1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD Dersleri Ders#6- MOVE COPY & MIRROR Komutları

Bu dersteki alıştırmamızda, AutoCAD komut kütüphanenize birkaç komut daha ekleyeceksiniz. Bu komutların hepsi sıkça kullanacağınız komutlardır.

Komut Klavyeden yazım /Kısa yol Icon Konumu Sonuç
Taşıma “Move” Move / M   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Move Nesneyi veya nesneleri taşır.
Kopyalama “Copy “ Copy / CP   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Copy Nesneyi veya nesneleri bir kez veya birçok kez kopyalar.
Sündürme “Stretch” Stretch / S   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Stretch Bir parçasını seçtikten sonra nesneyi sündürür.
Aynalama “Mirror” Mirror / MI   Ev “Home” > Düzenleme “Modify” > Mirror Bir nesnenin veya seçim setinin belirlenen aksa göre ayna görüntüsünü yaratır.

 

Aşağıdaki şekilde resmi görünen bu alıştırmada, bu komutların nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Ödev #4 olarak isimlendirdiğim çizimi yaratacaksınız.

Çizimin tamamlanmış halini JPG biçiminde “format“ görmek için, BURAYI tıklayın.

Şayet isterseniz, nihai AutoCAD dosyasını da BURAYI tıklayarak indirebilirsiniz.

  • AutoCAD’i çalıştırın ve Ders #2’deki ve Ders #3’teki ödevde yaptığınız gibi acad.dwt isimli şablon dosyasını açarak bir çizim başlatın.
  • Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtını açık duruma getirin.
  • Bu kez önce çerçeveyi çizin. İstediğiniz yöntemi kullanarak (LINE komutu ile 4 çizgi çizme veya RECTANGLE komutunu kullanma) 10″ eninde ve 7″ boyunda dikdörtgen şeklindeki çerçeveyi çizin. Çerçevenin sol alt köşesi 0,0 koordinatında olmalıdır.
  • RECTANGLE komutunu kullanarak 2 birim eninde ve 3 yüksekliğinde bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgenin sol alt köşesi 0,0 koordinatında olmalıdır. (Daha sonra bu dikdörtgeni sol alt köşesi 1,1 koordinatına gelecek şekilde taşıyacağız.)

Küçük dikdörtgenin ve çerçevenin çiziminizin sol alt köşesinde birbiriyle çakıştığına dikkat edin. Yapmanız gereken şey, küçük dikdörtgeni 1 birim yukarı ve 1 birim sağa doğru taşıyarak çerçeveden uzaklaştırmaktır.

Bunu yapmak için, komut satırına M veya MOVE yazıp; Enter tuşuna basın. Ders#5’te öğrendiğiniz seçim yöntemlerinden bir tanesini kullanarak dikdörtgenin tüm çizgilerini seçin ve Enter tuşuna basın. Şimdi AutoCAD Temel noktasını belirleyin veya [Yer değiştirme] <Yer değiştirme>:  “Specify base point or [Displacement] <Displacement>:” uyarısını) görüntüleyecektir. AutoCAD’in taşıma işlemi için, ihtiyaç duyduğu şey bir referans noktasıdır. Dikdörtgenin sol alt köşe noktasını tıklayarak seçin.

Şimdi AutoCAD İkinci noktayı belirleyin veya <yer değiştirme için ilk noktayı kullan >: “Specify second point or <use first point as displacement>:” veri istemini (uyarısını) görüntüleyecektir. AutoCAD’in taşıma işlemini tamamlamak için, ihtiyaç duyduğu şey ne kadar taşımak istediğiniz bilgisidir. İşte tam şimdi göreceli “relative” koordinatları kullanmanın tam zamanıdır. Bu alıştırmamız için, dikdörtgeni 1 birim sağa ve 1 birim yukarı taşımak istediğimizden dolayı, @1,1 yazın ve Enter tuşuna basın. Dikdörtgen otomatik olarak yeni konumuna taşınacaktır.

Komut: “Command:” M MOVE

Nesneleri seç: “Select objects:” <Dikdörtgeni seçtik> “ nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Seçimi bitirmek için Enter tuşuna bastık >

Temel noktasını belirleyin veya [Yer değiştirme] < Yer değiştirme > “Specify base point or [Displacement] <Displacement>:” <Dikdörtgenin sol alt köşesini tıklayarak seçtik>

İkinci noktayı belirleyin veya < yer değiştirme için ilk noktayı kullan >: “Specify second point or <use first point as displacement>:” @1,1 yazıp Enter tuşuna bastık

İkinci dikdörtgeni yaratmak için, önce ilk çizdiğimiz dikdörtgeni 3 birim sağa doğru kopyalayacağız. COPY komutu MOVE komutuna çok benzemektedir. (Bu iki komut arasındaki tek fark COPY komutunun seçilen nesneleri orijinal yerinde bırakmasıdır.)

COPY komutunu çalıştırın. AutoCAD sizden kopyalamak istediğiniz nesneleri seçmenizi isteyecektir. Az önce taşıdığınız dikdörtgeni seçin. Aynen MOVE komutunda olduğu gibi AutoCAD şimdi bir temel noktasına ve yer değiştirme noktasına ihtiyaç duyacaktır. Tekrar dikdörtgenin sol alt köşesini seçin. Temel noktasını belirledikten sonra, AutoCAD‘e yer değiştirme miktarının ne kadar olduğunu söylemeniz gerekecektir. Dikdörtgenin kopyasını 3 birim sağ tarafta yaratmak istediğimiz için, @3,0 yazın ve Enter tuşuna basın. Dikdörtgen 3 birim sağ tarafa doğru kopyalanacaktır.

Komut: “Command:” C COPY

Nesneleri seç: “Select objects:” <Dikdörtgeni seçtik> “ nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Seçimi bitirmek için Enter tuşuna bastık >

O anki geçerli (Aktif) ayarlar: “Current settings:” Kopyalama modu = “Copy mode” = Çoklu “Multiple”

Temel noktasını belirleyin veya [Yer değiştirme /mOd] < Yer değiştirme >: “Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:” <Dikdörtgenin bir köşesini tıklayarak seçtik>

Yer değiştirme miktarını belirleyin<-25′-10 5/16″, 11′-11 3/16″, 0′-0″>: “Specify displacement <-25′-10 5/16″, 11′-11 3/16″, 0′-0″>:” @3,0 yazıp Enter tuşuna bastık

MOLA ZAMANI: COPY ve MOVEAutoCAD ile çok kullanacağınız 2 komuttur. Her iki komut ta uygulayacağınız adımlar açısından aynı şekilde çalışmaktadır. Bu komutları çok iyi öğrenin – bunlara çok ihtiyaç duyacaksınız. Dürüst olmak gerekirse. Bu komutların kullanırken hızlı olmak sizi daha iyi bir çizimci yapacaktır.

Fakat kopyaladığımız dikdörtgen örnek resimde verilen dikdörtgen kadar uzun değildir. Örnek resimde verilen dikdörtgen 1 birim daha uzundur. Dikdörtgenimizi düzenlemek için, STRETCH komutunu kullanacağız.

Komut satırına S yazıp Enter tuşuna basarak STRETCH komutunu çalıştırın. AutoCAD şimdi bir değen pencere veya değen poligon kullanarak nesneler seçmenizi sağlayacaktır. Burada değen pencere yöntemi ile seçim yapacaksınız. Ders#5’ten hatırlayacağınız üzere, değen pencere sağdan sola doğru yaratılıyordu. Dikdörtgenin sağ üst köşesinin biraz üzerine (aşağıdaki şekilde (P1) olarak gösterilen yere) tıklayın. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi, imlecinizi kesik kesik kenarlı ve yeşil renkli pencere dikdörtgeninizin üst kısmını tamamen içine alana dek sola ve aşağı doğru kaydırın ve aşağıdaki şekilde (P2) olarak gösterilen yere geldiğinizde tekrar tıklayın. Şimdi dikdörtgenin elemanlarının seçilerek vurgulandığını görüyor olmalısınız. Seçimi kabul etmek için, Enter tuşuna basın. Sonrasında AutoCAD ünlü temel noktasını soracaktır. Temel noktasını belirleyin veya [Yer değiştirme] <Yer değiştirme>: “Specify base point or [Displacement] <Displacement>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, dikdörtgenin sol üst köşesini tıklayın. Artık AutoCAD’e yer değiştirmenin ikinci noktasını verebilirsiniz. Bu alıştırmamızda, dikdörtgeni yukarı doğru 1 birim sündürmek istediğimiz için, @0,1 yazın ve Enter tuşuna basın. Artık dikdörtgenimiz 1 birim uzadı.

Komut: “Command” S STRETCH

Sündürülecek nesneleri değen pencere veya değen poligon yöntemiyle seçin… “Select objects to stretch by crossing-window veya crossing-polygon…”

Nesneleri seç: Karşı köşeyi belirleyin: “Select objects: Specify opposite corner:” <Değen pencere yöntemi ile dikdörtgenin üst kısmını seçtik> 1 nesne bulundu “1 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter tuşuna bastık>

Temel noktasını belirleyin veya [Yer değiştirme] < Yer değiştirme >: “Specify base point or [Displacement] <Displacement>:” <Dikdörtgenin köşe noktasını tıklayarak seçtik>

İkinci noktayı belirleyin veya <yer değiştirme için birinci noktayı kullan>: “Specify second point or <use first point as displacement>:” <@0,1 yazıp Enter tuşuna bastık>

Sündürmek istediğiniz nesneleri seçerken amaç, pencereyi sündürmek istediğiniz köşe noktalarını veya noktaları içine alacak şekilde çizmektir. Şayet bir köşeyi kaçırırsanız, dikdörtgenin şeklini değiştirirsiniz. Bu yüzden her zaman hangi noktaların sündürülmesi gerektiğinin farkında olmalısınız. Bu örneğimizde, hangi noktaların sündürülmesi gerektiği oldukça açıktı; fakat daha karmaşık çizimlerde hep bu şekilde açık olmayacaktır.

Şimdi örnek resimde sağ tarafta bulunan poligonu çizeceğiz. Bunu yapmak için, önce geometrinin sol kısmını oluşturan üç çizgiyi çizin ve sonrasında MIRROR komutunu kullanarak bu çizgileri sağ tarafa aynalayın. Bu üç çizgiyi istediğiniz yöntemi kullanarak çizebilirsiniz. (İpucu: mutlak “absolute” koordinatları kullanın).

Çizgileri çizdikten sonra, MIRROR komutunu çalıştırın. Çizmiş olduğunuz 3 çizgiyi seçin ve Enter tuşuna basın. Şimdi AutoCAD sizden aynalama aksının birinci noktasını belirlemenizi isteyecektir. Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtının açık olduğundan emin olun ve bir noktası 8,5 koordinatında olan çizginin ucunu tıklayarak seçin. Daha sonra AAutoCAD ikinci noktayı soracaktır. Bir noktası 8,2 koordinatında olan çizginin ucunu tıklayarak seçin. Aynalama aksını tanımlamayı bitirdikten sonra, AutoCAD orijinal nesneleri silmek isteyip istemediğinizi bilmek isteyecektir. Bu örneğimizde, orijinal nesneleri silmek istemediğimiz için, Enter tuşuna basarak ön tanımlı cevap olan Hayır “No” cevabını kabul edin. Aynalama aksı aynalamak istediğiniz nesneler ile bu nesnelerin olmasını istediğiniz yerin tam orta noktasından geçer. Bu komutun en zor kısmı aynalama aksının nerede olduğunu bulmaktır.

Komut: “Command:” MI MIRROR

Nesneleri seç: “Select objects:” <3 çizgiyi seçtik> Diğer köşeyi belirleyin: “Specify opposite corner:” 3 nesne bulundu “3 found”

Nesneleri seç: “Select objects:” <Enter tuşuna bastık>

Aynalama aksının birinci noktasını belirleyin: “Specify first point of mirror line:” < 8,5 noktasını seçtik>

Aynalama aksının ikinci noktasını belirleyin: “Specify second point of mirror line:” < 8,2 noktasını seçtik>

Orijinal nesneler silinsin mi? [Evet/Hayır] <N>: “Erase source objects? [Yes/No] <N>:” < Enter tuşuna bastık >

Böylece alıştırmamızı tamamlamış olduk. Bu komutlarla ne yaptığınızı ve uyguladığınızı gözden geçirin. Alıştırmayı kaydedin ve çıktısını alın. COPY ve MOVE komutları çok sık kullanılan komutlardır. Örneğin, bir tavan aydınlatması oluşturabilir; daha sonra bu aydınlatmayı bir oda için tam yerine taşır ve diğer odalara kopyalayabilirsiniz. Neyse ki, bu komutlar çok benzer çalışırlar ve bir kere ustalaştığınızda, ikisini de hakim olursunuz.

Çiziminizi Ödev-4.dwg olarak kaydedin.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.