1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD Dersleri Ders#7-Güçlü Düzenleme Komutları

Artık birkaç komut daha öğrenmenin tam zamanı. Şuana dek öğrendiğimiz tüm komutlar gibi, bu komutlar da düzenli olarak kullanacağınız komutlar olacaktır.

Aşağıdaki tabloda bu derste öğreneceğimiz komutları görebilirsiniz:

Komut Klavyeden Yazım /Kısa yol Simge Menü Sonuç
Döndür “Rotate” Rotate / RO   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Rotate Nesneleri belirlenen açıyla döndürür.
Köşe Yuvarla “Fillet” Fillet / F   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Fillet İki çizgi arasında yuvarlatılmış köşe yaratır.
Pah kır “Chamfer” Chamfer / CHA   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Chamfer İki çizgi arasında pah kırar; (açılı köşe yaratır.)
Dizi “Array” Array / AR   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Array Seçilen nesnelerin tekrarlanan bir deseni oluşturur.
Klasik Dizi “ArrayClassic” ArrayClassic Yok Yok Veri girişi için, bir iletişim kutusu kullanarak bir dizi “array” yaratır.
Çember “Circle” Circle / C   Çizim “Draw” > Circle > Center, Radius Belirlenen merkez noktasına girilen yarıçap veya çap değerine sahip bir çember yaratır.

 

Aşağıdaki şekilde resmi görünen bu alıştırmada, bu komutların nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Ödev #5 olarak isimlendirdiğim çizimi yaratacaksınız.

Çizimin tamamlanmış halini JPG biçiminde “format“ görmek için, BURAYI tıklayın.

Şayet isterseniz, nihai AutoCAD dosyasını da BURAYI tıklayarak indirebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. Bu komutlar biraz daha fazla veri gerektirdiğinden, komutu satırını daha dikkatli olarak gözleyin. Komutların uygulanması esnasında veri girmeniz istenecektir.

ADIMLAR:

 • AutoCAD’i çalıştırın ve daha önceki ödevlerde yaptığınız gibi acad.dwt isimli şablon dosyasını kullanarak yeni bir çizim başlatın.
 • Çizime sol alt köşesi 0,0 koordinatında olan 10″ X 7″ ebatlarında yatay bir çerçeve çizerek başlayın.
 • RECTANG (REC) komutunu kullanarak sol alt köşesi .75,.75 koordinatında olan ve 1 birim eninde 3 birim yüksekliğinde bir dikdörtgen çizin.

Şimdi bu dikdörtgeni saat yönünde 90 derece döndüreceksiniz.

 • ROTATE komutunu çalıştırın. AutoCAD size nesneleri seçmenizi söyleyecektir. Dikdörtgeni seçin ve Enter tuşuna basın. Şimdi AutoCAD‘e bir (döndürme) temel noktasıbase point” göstermeniz gerekecektir. Bu (döndürme) temel noktasını dikdörtgenin etrafında döneceği bir merkez noktası olarak düşünebilirsiniz. Bu alıştırmada, dikdörtgeninizin sağ alt köşe noktasını (döndürme) temel noktası “base point” olarak seçin. (nesne çıtçıtlarını kullanmayı unutmayın). Temel noktasını “base point” seçtikten sonra, komut satırında Dönme açısı veya [Reference]: “Rotation angle or [Referans]:” veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir. Bu seçtiğiniz nesnelerin girdiğiniz açı ile döndürüleceği anlamına gelir. Bu yüzden seçtiğiniz nesneleri döndürmek istediğiniz açı değerini girin. AutoCAD’in açıları nasıl ölçtüğünü hatırlayın. Çizdiğiniz dikdörtgeninize ve ödev resmindeki dikdörtgene baktığınız zaman, dikdörtgeni saat yönünde veya: -90 derece döndürmek gerektiğini göreceksiniz. Bu açı değerini girin ve Enter tuşuna basın.

Komut: “Command:” RO <Enter> ROTATE

Kullanıcı Koordinat sistemindeki (KKS) “UCS” o anki geçerli (aktif) pozitif açı: “Current positive angle in UCS:” ANGDIR= saat yönünün tersi “counterclockwise” ANGBASE=0

Nesneleri seç: “Select objects:” <Dikdörtgeni seçtik> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:”<Enter tuşuna bastık> Temel noktasını belirleyin: “Specify base point:” <Dikdörtgenin sağ alt köşesini tıklayarak seçtik >

Dönme açısını belirleyin veya [Referans]: “Specify rotation angle or [Reference]:” -90 yazıp < Enter tuşuna bastık>

Dikdörtgen şimdi orijinal pozisyonundan -90 derece döndürülmüş olmalıdır. (Döndürme) temel noktası “base point” olarak farklı bir noktanın seçilmesi farklı sonuçlar verecektir. UNDO komutunu kullanarak son uyguladığınız komutu geri alın ve farklı (döndürme) temel noktaları “base point” seçerek hangi sonuçları aldığınızı inceleyin. Denemelerinizi bitirdikten sonra dikdörtgeninizi doğru konumuna geri getirmeyi unutmayın.

COPY komutunu kullanarak dikdörtgeninizin orijinal konumunun 1 birim üzerine bir kopyasını yaratın. (göreceli “relative” koordinatlarınızı hatırlayın).

Şimdi kopyaladığımız 2. dikdörtgenin yuvarlatılmış köşeleri olsun diye ikinci dikdörtgenimizi düzenleyeceğiz.

 • FILLET komutunu çalıştırın. Komut satırına bakın. Komut satırında aşağıdakilere benzer yazılar görüyor olmalısınız:

Komut: “Command:” F <Enter> FILLET

O anki geçerli (Aktif ayarlar): “Current settings:” Mod= BUDAMA, Yarıçap = 0.0000 “Mode = TRIM, Radius = 0.0000”

Birinci nesneyi seçin veya [Geri al/Sürekli çizgi/Yarıçap/Budama/Çoklu]: “Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:”

AutoCADönce size o anki geçerli (aktif) köşe yuvarlama yarıçap değerinin (0.0000) olduğunu gösterir. Bu değer FILLET komutu için kullanmış olduğunuz son değer olup; bir kez değiştirildiğinde, yeni değer hafızada tutulur. Bir sonraki satır komutun sahip olduğu seçenekleri gösterir. Her seçeneğin büyük harfle yazılan harfinin o seçeneği seçtiğini unutmayın. Resmimize göre köşe yuvarlama yarıçapını 3/8″ (veya .375 mm) olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için, R yazıp Enter tuşuna basın. R yazıp Enter tuşuna bastığınız zaman, AutoCAD size yeni köşe yuvarlama yarıçapını girme imkânı verecektir. Bu noktada .375 girin ve Enter tuşuna basın.

Artık köşe yuvarlama yarıçapı (olmasını istediğiniz gibi) .375 oldu. Bu komutun ön tanımlı seçeneği birinci nesneyi seçmedir. Üsteki dikdörtgenin sağ kenarını tıklayarak seçin (şayet dikdörtgeni RECTANGLE komutunu kullanarak çizdiyseniz, evet tüm dikdörtgen seçilerek vurgulanacaktır). Şimdi AutoCAD sizden ikinci nesneyi seçmenizi isteyecektir. Dikdörtgenin üst kenarını seçin; AutoCAD dikdörtgenin sağ üst köşesini.375 yarıçapında yuvarlatacaktır ve AutoCAD otomatik olarak komutu bitirecektir.

FILLET komutunu tekrar çalıştırın ve dikdörtgenin tüm köşelerini yuvarlatın.

MOLA ZAMANI: FILLET komutu genelde SIFIR (0) yarıçap değeri ile kullanılır. Bu, bazen uç noktalarda buluşan iki çizgiyi budamaktan daha hızlı olmaktadır. Bunu uygulamak için, köşe yuvarlama yaptığınız çizgileri sıfır yarıçap değerini kullanarak köşe yuvarlama yapın.

COPY komutunu kullanarak birinci dikdörtgenin orijinal konumunun 3.5 birim üzerine bir kopyasını yaratın. Şimdi bu dikdörtgenin keskin açılı köşeleri olması için, CHAMFER komutunu kullanacağız.

 • CHAMFER komutunu çalıştırın.

CHAMFER komutu FILLET komutuna çok benzemektedir. Kullanabileceğiniz birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır. Resmimize göre dikdörtgenin köşelerini her iki yönde .375 birim pah mesafesi ile pah kırmamız gerekiyor. Aynen FILLET komutunda olduğu gibi, AutoCAD’e önce istediğimiz pah mesafesi değerini söyleyeceğiz. Bunu yapmak için, komutun Mesafe “Distance” seçeneğini seçmek için, D yazın. Komut satırı şimdi aşağıdaki gibi görünecektir:

Birinci pah mesafesini belirleyin <0.5000>: “Specify first chamfer distance <0.5000>:” .375<Enter tuşuna bastık >

 • Birinci pah mesafesi olarak .375 girin.
 • Şimdi komut satırında ikinci pah mesafesini belirleyiniz “Specify second distance:” veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir. AutoCAD otomatik ikinci pah mesafesi ön tanımlı değerini birinci pah mesafesi değeri yapacaktır.

İkinci pah mesafesini belirleyin <0.3750>: “Specify second chamfer distance <0.3750>:” < Enter tuşuna bastık>

Daha sonra Birinci çizgiyi seçin: “Select first line:” veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir.

CHAMFER komutu aynen FILLET komutu gibi çalışmaktadır.

 • En üsteki dikdörtgenin sol kenar çizgisini tıklayarak seçin. (Tüm dikdörtgen seçilerek vurgulanırsa endişelenmeyin.)
 • İkinci çizgiyi seçin: “Select second line:” veri istemi (uyarısı) geldiği zaman, dikdörtgenin üst kenar çizgisini tıklayarak seçin.

Artık dikdörtgeninizin sol üst köşesinde 45 derece açılı ve her iki yönde .375 birim mesafeli pah kırmış oldunuz. Bunu dikdörtgenin diğer köşeleri içinde uygulayın. Komut satırına bakın. Komut satırı aşağıdaki gibi görünecektir:

Komut: “Command:” CHA <Enter> CHAMFER

(TRIM mode) Geçerli pah mesafesi1 = 0.0000, pah mesafesi2 = 0.0000 “Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000”

Birinci çizgiyi seçin veya [Sürekli çizgi/Mesafe/Açı/Budama/Metot]: “Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:” D <Enter>

Birinci pah mesafesini belirleyin <0.5000>: “Specify first chamfer distance <0.5000>:” .375 <Enter>

Birinci çizgiyi seçin veya [Geri al/ Sürekli çizgi/Mesafe/Açı/Budama/Metod/Çoklu]: “Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:” <dikdörtgenin bir kenarını seçtik>

Şimdi ödev resmine bakın; sağ alt tarafta 6 kareden oluşan bir grup olduğunu göreceksiniz. Şayet isterseniz, bu 6 kareyi tek tek çizebilirsiniz; fakat AutoCAD’de bir kareyi çizip; diğerlerini buna göre yaratan bir komut bulunmaktadır.

Önce sol alt köşesi 6,1.5 koordinatında  (mutlak “absolute” koordinatlar) olan ve kenarı .5 birimlik bir kare çizin.

ARRAY komutunu çalıştırın. AutoCAD’in yeni sürümlerinde bir komut satırı veri istemi (uyarısı) görürsünüz:

Komut: “Command:” AR <Enter> ARRAY

Nesneleri seç: “Select objects:” <Dikdörtgeni seçtik> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter>

Dizi tipini girin [Dikdörtgensel/Güzergah/Açısal] <Polar>: “Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Polar>:” R

Tip “Type” = Dikdörtgensel “Rectangular” İlişkili “Associative” = Evet “Yes”

Diziyi düzenlemek için tutamaç seçin veya [İlişkili/Temel noktası/Adet/Boşluk/Sütun/Satır/Seviye/Çıkış]< Çıkış>: “Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>:” CO

Belirsiz yanıt, lütfen açıklığa kavuşturun … ““Ambiguous response, please clarify…” Adet veya Sütunlar “COUnt” or COLumns?” COL

Sütun sayısını girin veya [İfade] <4>: “Enter the number of columns or [Expression] <4>:” 3

Sütunlar arasındaki boşluğu belirleyin veya [Toplam/İfade] <2″>: “Specify the distance between columns or [Total/Expression] <2″>:” .375 <Enter>

Diziyi düzenlemek için tutamaç seçin veya [İlişkili/Temel noktası/Adet/Boşluk/Sütünlar/Satırlar/Seviye/ Çıkış]< Çıkış >: “Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>:” R

Satır sayısını girin veya [İfade] <3>: “Enter the number of rows or [Expression] <3>:” 2

Satırlar arasındaki boşluğu belirleyin veya [Toplam/İfade] <2″>: “Specify the distance between rows or [Total/Expression] <2″>:” .375 <Enter>

Satırlar arasındaki nesne sayısındaki artış miktarını belirleyin veya [İfade] <0″>: “Specify the incrementing elevation between rows or [Expresson] <0″>:” <Enter>

Diziyi düzenlemek için tutamaç seçin veya [İlişkili/Temel noktası/Adet/Boşluk/Sütunlar/Satırlar/Seviye/Çıkış]< Çıkış>: “Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>:” <Enter>

Buraya kadar gördüğünüz üzere, girilecek çok fazla şey var; fakat bu komutun kullanabileceğiniz başka bir sürümü de bulunmaktadır. Bu sürüm ARRAY komutunun eski sürümü olup; ARRAYCLASSIC komutu olarak adlandırılmaktadır. ARRAYCLASSIC komutunu çalıştırdığınız zaman, dizi için gerekli tüm bilgileri girebileceğiniz ve dizinin ön izlemesini “preview” yapabileceğiniz bir iletişim kutusu açılmaktadır. Bazı kullanıcılar, özellikle de bir süre AAutoCAD kullanmış olanlar bunu daha kolay buluyorlar.

MOLA ZAMANI: ARRAY komutu ile ARRAYCLASSIC komutu arasında ciddi fark vardır.

ARRAY komutu tek bir tıklamayla seçebileceğiniz ve kolayca düzenleyebileceğiniz tek bir nesne olan bir ‘dizi nesnesi’ yaratacaktır.

ARRAYCLASSIC komutunun yarattığı dizide her bir nesne ayrı bir nesne olacaktır.

Az önce yarattığınız diziyi silin ve kareyi tekrar çizin. ARRAYCLASSIC komutunu çalıştırın. Aşağıdaki şekilde görünen Dizi “Array” iletişim kutusu açılacaktır:

Daha önce görmediğiniz yeni bir iletişim kutusu ile karşılaştığınız zaman, EN TEPEDEN EN AŞAĞIYA kadar o iletişim kutusu için nelerin gerekli olduğunu aramanızı tavsiye ediyorum. İşte bu Dizi “Array” iletişim kutusu buna harika bir örnektir.

Dikdörtgensel DiziRectangular Array” seçim düğmesini seçin. Bu seçim nesneleri satır/sütun “raw/column” yerleşimi şeklinde dizileyecektir.

Daha sonra iletişim kutusunun sağ üst köşesinde bulunan Nesneleri seç “Select objects” düğmesini tıklayarak dizilemek istediğiniz nesneyi seçin. (İşinizi bitirince Enter tuşuna basın.)

(İletişim kutusunda aşağıya doğru inin) Satır sayısını “Number of rows” girdikten sonra, hemen yanında Sütun sayısını “Number of column” girin.

Satır ötelemesi Row offset” metin kutusuna bir satır öteleme değeri girin. Bu ilk kopyanın sol alt köşesinin orijinal dikdörtgenin sol alt köşesinden, nereye gideceği belirleyecektir. Sütun ötelemesi Column offset” metin kutusuna bir sütun öteleme değeri girin.

Devam etmeden önce, dizinin nasıl görüneceğini izlemek için, Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın. İletişim kutusuna geri dönmek için, ESC tuşuna basın veya ön izlemesini gördüğünüz diziyi kabul etmek için, sağ tıklayın:

Şayet verilen resme göre dizide her şey doğru ise, sağ tıklayın. Şayet herhangi bir şeyi değiştirmeniz gerekiyorsa, ESC tuşuna basın; iletişim kutusunda gereken değişiklikleri yapın ve tekrar Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın.

Bir sonraki dizi için, Açısal dizi “Polar array” seçim düğmesini seçerek açısal dizi “polar array” kullanacaksınız..

Şimdi ödevde sağ üst köşede görünen şekli yaratmak için, ARRAY (Polar) komutunu kullanacağız.

Öncelikle CIRCLE komutunu kullanarak merkez noktası 7.5,5.5 ve a çapı “diameter” 1.5 birim olan bir çember çizin.  Daha sonra LINE komutunu kullanarak çemberin merkezinden başlayan ve sağa doğru uzunluğu 1 birim olan bir çizgi çizin. (göreceli “relative” veri girişi yapmayı ve nesne çıtçıtlarını kullanmayı unutmayın.)

 • ARRAY komutunu çalıştırın.
 • Nesneleri seç: “Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, az önce çizmiş olduğunuz çizgiyi tıklayarak seçin ve Enter tuşuna basın. Açılan kısa yol menüsünden Açısal “Polar” seçeneğini seçin.
 • Dizinin merkez noktasını belirleyin: “Specify center point of array:” veri istemi (uyarısı) gelecektir.

Bu kez açısal dizi “polar array” seçeneğini seçtiğimiz için, dizilemek istediğimiz nesne veya nesneleri seçtikten sonra, dizi için bir Merkez noktası “Center Point” seçmemiz gerekecektir. Çizdiğiniz çemberin merkezini seçin. Diziyi düzenlemek için tutamaç seçin veya <Çıkış>: “Select grip to edit array or <eXit>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Enter tuşuna basın.

AutoCAD 1 birim uzunluğundaki yatay nesneyi seçtiğimiz merkez etrafında döndürerek dizileyecek ve tek bir blok yaratacaktır.

 • Çiziminizi kaydedin ve çıktısını alın.

 

Bu ana kadar işlediğimiz 7 derste, AutoCAD’deki birçok ortak komutu öğrendiniz. Çok fazla gibi gözükmeyebilir; ancak benim izlediğim öğretme yöntemi akıcı olmayı esas almaktadır ki bu komutlar yeterlidir ve bu komutlar ile AutoCAD’de çizemeyeceğiniz 2 boyutlu 2B “2D” hiçbir şey yoktur. Bu komutları sürekli kullanıp denemeler yaparak hızlanmak artık sizin sorumluluğunuzdadır. Çünkü bunlar en sık kullanacağınız komutlardır. Pratik yaptıkça size yardımcı olması için komut satırına bakmaya ihtiyacınız kalmayacaktır. Bir düz vites arabayı ilk kullandığınız zamanı düşünün. İlk başlarda ne kadar acemiydiniz ve daha sonra uzmanlaştınız değil mi? Bu başlangıç derslerinde, özellikle bu yaygın olarak kullanılan komutlarda, pratik yapmanın ne kadar önemli olduğunu emin olun ilerde daha iyi anlayacaksınız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.