1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD’de Dersleri Ders#8-Tabakalar, Ölçüler & Yazılar

Bu ana dek birçok çizim ve düzenleme komutu öğrendiniz. Şimdi artık bir sonraki seviyeye geçme zamanı geldi. Bu derste sizlere çizdiklerinizi ölçülendirmeyi ve tabakalar “layer” kavramını anlatacağım. Ölçüler olmadan nesnelerinizin boyutlarıyla ilgili hiçbir bilgi sahibi olamazsınız. Çiziminizdeki evin gerçek bir ev mi, yoksa bebek evi mi? olduğunu anlamak ölçülere bakarak mümkün olur. Ayrıca çiziminize yazılar “text” da eklemeniz gerekmektedir. Yazılar “Text”, ebat, malzeme, üretim süreci, parça numaraları haricindeki bilgilerin verilmesi için kullanılır.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bu dersteki alıştırmamızda yapacağınız şey, önceki alıştırmalardan birini alıp yeni bir adla kaydetmek ve daha sonra o çizime yazı “text” ve ölçüler eklemektir.

Aşağıdaki tabloda bu derste öğreneceğiniz komutlar listelenmiştir:

Komut Klavyeden Yazım / Kısa yol Simge Menü Sonuç
Tabaka “Layer” Layer / LA   Ev “Home” > Layers Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” iletişim kutusunu açar.
Yazı “Text” Text   Ev “Home” > Açıklama “Annotate” > Single Line Text Tek satırlık yazı “text” yaratır.
Ölçü “Dimension” Dim Birçok Ev “Home” > Açıklama “Annotate” > Dimension > (bir komut seçin) Mevcut nesneleri ölçülendirir.
Ölçek “Scale” Scale / SC   Ev “Home” > Modify > Scale Nesneleri orantılı olarak yeniden boyutlandırır (ölçeklendirir).

Bu makalede üzerinde çalışacağımız alıştırma için, öncelikle daha önce yapmış olduğumuz Alıştırma #5 isimli alıştırmayı CAD klasörünüzden açarak işe başlayın. Özel bir CAD klasörünüz var değil mi?

SAVE AS komutunu kullanarak, Alıştırma5’i Alıştırma6.dwg isimi ile kaydedin.

Tabakalar

Yapacağınız ilk iş üç adet tabakalayer” yaratmaktır. Tabakalar “Layer” çizimleri düzenlemek için kullanılır. Bir gökdelen inşaatı için büyük bir proje çizeceğinizi düşünün. Tasarımcılar, elektrik, sıhhi tesisat, peyzaj ve daha birçok şey için tabakalar “layer” yaratacaklardır. Bunlar çizimi kontrol etmek ve bazı tabakaları “layer” kapatarak ve yalnızca istenen tabakaları “layer” görüntületmek için, gereklidirler. Bu tabakaların “layer” niçin gerekli olduğunun bir sebebidir. AutoCAD‘i profesyonelce kullanmaya başladığınız zaman, üzerinde çalıştığınız her çizimde (büyük olasılıkla onlarca veya yüzlerce) tabaka “layer” olacaktır.

Her çiziminizde, ölçüler “dimension” için bir tabaka, nesneler (çizdiğiniz tüm her şey) için ayrı bir tabaka “layer” ve yazılar “text” için de başka bir tabaka “layer” yaratacaksınız. LAYER komutunu çalıştırın (LA <Enter>). Bu komut aşağıdaki şekilde görünen Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” paletini açacaktır. Biz bu derste kullanılan bazı temel şeyleri ele alacağız.

Yukarıdaki iletişim kutusuna bakarsanız, birçok bilginin olduğunu göreceksiniz.

Aşağıdaki tabloda yukarıdaki şekilde görünen Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” paletindeki soldan sağa (bu seviyede bunların tümü kullanılmayacak olsa da) tüm sütunların neler olduğunu ve açıklamalarını bulabilirsiniz:

Sütun

Açıklama

Durum “Status” Bu sütun aktif tabakayı “layer” belirtmek için yeşil bir tik işaretine sahiptir (tüm yeni nesneler bu katmanda çizilecektir). İstediğiniz tabakayı “layer” aktif tabaka “layer” yapmak için, istediğiniz tabaka “layer” isminin yanındaki Durum “Status” sütununa çift tıklayın.
İsim “Name” Tabakaya “Layer” iyi, açıklayıcı (ancak çok uzun olmayan) bir ad verin.
Açık “On” Tabakanın “Layer görünürlüğünü açar (görünür) veya kapatır (görünmez).
Dondur “Freeze” Açık ”‘On” seçeneğine benzemekle birlikte; (ileriki derslerde işlenecek olan) Görüntü bakışlarında “Viewport” kullanılabilir.
Kilitle “Lock” Görünürlüğü korur ancak kilitli katmandaki nesneleri düzenlemeyi devre dışı bırakır.
Renk “Color” Tabaka “Layer” üzerine çizilecek nesnelerin rengini seçmek için kullanılır.
Çizgi tipi “Linetype” Tabaka “Layer” üzerine çizilecek nesnelerin çizgi tipini “linetype” seçmek için kullanılır.
Çizgi kalınlığı “Lineweight” Tabaka “Layer” üzerine çizilecek nesnelerin çizgi kalınlığını “lineweight” seçmek için kullanılır.
Baskı Stili

“Plot Style”

Nesnelerin nasıl bastırılacağını tanımlamak için kullanılır – bu yukarıda açıklanan özelliklerden farklı olabilir.
Plot Tabakanın “Layer” bastırılacağını (on) veya bastırılmayacağını (off) belirler.
Yeni GB Dondur

“New VP Freeze”

Açık (on) durumuna getirildiği zaman, seçili tabakayı “layer” yaratılan yeni görüntü bakışlarında “viewport” dondurur.
Tanım “Description” Tabakanıza “Layer ”bir açıklama yazmak için kullanılır. – aynı çizim üzerinde başka kullanıcılarla birlikte çalışıldığı zaman, çok önemlidir.

Şimdi ekranınızda Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” iletişim kutusu olmalıdır. Yeni “New”  ( ) düğmesine tıklayın. Bu yeni bir tabaka “layer” yaratacak ve size bu yeni tabakaya “layer” bir isim verme imkanı sunacaktır. Bu yeni bir tabakaya “layer” TEXT ismini verin.  Renk “Color” sütunundaki küçük kutucuğa tıklayın ve sarı rengi seçin. (Ölçüler) için bir tabaka “layer” daha yaratın ve DIMS ismini verdikten sonra, tabakanın “layer” rengini kırmızı yapın. Son olarak, üçüncü bir tabaka “layer” yaratın ve OBJECT ismini verdikten sonra tabaka “layer” rengini yeşil yapın. Şimdi çiziminizde üç yeni tabaka “layer” yaratmış oldunuz. TEXT isimli tabakayı “layer” üzerine bir kez tıklayarak seçin ve o anki geçeri (aktif) yap “Make Current” düğmesine tıklayın. Bu TEXT isimli tabakayı “layer”  o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” yapar ve çizeceğiniz her şey bu tabaka üzerine konur. İletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine basın.

Artık çiziminizde tabakalarınız “layer”  var, tüm nesnelerinizi seçin ve ardından aşağıdaki şekilde görünen tabaka “layer” araç panelini bulun. Panelde tüm tabaka “layer” isimlerinizin listelendiği bir aşağı açılır liste vardır. Çiziminizdeki tüm nesneler seçili haldeyken, tabakayı “layer“ OBJECT isimli tabaka “layer” olarak seçin. Şayet her şeyi doğru yaptıysanız, şimdi çiziminizdeki çizgileriniz ve çemberleriniz yeşil renkli ve OBJECT isimli tabaka “layer” üzerinde olacaklardır.

Yazı “Text” Ekleme

Yazılar “Text” daha ilerideki bir derste daha detaylı olarak işlenecek olmakla birlikte; bu ders için yazı “text” ekleme (çizimde yazı nesnesi yaratma) başlığı ile yetineceğiz. Şimdi çizimimizde birkaç yazı nesnesi yaratacağımız için, TEXT isimli tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” yapın. Komut satırına TEXT yazıp Enter tuşuna basın. Komut satırı aşağıdaki gibi görünecektir:

Komut: “Command:” TEXT           Yasla/Stil/<Başlangıç noktası>: “Justify/Style/<Start point>:” 0,0 <Enter>

  • AutoCAD’in istediği ilk veri yazı “text” için başlangıç noktasıdır. Yazıyı “Text” çiziminizin sol alt köşesine yerleştirmek için, 0,0 yazın. Sizin de fark ettiğiniz gibi TEXT komutunun seçebileceğiniz başka seçenekleri de vardır; fakat şimdilik bunları yok sayacağız.

          Yükseklik <0.2000>: “Height <0.2000>:” <Enter>

  • Daha sonra, AutoCAD harflerinizin yüksekliğini öğrenmek isteyecektir. Bu alıştırma için, yazı yüksekliğini 1/4″ kullanacağız. Yükseklik: “Height:“ veri isteminde (uyarısında), .25 tazın ve Enter tuşuna basın.

          Dönme açısı <0>: “Rotation angle <0>:” <Enter>

  • İstediğimiz metni yazmaya başlamadan önce yapmamız gereken son şey, AutoCAD’e yazacağımız metnin döndürülmesini isteyip istemediğimizi söylemektir. Bu alıştırma için, yazacaklarımızın döndürülmesini istemediğimiz için, ön tanımlı değer olan 0 derece döndürme açısı değerini kabul etmek için, Enter tuşuna basın.

          Yazı: “Text:” İSMİNİZ – ALIŞTIRMA#6

  • Nihayet, yazmak istediğiniz metni yazabilirsiniz. Yazı: “Text: veri isteminde (uyarısında), İSMİNİZİ ve ALIŞTIRMA #6 yazdıktan sonra Enter tuşuna basın.

AutoCAD‘in isminizi sol alt köşeye 1/4″ harf yüksekliği ile TEXT isimli tabaka “layer” üzerine sarı renkli olarak yerleştirdiğini göreceksiniz. Aslında isminizin bu şekilde çerçevenin tam sol köşesi üzerinde olmasını istemeyeceğiniz için, yazıyı “text” sağa ve yukarı doğru 1/8″ birim taşıyın. (MOVE komutunu ve göreceli “relative” koordinatları ( @.125,.125 ) kullanmanız gerektiğini hatırlayın)

Yeni Başlayanlar için Orta Düzey AutoCAD Dersleri #6-Yazılar “Text” ile Çalışma dersinde yazılar “text” ile ilgili çok daha detaylı bilgiler öğreneceksiniz.

AutoCAD’de Ölçülendirme

Şimdi sıra çizimimizi ölçülendirmeye geldi. Komut satırına LA yazıp Enter tuşuna basarak Tabaka Özellikleri Yöneticisi “Layer Properties Manager” iletişim kutusunu açın ve DIM isimli tabakayı “layer” o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” yapın.

Bu AutoCAD’de çizim yaparken simgelerin kullanılmasını önereceğim tek zamandır. Çünkü bu şekilde ölçülendirme yapmak çok daha kolaydır. Şayet aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ekranınızda şeritin Ev “Home” sekmesinin Açıklama “Annotation” panelinde ölçülendirme aşağı açılır komut simgesini görmüyorsanız, şeritin Ev “Home” sekmesini seçin ve herhangi bir simge üzerine sağ tıkladıktan sonra açılan menüden Panelleri Göster “Show Panels” seçeneğini seçtikten sonra açılan menüden Açıklama “Annotation” panel ismine tıklayın.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz üzere birçok tip ölçü “dimension” vardır. Aşağıdaki tabloda ise, bu derste kullanacağımız ölçüler “dimension” listelenmiştir.

İşte bu derste kullanacağımız ölçülendirme komutları ve açıklamaları bunlardır:

Sütun Tanımı
Doğrusal “Linear” Yatay veya düşey mesafeleri ölçülendirmek için, kullanılır.
Hizalı “Aligned” Açılı (yatay veya düşey olmayan) çizgileri ölçülendirmek için kullanılır ve ölçülendirme çizgi ile aynı hizada olur.
Yarıçap “Radius” Çemberlerin veya yayların yarıçapını ölçülendirmek için, kullanılır.
Çap “Diameter” Çemberlerin çapını ölçülendirmek için, kullanılır.
Açısal “Angular” Tıklayarak seçilen iki çizgi arasındaki açıyı ölçülendirmek için, kullanılır.
Esas alınan “Baseline” Siz noktaları tıklayarak seçtikçe ölçüleri otomatik olarak bir düzlem boyunca yığan özel bir ölçülendirme tipidir. Bu ölçülendirme tipi sadece şeritin Açıklama “Annotate” sekmesinde Devamlı “Continue” simgesi ile görünür.

Nesnelerinizi çizmeyi tamamladıktan sonra, ekranın üst kısmındaki şerite gidin ve Açıklama “Annotate” sekmesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bu Ölçülendirme araçları panelinin yanı sıra Yazı “Text” panelini ve diğerler paletleri gösterecektir.

Seçtiğiniz ölçü “dimension” türü, tamamen kişiye çizimi okurken iletmek istediğiniz bilgilere bağlı olacaktır. Makalenin en başındaki şekilde görünen çizime bakın ve farklı ölçü “dimension” türlerini ve nerede kullanıldıklarını anlamaya çalışın.

Biz en yaygın kullanılan ve en kolay olan doğrusal ölçülerlinear dimension” ile başlayacağız. Çiziminizin sol alt köşesindeki dikdörtgene ölçüler “dimension” eklemek için bu ölçülendirme tipini kullanacaksınız. Bu ölçü tipinin komut simgesini tıklayarak seçin ve komut satırına bakın:

Komut: “Command:” _dim Nesneleri seçin veya birinci uzatma çizgisi orijinini belirleyin veya[Açısal/Esasalınançizgi/Sürekli/Ordinat/Hizala/Dağıt/Tabaka/Geri al]:

“Select objects or specify first extension line origin or [Angular/Baseline/Continue/Ordinate/aliGn/Distribute/Layer/Undo]:” <Dikdörtgenin sol üst köşesini tıklayarak seçtik>

AutoCAD ya birinci ölçü çizgisinin “first extension line” (başlangıç noktasının) orijinini soracaktır ya da belirli bir çizgiyi seçmeniz için Enter tuşuna basmanızı isteyecektir. Nesne çıtçıtlarından sadece uç noktaendpoint” nesne çıtçıtını açık duruma getirin. Sol alt köşedeki dikdörtgenin sol üst köşesini tıklayarak seçin. Daha sonra AutoCAD ikinci ölçü çizgisinin “second extension line” (bitiş noktasının) orijinini soracaktır. Sonrasında ölçünün göründüğünü göreceksiniz. Ölçüyü “Dimension” gördüğünüz zaman, dikdörtgenin sağ üst köşesini tıklayarak seçin. AutoCAD ölçünün “dimension“ yatay olan ölçü çizgisinin “dimension line” yerini soracaktır. Dikdörtgenin üst kenarının biraz üzerinde herhangi uygun bir yere tıklayın.

AutoCAD daha sonra size az önce boyutlandırdığınız çizginin uzunluğunu bulduğunu gösterir. Aşağıda komut satırınızda görmeniz gereken uyarıları görebilirsiniz:

Birinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya  [Açısal/Esasalınançizgi Sürekli/Ordinat/Hizala/Dağıt/Tabaka/Geri al]:

“Specify first extension line origin or [Angular/Baseline/Continue/Ordinate/aliGn/Distribute/Layer/Undo]:” <Dikdörtgenin sağ üst köşesini tıklayarak seçtik> Specify second extension line origin or [Undo]: Ölçü çizgisinin yerini veya açı için ikinci çizgiyi belirleyin [Çok satırlı yazı/Yazı/yazı açısı/Geri al]: “Specify dimension line location or second line for angle [Mtext/Text/text aNgle/Undo]:” <Ölçüyü dikdörtgenin üst kenarının biraz üzerine tıklayarak yerleştirdik> Nesneleri seçin veya birinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya [Açısal/ Esasalınançizgi / Sürekli/Ordinat/Hizala/Dağıt/Tabaka/Geri al]:

“Select objects or specify first extension line origin or [Angular/Baseline/Continue/Ordinate/aliGn/Distribute/Layer/Undo]:” <Enter tuşuna bastık>

Şimdi aynı yöntemi kullanarak dikdörtgenin sol kenarını da ölçülendirin.

Şimdi ilk dikdörtgenin az üzerindeki köşeleri yuvarlatılmış olan dikdörtgenin sol üst köşesindeki yayı ölçülendireceğiz. Yarıçap ölçülendirme “radius dimension” ölçülendirme komut simgesini tıklayarak seçin. AutoCAD sizden bir yay veya çember seçmenizi isteyecektir. Dikdörtgenin sol üst köşesindeki yayı tıklayarak seçin. Tekrar AutoCAD ölçü çizgisinin “dimension line” konumunu belirlemenizi isteyecektir. Yayın dışarısında uygun bir yeri tıklayarak seçin.

Şimdi sıra sol üst köşedeki köşeleri pah kırılmış dikdörtgeni ölçülendirmeye geldi. Bu dikdörtgenin köşelerini ölçülendirmenin birkaç yolu olduğunu unutmayın. Önce dikdörtgenin sol alt köşesinden başlayın. Doğrusal ölçü “Linear dimension” ölçülendirme komut simgesini tıklayarak seçin. İki noktayı tıklayarak seçmek yerine, Enter tuşuna basın. AutoCAD sizden ölçülendirmek istediğiniz nesneyi seçmenizi isteyecektir. Dikdörtgenin sol alt köşesindeki açılı çizgiyi tıklayarak seçin. İmlecinizi hareket ettirdikçe, ölçüyü “dimension” eğik çizginin soluna veya altına yerleştirebileceğinizi göreceksiniz. Bir yeri (sol veya aşağı) seçin ve ölçünüzü “dimension” yerleştirin. Dikdörtgenin diğer köşelerine de ölçüleri “dimension” eklemek için, bu işlemi tekrarlayın.

Dikdörtgenin sol üst köşesine bir hizalıaligned dimension” eklememiz gerekiyor. Öncelikle hizalı ölçülendirme “aligned dimension” ölçülendirme komut simgesini tıklayarak seçin. Doğrusal ölçülendirmede olduğu gibi, başlangıç ve bitiş noktalarını seçebilir veya bir nesneyi seçmek için Enter tuşuna basabilirsiniz. Şayet belirli bir nesneyi seçmek için Enter tuşuna bastıysanız, ölçüyü yerleştirmeniz istendiği zaman, ölçünün “dimension” sadece tıklayarak seçmiş olduğunuz nesneye paralel hareket ettirebildiğinizi göreceksiniz. Ölçünüzü “Dimension” nesnenin dışarısında uygun bir yere yerleştirin.

Şimdi sıra en üstteki dikdörtgenin sağ alt köşesindeki açıyı ölçülendirmede. Açı ölçülendirme “Angular dimension” ölçülendirme komut simgesini tıklayarak seçin. Dikdörtgenin alt kenarını tıklayarak seçtikten sonra dikdörtgenin sağ alt köşesindeki açılı çizgiyi tıklayarak seçin. Ölçüyü uygun bir yere yerleştirin.

Şimdi çizimimizin sağ üst tarafındaki çemberi ölçülendirmeliyiz. Çap ölçülendirme “Diameter dimension” ölçülendirme komut simgesini tıklayarak seçin. AutoCAD bir yay veya çember seçmenizi isteyecektir. Çemberi tıklayarak seçin. Daha sonra ölçüyü “dimension” uygun bir yere yerleştirin.

Şekilde görüldüğü üzere boyu 1 birim olan çizgi doğrusal ölçülendirme “linear dimension” ile ölçülendirilmiş gözüküyor. Bu ölçülendirmeyi kolayca yapacağınızı düşünüyorum.

Çizimimizin sol alt tarafında bulunan dizinin üst kısmını doğrusal ölçülinear dimension” ölçülendirme tipini kullanarak ölçülendirin.

Daha sonra şekilde görünen dizinin sol alt köşesindeki 0.75 birimlik ölçülendirmeyi doğrusal ölçülinear dimension” ölçülendirme tipini kullanarak yaratın.

Şimdi işin en çetrefilli kısmına geldik. Yeni oluşturduğumuz 0.75 birimlik sütun mesafesi ölçüsünün altına esas alınan ölçü “baseline dimension” ekleyeceğiz. Esas alınan ölçülendirme “Baseline dimension” komut simgesini tıklayarak seçin ve komut satırına bakın:

Esas alınacak ölçüyü “dimension” seçmeniz istenebilir ya da ölçülendirme direkt olarak 0.75 birimlik sütun mesafesi ölçüsünden başlayabilir. Şayet Esas alınacak ölçüyü seçin: “Select base dimension:” veri istemi (uyarısı) gelirse, sütun için yaratmış olduğunuz 0,75 birimlik ölçüyü “dimension seçin. Daha sonra İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin: “Specify a second extension line origin:” veri istemi (uyarısı) gelecektir. Veri istemi (Uyarı) geldiği zaman, çizim şeklimizdeki P1 ile işaretli noktayı tıklayarak seçin. Daha sonra AutoCAD siz komutu sonlandırmak için, Enter tuşuna basana dek İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin: “Specify a second extension line origin:” veri istemini (uyarısını) tekrarlayacaktır. Bu sefer çizim şeklimizdeki P2 ile işaretli noktayı tıklayarak seçin ve Enter tuşuna basın. Komut satırınızda aşağıdakiler görüntülenmiş olmalıdır:

Komut: “Command:” _dimbaseline

Esas alınacak ölçüyü seçin: “Select base dimension:” İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya (Geri al/<Seç>): “Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>):” < P1 noktasını tıklayarak seçtik> Ölçü yazısı = 1.50 “Dimension text” = 1.50 İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya (Geri al/<Seç>): “Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>):” < P2 noktasını tıklayarak seçtik > Ölçü yazısı = 2.00 “Dimension text = 2.00 İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya (Geri al/<Seç>): “Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>):” <Enter tuşuna bastık>

Artık çiziminiz yukarıda verilen şekildeki gibi görünüyor olmalıdır. Herhangi bir ölçüyü “dimension” unutup unutmadığınızı kontrol edin.

Artık çizimimizi ölçülendirmeyi tamamladığımıza göre, çizimimizi kaydedip bastırabiliriz.

Şimdi çizimimizdeki (çerçeve dahil) her şeyi sağa doğru 2 birim kopyalamak istiyoruz.

Bunun için, COPY komutunu çalıştırın ve Nesneleri seçin: “Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiği zaman, komut satırına ALL yazıp Enter tuşuna basın. Diklik “Ortho” modunun açık olduğuna emin olun (şayet açık değilse, F8 tuşuna basarak açık duruma getirin) ve çizim alanında boş bir alana tıkladıktan sonra imleci sağa doğru biraz çekin ve komut satırına 2 yazdıktan sonra Enter tuşuna basın.

Sırada kopyaladığımız nesneleri iki kat büyütmek (ölçeklemek) var.

Komut satırına SC yazıp Enter tuşuna basarak SCALE komutunu çalıştırın. Nesneleri seçin: “Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiği zaman, kopyaladığımız nesnelerin tümünü (içine alan pencere) veya (değen pencere) yöntemiyle seçin ve Enter tuşuna basın. Temel noktasını belirleyin: “Specify base point” veri istemi (uyarısı) geldiği zaman, kopyalanan çerçevenin sol alt köşesini tıklayarak seçin ve ölçek faktörü “scale factor” için 2 yazarak Enter tuşuna basın. Komut satırınız aşağıdaki gibi görünmelidir:

Komut: “Command:” SC <Enter>

SCALE Nesneleri seçin: Diğer köşe: “Select objects: Other corner:” 38 nesne bulundu “38 found” Nesneleri seçin: “Select objects:” <Enter> Temel noktası: “Base point:” < Sol alt köşeyi tıklayarak seçtik> <Ölçek faktörü>/Referans: “<Scale factor>/Reference:” 2 <Enter>

Komut satırına Z <Enter> E <Enter> yazarak kapsama Görüntü yaklaşma “Zoom Extents” yapın. Şimdi her şeyi iki kat daha büyük görüyor olmalısınız. Görüntü yaklaşma “Zoom in” yaparak ölçülerinizi inceleyin. Kopyalayıp 2 kat büyüttüğümüz (ölçeklediğimiz) çizimdeki ölçülerin “dimension” nesnelerin yeni ebatlarına göre otomatik olarak ayarlanmış olduğunu görürsünüz! Bu ilişkili ölçülendirme “associative dimensioning” adlandırılmaktadır.

Ölçüleriniz “Dimension” ve yazılarınız “text” için doğru görünümü elde etmek için değiştirebileceğiniz birçok farklı parametre vardır (DDIM komutunu kullanın). Bu komut bu derste ele alınmayacaktır; fakat daha ilerideki üst seviye derslerinde muhakkak inceleyeceğiz.

Pratik yapmak için, diğer ödevlerde çizdiğiniz çizimlerinizi ölçülendirmeyi deneyebilirsiniz.

Çiziminiz % 100 doğru olsa bile, yarattığınız ölçüler “dimension” kadar iyidir. Ölçülendirme sırasında yapılan bazı yaygın hatalar şunlardır:

  1. Ölçülendirme esnasında Nesne çıtçıtlarını “Osnap” kullanmama. Şayet bir çizginin uç noktasını tam olarak yakalayamazsanız, ölçünüz “dimension” de yanlış olacaktır.
  2. Yanlış noktayı yakalama. Şayet yeteri kadar dikkatli olmazsanız, detay çizimlerinde bu hatayı yapmak çok kolaydır.
  3. Tamamlanmamış ölçüler. Şayet çiziminizde yaratmanız gereken bir veya iki ölçüyü “dimension” yaratmayı unutursanız, bu çizimizin müşteri tarafından onaylanmaması ile sonuçlanabilir ve bu sebeple projeniz gecikmeye düşebilir.
  4. Kafa karıştırıcı ölçüler “dimension”. Ölçülerinizin “Dimension” üst üste binmediğinden veya birbirlerine çok yakın olmadığından veya başka şekilde belirsiz olmadığından emin olun.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.