1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD’de Dersleri Ders#3-Düzenleme Komutları & Nesne Çıtçıtları

Bir önceki Ders #2’de çizim komutlarını görmüştük. Bu derste sizlere bazı ortak düzenleme komutlarını tanıtılacağım. Aslında AutoCAD’de düzenleme komutlarını çizim komutlarından daha çok kullanırsınız. Artık temelleri bildiğinize göre, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz diğer komutları aşağıda bulabilirsiniz. Üç komut, TRIM, EXTEND ve OFFSET AutoCAD’de 2 boyutlu 2B “2D” işlerde sıkça kullanılmaktadır.

Komut

Klavyeden Yazımı / Kısa yolu SİMGE Konumu

Sonuç

Dikdörtgen RECTANGLE /

REC

  Ev “Home” > Çizim “Draw” > Rectangle Birinci ve sonrasında ikinci köşe noktasını belirledikten sonra bir dikdörtgen çizer.
Budama TRIM / TR   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Trim Belirlenen budama sınırına göre nesneleri budar.
Uzatma EXTEND / EX   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Extend Nesneleri belirlenen uzatma sınırına uzatır.
Ofsetleme OFFSET / O   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Offset Nesneleri belirlenen mesafe kadar ofsetler (paralel olarak kopyasını yaratır).
Nesne Çıtçıtları OSNAP / OS / F3   Araçlar “Tools” > Object Snap Settings Nesne çıtçıtı “Osnap” iletişim kutusunu açar.

 

Ödev #2 – Düzenleme Komutları

Bu ödevin amacı önceki ve bu derste öğrenilen komutların kullanımını uygulamaktır.

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz çizimi yapın. Çizimin tamamlanmış halini .JPG biçiminde “format“ görmek için, BURAYI tıklayın. Şayet isterseniz, nihai AutoCAD dosyasını da BURAYI tıklayarak indirebilirsiniz.

Tekrar belirteyim, yukarıdaki şekilde gördüğünüz çizimdeki yazıları ve ölçüleri çizmeye çalışmayın; bunları sadece çizimi yapabilmeniz için, bilgi amaçlı koydum. Sadece yeşil renkli geometrik şekilleri çizeceksiniz.

ADIMLAR

 • AutoCAD’i çalıştırın ve Ders #2’deki ödevde yaptığınız gibi acad.dwt isimli şablon dosyasını açarak bir çizim başlatın.
 • 1,2 noktasından 3,2 noktasına, 3,2 noktasından 3,4 noktasına, 3,4 noktasından 1,4 noktasına ve 1,4 noktasından 1,2 noktasına çizgi çizin (*Bunu yaparken komut satırını takip etmeyi unutmayın.) Son çizgiyi çizerken bitiş noktası için 1,2 koordinatını girebileceğiniz gibi ilk belirlemiş olduğunuz nokta olacağı için C yazabileceğinizi de hatırlayın.
 • Sonraki kareyi RECTANGLE komutunu kullanarak çizin. Bir dörtgen karşı iki köşe noktası belirlenerek yaratılır. Karenin birinci köşe noktası için 4.5,2 koordinatını girin ve karşı köşe noktasının birinci belirlediğiniz noktanın 2 birim yukarısında ve 2 birim sağında olmasını sağlamak için, @2,2 girin. Kareyi bu şekilde yaratmak hem daha hızlıdır hem de kareyi 4 ayrı çizgiden oluşmak yerine tek bir nesne yapacaktır.
 • İkinci çizdiğiniz kareyi ERASE komutunu kullanarak silin. Tek bir tıklama ile karenin yok olduğunu göreceksiniz. Kareyi tekrar çizin ve devam edin.
 • Üçüncü küçük kareyi çizmek için, istediğiniz yöntemi (LINE veya RECTANGLE komutunu kullanma) kullanarak çizin. Bu karenin sol alt köşesinin koordinatı 8,2 olmalıdır.
 • 2,5 noktasından 2,6.5 noktasına bir çizgi çizin ve sonrasında 1,6 noktasından 3,6 noktasına bir çizgi daha çizin. Şimdi birbirine dik iki çizginiz olmalıdır. Şimdi yapmak istediğimiz şey, dikey çizginin üst kısmını budayıp bir T oluşturmaktır.
 • TRIM komutunu çalıştırın. AutoCAD bizden önce budama sınırını belirlememizi isteyecektir. Yatay çizgiyi tıklayarak seçin ve Enter tuşuna basın. Şimdi AutoCAD bizden budanacak nesneyi belirlememizi isteyecektir. Düşey çizginin budamak istediğimiz tarafını seçin ve komutu bitirmek için, Enter tuşuna basın.

TRIM komutu ile budama işlemi yaparken komut satırında aşağıdaki yazılanları görürsünüz:

Komut: “Command:” TR <Enter> TRIM

O anki geçerli (Aktif) Ayarlar: “Current settings:” Projeksiyon= KKS “Projection=UCS”, Kenar= Yok “Edge=None”

Budama sınırını seçin … “Select cutting edges …”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Yatay çizgiyi seçtik> 1 nesne bulundu “1 found” Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter>

Budanacak nesneyi seçin veya uzatmak için Shift tuşu ile birlikte seçin veya [Fens/Değen/İzdüşüm/Kenar/Sil/Geri al]: “Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:” <Düşey çizginin üst kısmını seçtik>

Budanacak nesneyi seçin veya uzatmak için Shift tuşu ile birlikte seçin veya [İzdüşüm/Kenar/Geri al]: “Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:” <Enter>

Bir kez daha tekrarlıyorum, komut satırını izlemek çok önemlidir.  Komut satırı birçok komutta size rehberlik edecektir.

 • 4,6.5 noktasından 6,6.5 noktasına bir çizgi çizin ve sonrasında 5,5 noktasından 5,6 noktasına bir çizgi daha çizin. Şimdi yapmak istediğimiz şey, dikey çizgiyi yatay çizgiyle buluşana kadar uzatmaktır.
 • EXTEND komutunu çalıştırın. AutoCAD bizden önce uzatma sınırını soracaktır.  Yatay çizgiyi seçin ve Enter tuşuna basın.
 • Şimdi AutoCAD bizden uzatılacak nesneyi belirlememizi isteyecektir. Düzey çizginin yatay çizgiye kakın olan ucuna tıklayın ve komutu bitirmek için, Enter tuşuna basın.

EXTEND komutu ile uzatma işlemi yaparken komut satırında aşağıdaki yazılanları görürsünüz:

Komut: “Command:” EX <Enter> EXTEND

O anki geçerli (Aktif) Ayarlar: “Current settings:” Projeksiyon= KKS “Projection=UCS”, Kenar= Yok “Edge=None”

Uzatma sınırını seçin … “Select boundary edges …”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Yatay çizgiyi seçtik> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter> Uzatılacak nesneyi seçin veya budamak için Shift tuşu ile birlikte seçin veya [Fens/Değen/İzdüşüm/Kenar/Geri al]: “Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:” <Düşey çizginin üst ucunu seçtik >

Uzatılacak nesneyi seçin veya budamak için Shift tuşu ile birlikte seçin veya [İzdüşüm/Kenar/Geri al]: “Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:” <Enter>

 • Şimdi CIRCLE komutunu kullanarak merkez noktası 7.5,5.5 olan 0.5 birim yarıçaplı bir çember çizin. Daha sonra,  1/4″ daha büyük olan diğer çemberi yaratmak için, OFFSET komutunu kullanacaksınız.  OFFSET çalıştırın ve ofset mesafesi olarak .125 girerek Enter tuşuna basın. Çemberi seçin ve çemberin dışarısında herhangi bir yere tıklayın. Komutu bitirmek için, Enter tuşuna basın.

MOLA ZAMANI: Belki şu anda bana inanmayacaksınız; ama çizim yaparken ben OFFSET komutunu çok kullanırım. OFFSET komutu olmadan ben kaybolurum. Siz de öyle olacaksınız, bu yüzden, bu komutu nasıl kullanacağınızı çok iyi öğrenin ve kendinizi pekiştirin. İlerdeki derslerde bu komutla ilgili daha fazla alıştırma bulacaksınız.

Nesne Çıtçıtları

Şimdi çemberin merkezinden daha önce uzatmış olduğunuz düşey çizginin orta noktasına bir çizgi çizmek istediğinizi farz edelim. AutoCAD  bu işlemi kolayca yapabilmenizi sağlayan bir özelliğe sahiptir. Bu özellik Nesne Çıtçıtları “Object Snaps” özelliğidir. Komut satırına OS yazın ve Enter tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde görünen Eskiz Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusu açılacaktır.

SİMGE

AYAR

SİMGE

AYAR

  Uç nokta “Endpoint”   Yerleştirme “Insertion” noktası
  Orta nokta “Midpoint”   Dik “Perpendicular”
  Merkez “Center”   Teğet “Tangent”
  Nod “Node”   En yakın “Nearest”
Oktant “Quadrant”   Uzatıldığında Kesişen “Apparent Intersection“
Kesişim “Intersection”   Paralel “Parallel”
Uzanım “Extension”

M2P

İki noktanın orta noktası

Nesne üzerinde yakalamak istediğiniz noktaları seçebilirsiniz. Aşağıda seçeneklerinizin tüm listesini bulabilirsiniz. Çizim yaparken komut çalıştırıldıktan sonra ihtiyaç duyulan nesne çıtçıtı çağırılır.

Uç nokta “Endpoint” – çizgi gibi nesnelerin başlangıç veya bitiş noktasını yakalar. – END

Orta nokta “Midpoint” – çizgi veya yay gibi nesnelerin orta noktasını yakalar. – MID

Merkez “Center” – çember veya yay gibi nesnelerin merkez noktasını yakalar. – CEN

Nod “Node” – yazı gibi nesnelerin oturtma “nod” noktasını yakalar. – NOD

Oktant “Quadrant” – çemberin dört oktant noktasından bir tanesini yakalar. – QUA

Intersection – kesişen iki nesnenin kesişim noktasını yakalar. – INT

Extension – çizgi veya yay gibi nesnelerin fantom uzantısını yakalar. – EXT

Yerleştirme “Insertion” – blok veya yazı gibi nesnelerin yerleştirme noktasını yakalar. – INS

Dik “Perpendicular” – sonucun seçilen çizgiye dik olmasını sağlar. – PER

Teğet “Tangent” – sonucun seçilen çembere veya yaya teğet olmasını sağlar. – TAN

En yakın “Nearest” – nesnenin en yakın noktasını bulur ve o noktayı yakalar. – NEA

Parallel – sonucun belirli bir çizgiye paralel olmasını sağlar. – PAR

M2P – Bir nesne üzerinde belirli bir noktayı yakalamadığı için, teknik olarak bir nesne çıtçıtı olmamakla birlikte; 2 nokta seçmenize olanak sağlar ve seçtiğiniz iki noktanın orta noktasını hesaplar. Bu çok kullanışlı bir seçenektir.

Not: İletişim kutusunda her sembolün yanında bir işaretleme kutusu bulunur. Çizim yaparken geçerli bir çıtçıt noktası bulunduğu zaman, çizim alanında nesnenin üzerinde ilgili nesne çıtçıtının (kavuniçi renkli) simgesi görünür. (Uç nokta “Endpoint” için kavuniçi renkli küçük bir kare görüntülenirken; orta nokta “midpoint” için kavuniçi renkli küçük bir üçgen görüntülenir). Şayet iletişim kutusunda SeçeneklerOptions” düğmesini tıklarsanız, nesne çıtçıtlarının görüntülenme ebatlarını ve renklerini değiştirebilirsiniz. Çizim alanınızın arka plan rengine bağlı olarak bu değişikliği yapmanız bir zaruret olabilmektedir.

Yukarıdaki şekilde görünen Eskiz Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusunda, Uç nokta “Endpoint”, Orta nokta “Midpoint” ve Merkez “Center” nesne çıtçıtlarının yanlarındaki işaretleme kutularını işaretleyin OK ve düğmesine basın.

LINE komutunu çalıştırın. İmleci çizim alanında gezdirin; bir nesneye yaklaştığınız zaman, kavuniçi renkli küçük simgelerin görüntülendiğini göreceksiniz. İmleci bir çemberin üzerinde gezdirin (çemberin merkezi üzerine değil).  Çemberin merkez noktasında kavuniçi renkli çember sembolünü gördüğünüz zaman, bu merkez noktasını çizginin başlangıç noktası yapmak için, tıklayın. İmleci düşey çizginin ortasına doğru kavuniçi renkli küçük üçgen sembolünü görene dek çekin. (Bu sembolün Orta nokta “Midpoint” sembolü olduğunu hatırlayın). Kavuniçi renkli küçük üçgen sembolünü gördüğünüz zaman, bu noktayı çizginin bitiş noktası olarak belirlemek için, tıklayın. Komutu bitirmek için, Enter tuşuna basın.

Çiziminizi kaydedin.

 

Çiziminizi Ders #2 de yaptığınız birinci ödevdeki baskı ayarları ile bastırın. Baskı almadan önce Ön izleme “Preview” yapmayı unutmayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.