1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD Dersleri Ders#2- AutoCAD’de Çizme & Düzenleme

AutoCAD size çok sayıda komuta ulaşma olanağı sağlar. Genel kural çizim sürenizin % 80 inde komutların % 20 sini kullanacağınızdır. Ben sizlere en çok kullanılan çizim komutlarını tanıtmaya başlayacağım. Benim tanıttığım bu çizim komutlarını düzenleme komutları ile birleştirdiğiniz zaman, oldukça hızlı ayrıntılı çizimler hazırlamanız mümkün olacak. Başka bir deyişle, AutoCAD‘de çizim yaparken kullanacağınız komutların çoğu 1. Seviye’de öğretilir.

Unutulmaması gereken önemli noktalardan bir tanesi çizim esnasında AutoCAD‘in sizden belirli bir sıra ile bilgiler bekleyeceğidir. Bu programı kullanmaya başladığınızda en sinir bozucu şey, bir şeyler yapmaya çalıştığınızda, AutoCAD‘in istediğiniz gibi çalışmadığını görmek olacaktır. Çoğu zaman bu yanlış zamanda bilgi girmeye çalıştığınız anlamına gelir. Bu yüzden komut satırına bakma alışkanlığını geliştirmiş olmanız çok önemlidir.

Komut satırı size AutoCAD’in devam edebilmek için, hangi bilgiye ihtiyacı olduğunu söyler.

Az aşağıda göreceğiniz ilk çizim ödeviniz, Ders #1‘de anlattığım koordinat sistemi ile birlikte çizim komutlarını kullanmak olacak. Bu ödev temel bir ödev olup; programa doğru bilgilerinin nasıl vereceğinizi anlamanız açısından çok önemlidir. Bu ödevi yaparken aşağıdaki komutları kullanacaksınız:

Komut Yazımı /

Klavye Kısa yolu

Simge Şeritteki konumu Sonuç
LINE Line / L   Ev “Home” > Line Belirlenen birinci noktadan ikinci noktaya bir çizgi parçası çizer.
CIRCLE Circle / C   Ev “Home”> Circle > Center, Radius Bir merkez noktayı ve yarıçap değerini kullanarak bir çember çizer.
ERASE Erase / E   Ev “Home” > Erase Seçilen nesneyi siler.
ARC Arc / E   Ev “Home” > Arc > Center, Start, End Bir merkez noktayı ve 2 uç noktayı kullanarak bir yay çizer.
PLOT Print / Plot CTRL+P   Quick Access Toolbar > Print Yazdırma/Bastırma “Print/Plot” iletişim kutusunu açar.
UNDO U / CTRL+Z   Hızlı Erişim Araç çubuğu > Undo Uygulanan son komutu geri alır.

 

Ödev #1 – Belirli Noktalar Arasına Çizgi Çizme

İlk ödevinizde, aşağıdaki şekilde gördüğünüz çizimi yapacaksınız. Sakın panik yapmayın. adım adım sizinle birlikte olacağım.

Çizimin tamamlanmış halini .JPG biçiminde “format“ görmek için, BURAYI tıklayın. Şayet isterseniz, nihai AutoCAD dosyasını da BURAYI tıklayarak indirebilirsiniz.

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz yazıları ve ölçüleri çizmeye çalışmayın; bunları sadece çizimi yapabilmeniz için, bilgi amaçlı koydum.

Ders #1‘de açıklandığı gibi uygun koordinat sistemiyle çalıştığınızdan emin olun. Bu ödevi tamamladığınız zaman, çizimin çıktısı alınmış halini cetvel ile kontrol edin. Şayet her şeyi doğru yaptıysanız, tüm çizgilerin uzunlukları tam olarak ölçülmelidir.

ADIMLAR:


AutoCAD programını çalıştırın ve aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere program penceresinin sol üst köşesinde bulunan Hızlı Araç çubuğundan Yeni “New” komut düğmesine tıklayın.

AutoCAD‘de yeni bir çizim başlatmanın 3 yolu vardır. En hızlı yol CTRL+N tuşlarına basmak olup; yukarıdaki komut düğmesine basarak veya komut satırına QNEW yazıp Enter tuşuna basarak ta yeni bir çizim başlatabilirsiniz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, aşağıdaki şekilde görünen ve sizden bir şablon dosyası seçmenizi isteyen Şablon Seç “Select Template” iletişim kutusu açılacaktır.

Şayet AutoCAD otomatik olarak Şablonlar “Templates” klasörünü ekrana getirmediyse, bu klasörü bulmak zor olabilir Kullandığınız AutoCAD sürümüne göre Şablonlar “Templates” klasörünü aşağıdaki dizinlerde bulabilirsiniz:

  • AutoCAD 2016 için:

C:\Users\[PROFILE]\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2016 – English\R20.1\enu\Template

  • AutoCAD 2017 için:

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\UserDataCache\en-us\Template

Tabi ki, şayet isterseniz, şablon dosyalarınızı masa üstü gibi daha kolayca ulaşabileceğiniz bir konuma da kopyalayabilirsiniz.

Çizim alanında çiziminize başlamak için, Şablon Seç “Select Template” iletişim kutusunda acad.dwt isimli şablon “template” dosyasını seçin ve Aç “Open” düğmesine tıklayın.

Çizim alanına ulaşınca, komut satırına Z yazıp Enter tuşuna basın ve hemen sonrasında E yazıp Enter tuşuna basın. Bu işlem ne çizeceğinizi daha kolay görmeniz için, çizim alanının tüm kapsam sınırlarını gösterecektir. (NOT: Çizim alanında öncelikle hiçbir şey göremeyeceksiniz). Ayrıca şayet karelajın sizi rahatsız ettiğini düşünüyorsanız, F7 tuşuna basarak karelajı kapatabilir veya aynı tuşa tekrar basarak açık duruma getirebilirsiniz.

Bu Yeni Başlayanlar için seviyesindeki tüm dersler için, Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” özelliğinin açık durumda olmadığına emin olmalısınız. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bu özelliğin açık olup olmadığını durum çubuğundan kontrol edebilirsiniz. DİNAMİK MOD “DYNMODE” düğmesinin aktif (mavi renkli) olmadığına emin olun. (Dinamik Veri Giriş, AAutoCAD‘in bazı sürümlerinde göreceli “relative” koordinatları etkiler.) Ayrıca, Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” özelliğini kapattığınızda, AutoCAD ekranı netleştirir ve çizdiğiniz şeylere konsantre olursunuz.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi (AutoCAD program penceresinin alt kenarındaki) durum çubuğunda Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” simgesi gri renkli olmalıdır.

(Yukarıdaki tabloda açıklandığı gibi) LINE komutunu çalıştırın ve 1,2 noktasından 3,2 noktasına, 3,2 noktasından 3,4 noktasına ve 3,4 noktasından 1,4 noktasına çizgi çizin. (*Bu çizgi çizme işlemlerini yaparken komut satırını izlemeyi unutmayın.) Son çizgi için, ya 1,2 koordinatını girebilir ya da geometriyi başlangıç noktasına kapatmak için, C tuşuna basabilirsiniz.

Böylece mutlak “absolute” koordinatları kullanarak kenarı 2 birim olan bir kare çizmiş oldunuz.(F2 tuşuna basarak görüntületebileceğiniz) komut tarihçeniz aşağıdaki gibi görünmelidir:

Komut: “Command:” L LINE Birinci noktayı belirleyin: “Specify first point:” 1,2

Sonraki noktayı belirleyin veya [Geri al]: “Specify next point or [Undo]:” 3,2

Sonraki noktayı belirleyin veya [Geri al]: “Specify next point or [Undo]:” 3,4

Sonraki noktayı belirleyin veya [Kapat/Gerial]: “Specify next point or [Close/Undo]:” 1,4

Sonraki noktayı belirleyin veya [Kapat/Gerial]: “Specify next point or [Close/Undo]:” 1,2

Sonraki noktayı belirleyin veya [Kapat/Gerial]: “Specify next point or [Close/Undo]:” <ENTER>

Şayet hata yaparsanız, Geri al “Undo” simgesini,  kullanabilirsiniz; U harfine basabilirsiniz veya CTRL+Z tuşlarına basabilirsiniz.

İstemediğiniz çizgilerden kurtulmak için, ERASE komutunu da kullanabilirsiniz.

Daha sonra göreceli “relative” koodinatları kullanarak diğer kareyi çizin. LINE komutunu çalıştırın ve 4.5,2 noktasından başlayın. @2,0 yazarak b noktadan sağa doğru 2 birim uzunluğunda bir çizgi çizin. (bu çizginiz girdiğiniz 4.5,2 noktası esas alınarak 2 birim X yönünde ve 0 birim Y yönünde olacak demektir). Kareyi tamamlamak için, daha sonra @0,2 yazın; daha sonra  @-2,0 yazın ve  @0,-2 yazarak işlemi tamamlayın. (Her nokta girişinizden sonra Enter tuşuna basmayı unutmayın.)

Şimdi az önce çizmiş olduğunuz kareyi silin. ERASE komutunu çalıştırın ve silmek istediğiniz çizgileri seçtikten sonra Enter tuşuna basın. Şimdi daha fazla tecrübe edinmeniz için kareyi yeniden çizin!

MOLA ZAMANI: Az önce ne yaptığınızı düşünmek için biraz zaman ayırın. Önce ekranda MUTLAK “ABSOLUTE” noktalara dayanan çizgiler çizdiniz. Sonra başka noktalara ve nesnelere göre GÖRECELİ “RELATIVE” noktalara dayanan çizgiler çizdiniz. İkisinin arasında önemli fark olduğunun farkında mısınız?

Draw a third box using açısal “polar” koordinatları kullanarak üçüncü kareyi çizin. LINE komutunu çalıştırın ve 8,2 noktasından başlayın. Sonraki noktayı belirleyin: “Specify next point:” uyarısı geldiğinde, @1<45 yazın. Sonrasında @1<135 girdikten sonra @1<225 ve daha sonra @1<315 girin (veya kareyi kapatmak için, C harfine basın). Burada ne mi yaptınız ? Önce 45 derecede 1 birim uzunluğunda bir çizgi çizdiniz; daha sonra 135 derecede 1 birim uzunluğunda bir başka çizgi çizdiniz ve bu şekilde devam ettiniz. Girdiğiniz açılar size mantıklı geliyor mu? Şayet gelmiyorsa, tekrar gözden geçirin.

CIRCLE komutunu çalıştırın ve merkez noktası 7,6 koordinatında ve yarıçapı.75 birim olan bir çember yaratın. (Talimatlar için, komut satırını izleyin).

Çizeceğiniz son nesne şeklin sol alt tarafındaki karenin içerisinde bir yaydır. ARC komutunu çalıştırın ve C harfine basarak Merkez “Center” seçeneğini seçin.

Şimdi 1,2 koordinatında olan yayın merkez noktasını girebilirsiniz. Daha sonra yayın başlangıç noktasını “start point” girmeniz için uyarılacaksınız. 3.2 girin ve son olarak yayın bitiş noktası “end point” için 1,4 girin.

Komut: “Command:” A <Enter> ARC

Yayın başlangıç noktasını belirleyin veya [Merkez]: “Specify start point of arc or [Center]:” C

Yayın merkez noktasını belirleyin: “Specify center point of arc:” 1,2

Yayın başlangıç noktasını belirleyin: “Specify start point of arc:” 3,2

Yayın bitiş noktasını belirleyin veya [Açı/Kiriş uzunluğu]: “Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:” 1,4

AutoCAD‘de yay çizmek için birçok farklı yol vardır. Diğer karenin üzerinde başka bir yöntem deneyin. Ayrıca, ilerleyen derslerde bir çember çizip bu çemberden bir yay elde etmek için kırpacağınızı öğreneceksiniz.

Çizimi bitirmek için, yukarıda gösterilen yöntemlerin herhangi birini (göreceli “relative”, mutlak “absolute” veya açısal “polar”) kullanarak sayfanın etrafına 0,0 koordinatından ‘dan başlayan ve 10,7 koordinatında biten bir çerçeve koymayı deneyin.

Ödevi bitirdiğiniz zaman, bir sonraki işlem çiziminizi bastırmak (çıktısını almak) olacaktır. Bunu yapmak için, yukarıdaki tabloda belirttiğim yöntemlerden herhangi bir tanesini kullanarak Bastır “Plot” iletişim kutusunu açın. İletişim kutusunda bastırmak için gereken ayarları aşağıdaki şekilde yapın. Şayet bu ayarları yaparken sorun yaşarsanız, aşağıdaki şekilde görülen talimatları izleyebilirsiniz:

  1. Sisteminize bağlı olan yazıcınızı seçin.
  2. Kağıt ebatı “Paper size” olarak – “Letter” ( 8-1/2″ x 11″) kağıt ebatını seçin.
  3. Baskı Alanı “Plot Area” olarak – çizdiğiniz her şeyi bastıracak olan Kapsam “Extents” seçeneğini seçin.
  4. Çiziminizin seçtiğiniz kağıt ebatında ortalanması için, Baskıyı Ortala “Center the Plot” işaretleme kutusunu işaretleyin.
  5. Şayet ön tanımlı olarak Kağıda sığdır “Fit to Paper” işaretleme kutusu işaretliyse, bu işaretleme kutusunun işaretini kaldırın ve 1 inç 1 kağıt birimine eşit (1:1) şeklinde ayarlayın. Bu baskınızın 1 e 1 olmasını sağlayacaktır.

Şimdi Bastır “Plot” iletişim kutusunun sol alt köşesinde bulunan Ön izleme “Preview” düğmesini tıklayarak baskınızın nasıl olacağının ön izlemesini yapın. AutoCAD’de yapacağınız HER çizimin bastırmadan önce, Ön izlemesini “Preview” yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kağıt israf etmek istemeyeceğiniz için, bu ön izleme işlemini yapıp; baskınızın nasıl olacağını kontrol etmek doğru olacaktır. Şayet Ön izleme “Preview” penceresinde her şey istediğiniz gibi görünüyorsa, ESC tuşuna basarak ön izleme “preview” işlemini iptal edin.

Artık çiziminizi bastırabileceğinizden emin olduysanız, OK düğmesine basarak bastırma işlemini başlatın.

Not: Yazıcınızdaki kağıt boyutunu değiştirmeniz gerekebilir (Bunu yapmak için Windows yazıcı ayarlarını kullanın.) Ayrıca baskının yönünü veya orijinini de değiştirmeniz gerekebilecektir. İletişim kutusunun sağ alt kısmında Çizim Yönü “Drawing Orientation” kısmındaki Yatay “Landscape” işaretleme düğmesini seçin.

Şayet her şey yolunda gittiyse, çiziminizin baskısını aldıktan sonra kağıt üzerinden çiziminizi ölçebilir ve tam olarak çizdiğiniz şekilde (kenarı 2″ olan 2 kare, kenarı 2″ olan açılı 1 kare ve yarıçapı 0.75″ olan bir daire) olduğunu görürsünüz.

Herhangi bir Windows dosyasını yaptığınız gibi çiziminizi kaydedin. CTRL+S tuşları Kaydet “Save” veya Farklı Kaydet “Save as” iletişim kutusunu açacaktır. Şayet kendi veri girişlerinizi kontrol etmek istiyorsanız, bu ödevi tamamlamak için, gereken komutları görmek için, BURAYI tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.