi sağlar. (SPLINE ayrıca kendi başına ayrı bir komuttur.)

Ayrıca, sürekli çizginin “polyline” Genişliğini “Width“ değiştirerek çizgilerinize farklı görünümlerde kazandırabilirsiniz. Bu, AutoCADte bir ok çizmenin bir yoludur:

Komut: “Command:” PL / PLINE

Başlangıç noktasını belirleyin: “Specify start point:” <Birinci noktayı tıklayarak seçin>

O anki geçerli (Aktif) en: “Current line-width:” 0.0000

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” W Başlangıç enini belirleyin <0.0000>: “Specify starting width <0.0000>:” 1

Bitiş enini belirleyin <1.0000>: “Specify ending width <1.0000>:” <Enter tuşuna basın>

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” < İkinci noktayı tıklayarak seçin >

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Kapat/ Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” W

Başlangıç enini belirleyin <1.0000>: “Specify starting width <1.0000>:” 4

Bitiş enini belirleyin <4.0000>: “Specify ending width <4.0000>: 0

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Kapat/ Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” < Dördüncü noktayı tıklayarak seçin>

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Kapat/ Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” < Dördüncü noktayı tıklayarak seçin >

Çizgilerinizin uzunluğuna bağlı olarak, aşağıdakine benzeyen bir sürekli çizgi “polyline” elde edersiniz:

Aşağıdaki şekilde görünen örneklere bakıp sürekli çizgi “Polyline” çiziminde pratik yaparak mevcut seçeneklerden bazılarını deneyin.

(CNC makinesiyle kesilecek bir slotu temsil eden) sürekli çizgi “polyline” kullanarak çoğaltabileceğiniz örnek bir çizim aşağıdadır. Öncelikle çizgiler, yaylar ve daireler kullanarak bu çizimi nasıl yapacağınızı düşünün.

Bu çizimi bir sürekli çizgi “polyline” kullanarak çizmek için:

Direkt Mesafe Giriş DMG “DDE” yöntemini hatırlıyorsunuz değil mi?

  • İlk noktayı girerek başlayın; daha sonra (Diklik “Ortho” veya Açısal “Polar” mod açıkken) imlecinizi sağa doğru kaydırın ve 5 yazıp; Enter tuşuna basın. Sonra da A yazıp; Enter tuşuna bastıktan sonra imlecinizi yukarı hareket ettirin ve 2 yazıp; Enter tuşuna bastıktan sonra (Düz çizgiye dönmek için) L yazıp; Enter tuşuna basın ve imlecinizi sola doğru kaydırın ve 5 yazıp; Enter tuşuna basın sonra A yazıp Enter tuşuna basarak sürekli çizginin “polyline” yay “arc” moduna dönün ve ardından sürekli çizgiyi “polyline” kapatmak için CL yazın. Voov! Kolaydı değil mi?

Komut: “Command:” PL / PLINE

Başlangıç noktasını belirleyin: “Specify start point:” <herhangi bir noktayı tıklayarak seçin>

O anki geçerli (Aktif) çizgi eni: “Current line-width: 0.0000 Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” 5

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Kapat/ Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” A

Yayın bitiş noktasını belirleyin veya [Açı/Merkez/Kapat/Yön/Yarı en/Çizgi/Yarı çap/İkinci nokta/Geri al/En]: “Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:” 2

Yayın bitiş noktasını belirleyin veya [Açı/Merkez/Kapat/Yön/Yarı en/Çizgi/Yarı çap/İkinci nokta/Geri al/En]: “Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:” L

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Kapat/Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” 5

Sonraki noktayı belirleyin veya [Yay/Kapat/Yarı en/Uzunluk/Geri al/En]: “Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:” A Sonraki noktayı belirleyin veya [Açı/Merkez/Kapat/Yön/ Yarı en /Yarı çap/ İkinci nokta/Geri al/En]: “Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:” CL

  • Bir sürekli çizgiyi “polyline” düzenlemek için, komut satırına PE yazıp Enter tuşuna basarak PEDIT komutunu kullanın.

Komut: “Command:” PE / PEDIT

Bir sürekli çizgi seçin veya [Çoklu]: “Select polyline or [Multiple]:” <Bir sürekli çizgi “polyline” seçin>

Bir seçenek girin [Kapat/Birleştir/En/Köşe düzenle/Uydur/Eğri/Eğrileştirmeyi geri al/ Çizgi tipi üret/Geri al]: “Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex / Fit/ Spline/ Decurve/ Ltype gen/Undo]:”

En yaygın düzenleme araçlarından biri Birleştir “Join” (J) seçeneğidir. İki veya daha fazla Sürekli çizgiyi “Polyline” uç noktalarından birleştirmek için bu seçeneği kullanın.

  • 0,0 koordinatından 5,5 koordinatına bir çizgi çizmek için, LINE komutunu kullanın. Daha sonra 5,5 koordinatından 8,5 koordinatına başka bir çizgi çizmek için, tekrar LINE komutunu kullanın. Bu işlem, ortak bir noktayı (5,5 koordinatı) paylaşan 2 çizgi nesnesi yaratacaktır. Komut satırına PE yazıp Enter tuşuna basarak PEDIT komutunu çalıştırın ve çizgilerden bir tanesini seçin. AutoCAD nesneyi tek bir nesneye dönüştürmek isteyip istemediğinizi soracaktır; Evet “Yes” seçeneğini seçin ve Enter tuşuna basın.

Komut: “Command:” PE / PEDIT

Sürekli çizgiyi seçin veya [oklu]: “Select polyline or [Multiple]:”

Seçilen nesne bir sürekli çizgi değil “Object selected is not a polyline”

Bunu tek bir nesneye dönüştürmek istiyor muşunuz? <E>: “Do you want to turn it into one? <Y>:” <Enter tuşuna basın>

Bir seçenek girin [Kapat/Birleştir/En/Köşe noktasını düzenle /Uydur/Eğri/Eğrileştirmeyi geri al/Çizgi tipi üret/Geri al]: “Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/Spline/ Decurve/ Ltype gen/Undo]:” J

Nesneleri seç: “Select objects:” <bir çizgiyi seçin> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” < diğer çizgiyi seçin >

Sürekli çizgiye 1 parça eklendi “1 segments added to polyline”

Bir seçenek girin [Kapat/Birleştir/En/Köşe düzenle/Uydur/Eğri/Eğrileştirmeyi geri al/ Çizgi tipi üret/Geri al]: “Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/Spline/ Decurve/Ltype gen/Undo]:” <Enter tuşuna basın>

Artık tek bir nesneye (bir sürekli çizgiye) sahipsiniz. Bu, düzenleme için kullanışlı bir araçtır.

Artık şekil tamamlanmış durumdadır ve nesneyi tek bir nesne olarak ofsetleyebilir, ölçekleyebilir ve (şayet kapalıysa) 3 boyutta 3B “3D”, çekme (dışa ittirme) “extrude” yapabilirsiniz.

Bir sürekli çizgiye “polyline” sahip olduğunuzda, onu bazen segmentlerine ayırmak yararlı olabilir. Örneğin, mesafeleri değiştirerek bölümleri kaydırmak isteyebilirsiniz; bunu yapmak için EXPLODE komutunu kullanın. Ayrıca bu komut bloklar gibi birçok diğer AutoCAD nesnelerini ayırmak için de kullanılır.

Sürekli çizgiler “Polyline” çok kullanışlıdırlar. Mümkün olduğunca kullanmaya çalışın. Bazen bir binanın dış duvarlarını çizebilir, sürekli çizgiyi “polyline” duvar kalınlığı için ofsetleyebilir ve her ikisini birden patlatarak çok yönlülük kazanabilirsiniz.

REVCLOUD (Revizyon Bulutu “Revision Cloud”)

POLYLINE komutunun bir diğer farklı versiyonu REVCLOUD (Revizyon Bulutu) komutudur. Revizyon bulutu işvereniniz işinizi incelerken çizimlerinizde görmek istemediğiniz bir şeydir. Revizyon bulutu “Revcloud” çizimdeki sorunları, düzeltmeleri, değişiklikleri veya hataları vurgulamak için kullanılır.

Ayrıca kendi çalışmanızla ilgili bir soruyu vurgulamak için de bir Revizyon bulutu “Revcloud” yaratmak isteyebilirsiniz.

Bir Revizyon bulutu “Revcloud” yaratmak için, komutu çalıştırın. Ardından, mimari bir çizim için yay uzunluğunu yaklaşık 12 birim olarak ayarlayın veya farklı yay uzunluklarını test edin.

Komut: “Command:” REVCLOUD

Minimum yay uzunluğu: “Minimum arc length:” 8.0000 Maksimum yay uzunluğu: “Maximum arc length:” 8.0000 Stil: “Style:” Normal Tip: “Type:” Dikdörtgensel “Rectangular”

Birinci köşe noktasını belirleyin veya [Yay uzunluğu/Nesne/Dikdörtgensel/Poligonal/Serbest çizim/Stil/Düzenle] <Nesne>: “Specify first corner point or [Arc length/Object/Rectangular/Polygonal/Freehand/Style/Modify] <Object>:” A yazıp; Enter tuşuna basın

Minimum yay uzunluğunu belirleyin <8.0000>: “Specify minimum length of arc <8.0000>:” 4 yazıp; Enter tuşuna basın

Specify maximum length of arc <4.0000>: <Enter>

Birinci köşe noktasını belirleyin veya [Yay uzunluğu/Nesne/Dikdörtgensel/Poligonal/Serbest çizim/Stil/Düzenle] <Object>: “Specify first corner point or [Arc length/Object/Rectangular/Polygonal/Freehand/Style/Modify] <Object>:” Birinci köşeyi tıklayarak seçin

Karşı köşeyi belirleyin: “Specify opposite corner:” İkinci köşeyi tıklayarak seçin

Aşağıdaki şekilde görünen revizyon bulutuna benzer bir revizyon bulutu elde etmiş olmalısınız:

Revizyon bulutlarında “Revcloud” belirli bir alanı net bir şekilde tanımlamak zor olabilmektedir. Bu nedenle, ilk örnekteki gibi doğru, temiz revizyon bulutları “revcloud” yaratmak için, başka bir seçeneğiniz vardır. İşe vurgulamak istediğiniz alanın üzerine sürekli çizgi “polyline” çizerek başlayın; daha sonra REVCLOUD komutunu çalıştırın ve Nesne “Object” seçeneğini seçin. Sürekli çizgiyi “Polyline” seçin ve komutu sonlandırmak için, Enter tuşuna basın. Bu yöntem, hemen hemen tüm AutoCAD nesneleri üzerinde çalışacaktır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.