1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD Dersleri Ders#9-Bazı Kısa Yollar

Daha önceki derslerde de bahsettiğim gibi, AutoCAD‘de bir şeyi yapmanın birçok yolu vardır. Örneğin, mesafe girmek için, Ders #1’de gördüğünüz MutlakAbsolute”, Göreceli “Relative” ve Açısal “Polar” koordinatlar gibi. Önceki 8 derste sizlere verileri girmek için kusursuz yollar (ki bu zor yoldu) göstermeye çalıştım. Şimdi AutoCAD‘e çizdiğiniz noktanın yerini belirten dört yol (ki bunlar kolay yollardır) daha göstereceğim.

MANUEL GİRİŞİN TEMEL BİLGİLERİNİ UNUTMAYIN!

Direkt Mesafe Giriş(veya DMG) Koordinatları girmenin olağan yollarını atlamak için bir yoludur ve nesneleri sadece mesafeye girerek yaratmada kullanılır. Yöntem oldukça kolaydır, ancak yine de dikkatli olmanız gerekir.

F8 tuşuna basarak Diklik “Ortho” modunu açık duruma getirdiğinizden emin olun ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi durum çubuğundaki Diklik “Ortho” simgesinin mavi renkli olduğunu kontrol edin.

F8 tuşunuz Diklik “Ortho” modunu açar ve kapatır.

Şimdi bir noktadan sağa doğru 10 birim uzunluğunda bir çizgi çizmek istediğinizi farz edelim.

LINE komutunu çalıştırın ve çizim alanında boş herhangi bir yere tıklayın. Daha sonra imleci sağa doğru çekin. Şayet Diklik “Ortho” modu açık durumdaysa, tıkladığınız noktadan başlayan çizginin açılı değil; düz olması gerekir. Şimdi klavyeden 10 yazın ve Enter tuşuna basın. Komutu bitirmek için, tekrar Enter tuşuna basın. Böylece 10 birim uzunluğunda yatay bir çizgi çizmiş oldunuz.

Bu çember çapları veya başka nesneler gibi çizgi parçalarını çizmenin çok kolay bir yoludur. Şayet Diklik “Ortho” modu açık durumda değilse, çizgileriniz düz (yatay veya düşey) olmayacak ve çiziminiz hızla bozulacak ve düzeltilmesi kolay olmayacaktır. Ben bir sürü öğrencinin bu kolay yolu seçtiğini ve (Diklik “Ortho” modu açık duruma getirmeden çalışmaya başladıkları için) projelerini berbat ettiklerini, teknik çizim dersini başaramadıklarını ve çaresiz kaldıklarını gördüm. Siz bunu yapmayın.

Açısal İzleme “Polar Tracking”

Şimdi bu yöntemle eğik çizgiler çizmek hoş olmaz mıydı? Tabi ki, bunu yapabilirsiniz; ancak önce ayarlarınızı değiştirmelisiniz.

Komut satırına DSETTINGS (veya DS) yazın. Aşağıdaki şekilde görünen Çizim Ayarları “Drafting Settings” iletişim kutusu açılacaktır; Açısal İzleme “Polar Tracking” sekmesine gidin.

İletişim kutusunun en üstündeki Açısal İzlemeyi Aç “Polar Tracking On” işaretleme kutusunun işaretli olduğuna emin olun. Şayet işaretli değilse işaretleyin (F10 tuşunuza basarak ta açabilirsiniz)ve daha sonra Açı artımları “Increment angle” aşağı açılır listesinden bir açı artım değeri seçin.

Özellikle başka bir açı değerine ihtiyacınız olmadıkça açısal ayarları 45 derece artışlarla kullanmanızı öneririm.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, ben az önce çizdiğimiz 10 birim uzunluğundaki çizginin sol ucuna Direkt Mesafe Giriş (DMG) yöntemini kullanarak 4 adet 1 birim uzunluğunda çizgi çizdim. Bakalım sizde az önce çizmiş olduğunuz 10 birim uzunluğundaki çizginin sol ucuna Direkt Mesafe Giriş (DMG) yöntemini kullanarak bu 4 çizgiyi çizebilecek misiniz? İşlem önceki 10 birim uzunluğundaki çizgiyi çizerken uyguladığınız yöntemle aynı olmakla birlikte; bu kez açısal “polar” mod açık olduğu için, 1 birim uzunluk değerini girmeden önce imleci hareket ettirerek istenen açı değerinin yakalandığını görmeniz gerekmektedir. Açı artım “Increment angle” değerini 30 derece olarak ayarladığınıza emin olun ve 30 derecede, 120 derecede, 150 derecede ve -30 derecede (pozitif X ekseninden aşağı doğru 30 derecede) 1 birim uzunluğunda 4 çizgiyi çizin.

Diklik “Ortho” ve Açısal “Polar” izleme “Polar Tracking” modları aynı anda açık durumda olamazlar. Daha çok çizim yapmaya başladıkça, bu iki özelliğin size çok zaman kazandırdıklarını göreceksiniz. Mutlak “Absolute” ve göreceli “relative” koordinat girişini (özellikle 3 boyutta 3B “3D”) kullanmak zorunda olacağınız zamanlar da olacaktır.

Şimdi aşağıdaki şekilde görünen Ders #2’de yaptığımız alıştırmaya gidin ve bu derste öğrendiğiniz yöntemleri kullanarak o çizimi tekrar çizin.

Şimdi bunu son kez tekrarlayacağım:

Çizim yaparken ya Diklik “”Ortho” ya da Açısal İzleme “Polar Tracking” modunun açık olduğuna emin olun ve noktaların manuel olarak nasıl girildiğini unutmayın!

Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking”

Artık sadece mesafelerden noktaları nasıl bulacağınızı ve doğru bir şekilde ölçebileceğinizi gördünüz ancak daha önce çizilen nesnelere dayalı olarak belirli noktalar bulmak istiyorsanız ne olacak? Nesne çıtçıtlarını “Osnap” kullanabilirsiniz; ancak bunlar ihtiyaç duyduğunuz noktayı her zaman bulamazlar. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir dikdörtgenin ortasına bir daire çizmek istediğinizi düşünün:

Eskiden, dikdörtgenin ortasını bulmak için, dikdörtgenin karşı iki köşesinden bir çizgi çeker ve çemberi bu çizginin orta noktası merkez olacak şekilde çizdikten sonra,  referans çizgisini silerdik.

Fakat artık nesne çıtçıt izleme “object snap tracking” özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, mevcut nesnelerin referans noktalarını bulmanın ve bunları kullanarak çizmenin bir yoludur. Hatta AutoCAD’in 2017 sürümünde (dikdörtgen, poligon ve çokgen) gibi kapalı nesnelerin geometrik merkezlerini bulan ve bu noktayı yakalayan Geometrik Merkez “Geometrik Center” nesne çıtçıtı da kullanıma sunulmuştur. Bu nesne çıtçıtını da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki alıştırmayı yapmak için, Orta nokta “Midpoint” nesne çıtçıtınızın açık olduğuna emin olun.

Komut satırına REC yazıp Enter tuşuna basarak RECTANGLE komutunu çalıştırın ve bir köşesi 0,0 noktasında karşı köşesi 4,3 noktasında olan bir dikdörtgen çizin.

Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” ve Nesne çıtçıtlanma “Osnap” modlarının açık olduğuna emin olun.

CIRCLE komutunu çalıştırın.

İmlecinizi dikdörtgenin alt kenarının ortasına doğru getirin. Dikdörtgenin alt kenarının ortasında küçük üçgen simgesi ile birlikte düşey yönlü soluk kesik kesik (yeşil) bir çizgi görmelisiniz. Şimdi imlecinizi dikdörtgenin sağ kenarının orta noktasına doğru getirin. Dikdörtgenin sağ kenarının ortasında küçük üçgen simgesi ile birlikte yatay yönlü soluk kesik kesik (yeşil) bir çizgi daha görürsünüz ve imlecinizi dikdörtgenin merkezine doğru getirdikçe, bu iki kesik kesik çizginin dikdörtgenin merkezinde kesiştiğini ve aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bu kesişim noktasının işaretlendiğini görürsünüz. İşte bu kesişim noktası dikdörtgeninizin merkezidir.

Yatayda ve düşeyde yeşil renkli kesik kesik her iki çizgiyi de gördükten sonra çember için merkez noktayı tıklayarak seçebilirsiniz. Bu merkez nokta dikdörtgenin tam ortasındadır. Dairenize 1 birimlik yarıçap verin.

Bu çok basit bir örnektir, ancak daha karmaşık şekilleri çizmeye başladıkça, bu nesne çıtçıt izleme “object snap tracking” özelliği çizim yaparken ustalaşmak için kullanışlı bir araç ve mükemmel bir zaman kazandırıcı olacaktır. Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” özelliği aktif olan tüm Nesne Çıtçıtları “Osnap” ile çalışacaktır. Ancak, istediğiniz noktayı tıklayarak seçtiğinizden emin olmak için mutlaka aktif olan kontrol edin.

Şimdi eğlence başlıyor! Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” Direkt Mesafe Giriş (DMG) özelliği ile birlikte kullanabilirsiniz. Şayet bir dikdörtgenin sağ üst köşesinden 10 birim yukarıda başlayan bir çizgi çizmek isterseniz ne yapacaksınız? Çizginin başlangıç noktasını dikdörtgenin köşesinin 10 birim yukarısından başlatmak için, bu teknikleri arka arkaya kullanabilir ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Birinci noktayı belirleyin: “Specify first point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, 10 yazıp Enter tuşuna basarsınız.

Bu teknik harika bir zaman kazandırıcıdır. Eski sürümlerde, dikdörtgeni ofsetlemeniz, çizgiyi çizmeniz ve sonra da dikdörtgeni silmeniz gerekirdi. Bunu kendi başınıza deneyin.

Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input”

Şimdi tüm bu kavramları bir araya getirmenin ve onları Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” olarak adlandırılan özellik yardımıyla birleştirmenin tam zamanı. AutoCAD’in eski sürümlerinde, kullanıcılar komut satırını sadece bilgi amaçlı kullanırlardı. Daha sonraki AutoCAD sürümlerinde ise, (AutoCAD’in 2006 sürümünden itibaren) kullanıcının klavyeden giriş yaparak işlerini kolaylaştırması için, çizim alanında imlecin yanına Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” özelliği eklendi.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere durum çubuğundaki simgeyi tıklayarak veya F12 tuşuna basarak Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” özelliğini açın.

Artık çizim yaparken, ekranda her türlü bilgiyi göreceksiniz.

Yukarıdaki şekilde görünen bu örnekte, dikdörtgenin alt kenarının orta noktasından başlayan ve (el ile girdiğim) 1,85 birim yukarıda biten bir çizgi çizdim. Mesafeyi girdikten sonra, açıya geçmek için TAB tuşuna basabilir ve yukarıdaki örnekte (140) girdiğim gibi Açı “Angle” kutusuna bir değer girebilirim. Ayrıca göreceli “relative” koordinatları kullanarak @ 1.85 <140 da yazabilirim. Ön tanımlı olarak önce (uzunluk) olsan birinci alanda (kutuda) olursunuz. Açı değerini girmek için, açı “angle” alanına (kutusuna) geçmek için, klavyenizdeki TAB tuşuna basın.

Şayet AutoCAD‘i kullanmaya yeni başladıysanız, bu özellik gözlerinizi (size uyarı verecek olan) komut satırından çizim alanına kaydırmanıza neden olacağı için, bu özelliği devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim.

Şöyle bir gözden geçirirsek, AutoCAD verimliliğinizi artırmak için güzel araçlar sunmaktadır. Bu araçları kullanın; ustalaşın; fakat noktaları giriş yollarının temellerini unutmayın. Özellikle, 3 boyutlu 3B “3D” tasarımlar yaparken, manuel veri girişi değerli hale gelir.

AutoCAD’de Fonksiyon (F) Tuşları

Bu derste sizlere AutoCAD’de Fonksiyon tuşlarından bazılarının (F tuşları) nasıl çalıştığını da göstereceğim. Bunlar, öğrenmek ve hatırlamak için harika kısa yollardır. Bir F tuşunu bir simgeden daha hızlı bulabilirsiniz. Nesne Çıtçıtlarını “Osnap” açıp kapatmak gibi bir iş için bu gerçek bir zaman kazandırıcıdır.

Aşağıdaki tabloda AutoCAD‘de bulunan (bazıları henüz görmediğiniz) fonksiyon tuşlarını bulabilirsiniz.

F TUŞU

FİŞLEVİ

F1 AutoCAD Yardım “Help” Başlıklarını açar.
F2 Metin Ekranını (Komut satırı geçmişini) açar.
F3 Nesne Çıtçıtlarını açar veya kapatır.
F4 3 boyut 3B “3D” Nesne Çıtçıtlarını açar veya kapatır.
F5 İzometrik Çizim moduna geçiş yapar.
F6 Dinamik Kullanıcı Koordinat Sistemine (KKS) “(UCS” geçiş yapar.
F7 Karelajı açar veya kapatır.
F8 Diklik “Ortho” modunu açar veya kapatır.
F9 Çıtçıt “Snap” (ekran noktalarını yakalama) modunu açar veya kapatır.
F10 Açısal “Polar” moda geçiş yapar.
F11 Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” moduna geçiş yapar.
F12 Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” moduna geçiş yapar.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.