1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için İkinci Seviye AutoCAD Dersleri #6-Yazılarla Çalışma

AutoCAD’de yazıları “text” yaratmak çok kolaydır. Yazıları “Text” bu seviyenin ilk dersinde görmüştünüz; ancak bu derste yazıları “text” daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve daha fazla seçenek keşfedeceksiniz. AutoCAD’deki birçok şey gibi, işleri yapmak için birden fazla yol vardır ve yazı “text” yaratmak için, de bu geçerlidir. Yazıları “Text” yaratmak ve yazılarla “text” çalışmak için kullanılan bazı genel komutlar aşağıda belirtilmiştir.

Komut Klavyeden yazım /Kısa yol Simge Konumu Sonuç
Yazı Stili “Text Style” STYLE / ST   Ev “Home” > Açıklama “Annotation” > Text Style Yazı Stili “Text Style” iletişim kutusunu açar.
Tek satırlı Yazı “Single Line Text” DTEXT / DT / TEXT   Ev “Home” > Açıklama “Annotation” > Single Line Tek satırlı yazı yaratır.
Çok satırlı Yazı “Multiline Text“ MTEXT / T / MT   Ev “Home” > Açıklama “Annotation” > Multiline Text Biçimlendirilebilir çok satırlı, paragraf yazı yaratır.
Yazı Düzenleme “Edit Text“ DDEDIT / DDE (veya çift tıklama) Yok Yok Yazıları düzenler ve biçimlendirir – öznitelikleri “attribute” düzenler.
Yazım Denetimi “Spell Check“ SPELL   Annotate > Yazı “Text” > Check Spelling Yazıdaki “Text”, özniteliklerdeki “attribute” ve harici referanslardaki “Xrefs” yazım ve imla  hatalarını denetler.
Yaya hizalı Yazı “Text along an arc” ARCTEXT   Hızlı Araçlar “Express Tools” > Yazı “Text” > Arc-Aligned Text Seçilen yaya hizalanmış yazı “text” yaratır.

 

Yazı Stillerini “Text Style” Biçimlendirme

Yeni bir çizime başladığınızda ve varsayılan acad.dwt şablonunu kullandığınızda, yalnızca bir yazı stili “text style” tanımlandığını görürsünüz. AutoCAD‘in eski sürümlerinde, varsayılan yazı tipi çirkin, basit bir yazı karakteri “font olan TXT.SHX yazı karakteri “font”  idi; ancak daha yeni sürümler Arial isimli yazı karakterini varsayılan yazı karakteri olarak kullanıyorlar. Bu, temiz, okunması kolay bir yazı karakteridir ve çoğu durumda sorunsuz çalışmaktadır.

Çoğu şirketin şablon çizimlerinde, yazı stillerinizi “text style” tanımlanmış durumdadır. Normal yazı “text”, başlık blokları, notlar, ölçüler ve diğerleri için yazı stillerini “text style” bu şablonlarda bulabilirsiniz. Stil sayısı, çizimin karmaşıklığına bağlı olacaktır. Genellikle bunları değiştirmezsiniz.

Bazen yeni bir metin stili (yazının görünme biçiminin bir tanımı) yaratmanız gerekebilir. Örneğin, kullanılan yazı karakteri “font” yazı stili “text style” tarafından tanımlanır. AutoCAD‘de yazıyı düzgün biçimde biçimlendirmek için, her farklı yazı karakteri “font” ve yazı stili “text style” için yeni bir yazı stili “text style” oluşturmak zorundasınız. Yazıyı “Text” ‘anında’ düzenlemek ve biçimlendirmek mümkündür; ancak bu kötü uygulama olarak kabul edilir ve kafa karıştırıcı, profesyonel olmayan ve düzenlemesi zor çizimler oluşturur. Yani yazı stillerinizi “text style” düzenli tutmalısınız.

Başlamadan önce, acad.dwt şablon dosyası kullanılarak başlatılan yeni çizime yalnızca tek satırlık bir yazı “text” ekleyeceğiz. MTEXT komutunu çalıştırın ve komut satırını takip edin:

Komut: “Command:” MT <Enter> MTEXT

Geçerli yazı stili: “Current text style:” Standart “Standard” Yazı yüksekliği: “Text height:” 0.2000 İlişkili: “Annotative:” Hayır “No” Birinci köşeyi belirleyin: “Specify first corner:” <çizim alanında herhangi bir yere tıklayın> Karşı köşeyi belirleyin veya [Yükseklik/Yasla/Satır boşluğu/Dönüş/Sitil/En/Sütun]: “Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/Columns]:” <Diğer köşeyi tıklayarak seçin >

Bu size bir metin penceresi açacaktır; şimdi ekrana “ÖNTANIMLI METİN” gibi bir şeyler yazıp komutu sona erdirmek için metin penceresinin dışındaki herhangi bir yeri tıklayabilirsiniz.

Çiziminizdeki tüm yazılarınız “text” için yeni bir stil yüklemek çok kolaydır. Bunu yapmak için. Komut satırına ST yazıp Enter tuşuna basın; aşağıdaki şekilde görünen Yazı Stili “Text Style” iletişim kutusu açılacaktır.

Yeni… “New…” düğmesini tıklayın ve yeni yazı stiliniz “text style” için bir isim yazdıktan sonra OK düğmesine basın.

Yeni yarattığınız stil seçili haldeyken, Yazı Karakter İsmi “Font Name” aşağı açılır listesinin üzerine tıklayın ve Times New Roman yazı karakterini “font” seçin. Yazı Karakter Stili “Font Style” için, Koyu “Bol özelliğini seçin.  Bu stil, ön tanımlı olan Arial yazı karakterinden “font” oldukça farklı olacaktır. İsteğe bağlı olarak, genişlik faktörünü .8 değerine ayarlayarak,% 80 genişlikte daha dar boşluklara metin yerleştirebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Gerçekten niçin yaptığınızı bilmiyorsanız, bu iletişim kutusundaki Yüksek “Height” değerini değiştirmeyin. Şayet yazılar için yükseklik “height” değerini bu iletişim kutusunda ayarlarsanız, AutoCAD, ölçüler gibi kullanımlar için, yani ayarladığınız yüksekliğe sabitlendiğinden, ölçekleme yapamaz. Koşullu “Annotative” yazılar “text” AutoCAD’in 2008 sürümünden sonra kullanıma sunulmuş yeni bir özelliktir. Bu daha sonraki bir ders kapsamında ele alınacaktır.

Yeni stilinizle yazı yaratmak için, MTEXT komutunu kullanın. Yazıyı yaratmadan önce, yeni yarattığınız yazı stilini “text style” aktif yazı stilini “current text style” yapmak için, O anki geçerli (Aktif) olarak Ayarla “Set Current” düğmesine basmayı unutmayın.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, artık çiziminizde orijinal ‘Standart’ yazı stili (Arial) ve yeni ‘Özel’ stiliniz (Times New Roman – Kalın) olmak üzere iki farklı yazı stili göreceksiniz.

Bir Çizime Yazı “Text” Ekleme

Elbette, AutoCAD‘de yazı “text” yaratmanın birkaç yolu vardır. Basit yek satırlık yazı “text için TEXT komutunu kullanın. Çizime yazı “text” eklemek için, birkaç parametre gerekmektedir; ancak komut satırını takip ederseniz, oldukça kolay olduğunu görürsünüz.

Komut: “Command:” TEXT

O anki geçerli (Aktif) yazı stili: “Current text style:” Annotative-Custom Yazı yüksekliği: “Text height:” 0.2000 Koşullu: “Annotative:” Evet “Yes” Yaslama: “Justify:” Sol “Left”

Yazının başlangıç noktasını belirleyin veya [Yaslama/Stil]: “Specify start point of text or [Justify/Style]:” <Çizim alanında herhangi bir noktayı tıklayın> Kağıt yüksekliğini belirleyin <0.2000>: “Specify paper height <0.2000>:” <Enter tuşuna basın>

Yazının dönme açısını belirleyin <0>: “Specify rotation angle of text <0>:” < Enter tuşuna basın> <Yazınızı yazın >

Artık çiziminizde bir satır yazı “text” olmalıdır. TEXT komutu ile yaratılan tek satırlı yazı “text” nesnesi daha önce MTEXT komutu kullanarak yarattığınız çok satırlı yazı nesnesinden farklı bir nesnedir. Tek satırlı yazı nesnesini biçimlendirmek “format” daha zordur ve ikinci bir satır ekleyemezsiniz. Çoğu durumda, MTEXT komutu bu günlerde metin eklemek için tercih edilen yoldur.

MTEXT komutunu çalıştırın ve metin penceresinin iki köşesini seçin. Durun ve şerite bir göz atın ve sahip olduğunuz seçenekleri görün (bunlar tek satırlık bir yazı “text” yaratırken görüntülenmezler).

Burada gösterilen iki ayrı alan göreceksiniz. Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, sol tarafta, çiziminizde tanımlanan yazı stillerinin “text style” her birini görüntüleyen bir düğme vardır. Diğer alanda, yazı stillerinizde “text style” tanımladığınız ayarları geçersiz kılacak seçebileceğiniz bazı ayarlar bulunur. Genel bir kural olarak, stillerinizi geçersiz kılma alışkanlığını edinmemenizi öneririm. Bir stilde değişiklik yapmak, bir çizimde yaptığınız geçersiz kılmaları bulmak ve değiştirmekten ÇOK daha kolaydır.

Ayrıca, orada yaslama için bölüm olduğunu da göreceksiniz. Nasıl çalıştığını görmek için yazınız “text” üzerinde bu ayarlardan bazılarını deneyin. Örneğin orta sol “middle left”, yazının satırlarını sol taraftaki bir paragrafın ortasına yaslı gösterecektir. Bir başka kullanışlı bölüm ise, ‘Merkez Çizgi’, ‘Açı’ ve diğer çizim terimleri için kolayca sembol eklemenizi sağlayan Semboller “Symbols” aşağı açılır listesidir.

Çizimdeki mevcut bir yazının stilini başka bir stille değiştirmek için kolay bir yol vardır. Önce, yazıyı “text” seçin ve sonrasında (Ev “Home” sekmesinde> Açıklama “Annotation”  panelinde> Yazı Stili “Text Style”) Yazı Stili “Text Style” menüsüne gidin ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi aşağı açılır listeden istediğiniz stili seçin; seçtiğiniz yazı “text” otomatik olarak değişecektir.

Herhangi bir CAD çiziminde profesyonel görünümlü net yazılar “text” gereklidir. Bu kavramları iyice oturtana dek farklı stilleri deneyerek çalışın.

Çok satırlı Yazı “Multiline Text”

Genellikle, çiziminize bir metin bloğu belki de bir sorunu açıklayan bir paragraf girmek isteyeceksiniz. Böyle bir durumda, MTEXT komutu ihtiyacınız olan şeydir. Bu komut metninizi bir kelime işlemci gibi biçimlendirmenize olanak tanır.

MTEXT komutunu çalıştırın ve çiziminizde bir yeri tıklayarak seçin. Metninizi içerisinde yaratmak istediğiniz alanı temsil edecek bir dikdörtgen yaratmak için, imleci sürükleyin ve diğer köşeyi seçin. İkinci noktayı seçer girmez, Çok satırlı yazı Düzenleyicisi “Multiline text Editor” görüntülenecektir. Yazınızı yazın ve işinizi bitirdiğiniz zaman, OK düğmesine basın.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, AutoCAD birdenbire bir kelime işlemciye dönüşür.

Artık yazınızı “text”  düzenlemek için seçenekleriniz vardır. (Yeni bir metin stili yaratmanıza gerek kalmadan ) yazı karakterini “font”, yazı yüksekliğini “text height” ve yazı rengini “text color” değiştirebilirsiniz. Şayet yazı stiliniz “text style” için Gerçek tip “True type” yazı tipi kullanırsanız, biçimlendirme için daha fazla seçeneğiniz olur (gözden kaçırmayın). Herkesin yazıları göstermek için, kendi yolunu kullandığı büyük bir resim düşünün.

NOT:AutoCAD iki tip yazı karakteri “font” kullanmaktadır: gerçek tip “true-type” yazı karakterleri “font” ve SHX  vektör tipinde yazı karakterleri “font”. Gerçek tip “True-type” yazı karakterleri “font” yazı karakter “font” isminin yanında küçük sembolü ile gösterilirler. (AutoCAD 2010 öncesi) eski sürümlerde, AutoCAD‘in yazıları “text” daha hızlı yaratacağı SHX yazı tiplerini kullanırsınız. AutoCAD‘in yeni sürümleri, Gerçek tip “True-type” yazı karakterleri “font” ile daha önce hiç olmadığı kadar hızlı çalışmaktadır. Gerçek tip “True-type” yazı karakterlerini “font” kullanırken diğer bir endişe de, çizim dosyalarını başkalarıyla paylaşıyorsanız, sistemlerinde aynı yazı karakterlerinin “font” yüklü olmayabileceğidir. Bu, başkalarının sizin dosyalarınızı açtıklarında biçimlendirme sorunlarına neden olabilir.

Yazıyı Düzenleme

Yazınızın “Text” içeriğini düzenlemenin en kolay yolu (yazdıklarınızı) çift tıklamaktır. Metni girme yönteminize bağlı olarak, farklı bir düzenleyici görünür (Çok satırlı yazı veya tek satırlı yazı).

Şayet Çok satırlı yazının “Mtext” kutusunun şeklini değiştirmek isterseniz, yazıyı “text” seçin ve çerçeveyi sağa veya alta sürüklemek için tutaçları kullanın.

Tek satırlık yazı bu şekilde değiştirilemez. Tek veya çok satırlı yazıyı ne zaman kullanacağınıza karar verirken, yazının “text” nasıl kullanılacağını düşünün, sonradan düzenlenecekse, Çok satırlı yazıtı “Mtext” kullanmak daha güvenli olacaktır.

Yaya Hizalanmış Yazı “Arc-Aligned Text”

AutoCAD son sürümlerine Hızlı Araçlar “Express Tools” adı verilen bir komut menüsü ekledi. Bu araçlar normal AutoCAD komutlarıdır, ancak Autodesk tarafından tam olarak desteklenmemektedirler (işe yaramazlarsa Autodesk’e ağlamayın). Ayrıca bunlar bazen normal AutoCAD kurulumundan ayrı olarak kurulurlar; bu yüzden ekranınızda bulunmayabilirler. Fakat bazı çizim problemlerine güzel seçenekler sunarlar. Bu Hızlı Araçlardan birisi Yaya-hizalanmış yazı “Arc-Aligned Text” aracıdır. Adından da anlayacağınız üzere, bu araç yaratacağınız yazıyı “text” çiziminizdeki mevcut bir yaya hizalar.

Bir yay çizin ve komutu başlatmak için, komut satırına ARCTEXT yazıp Enter tuşuna basın. Yayı seçin: “Select the arc:” veri istemi (uyarısı) görüntülendiği zaman, az önce yaratmış olduğunuz yayı seçin; aşağıdaki şekilde görünen Yaya Hizalanmış Yazı “ArcAligned Text” iletişim kutusu görüntülenecektir:

Sizin de gördüğünüz üzere, iletişim kutusunda pek çok seçenek bulunmaktadır. Ön tanımlı ayarları kullanın; aşağıdaki şekilde görünene benzeyen böyle bir şey elde etmiş olmalısınız:

Bu metni normal Çok satırlı yazı “Mtext” gibi düzenleyemezsiniz. Şayet üzerine çift tıklarsanız, yazının boyutunu ve gerekirse yayı düzenleyebilirsiniz; ancak yazı stilini “text style” veya yazı karakterini “font” değiştiremezsiniz.

Ayrıca yayı da silebilirsiniz; bu durumda da yazı “text” kalacaktır. Bu komut çok sık kullanacağınız bir komut değildir, ancak orada olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Hızlı Araçlar “Express Tools” menüsündeki diğer araçları da kontrol edin.

Gözden Geçirme: Bir çizimdeki yazılar net, özlü ve düzenli olmalıdırlar. Aksi söylenmediği sürece daima BÜYÜK HARF kullanın. Farklı durumlar için farklı stiller kullanın; ancak çiziminizdeki stil sayısını çok ta abartmayın. Birden fazla satıra sahip metinler yaratırken Çok satırlı yazı “Multiline text” aracını kullanın ve muhakkak Yazım Denetimi “Spell Check“ yapın. Yazdıklarınızı yeniden okuyun ve çizimi bir başkası okuduğu zaman, yazdıklarınızın mantıklı geleceğinden emin olun. Daha…

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.