1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD Dersleri Ders#11-Çiziminizde Gezinme

Şimdiye kadarki derslerde nesneleri çizme ve değiştirme ile ilgilendik. Bu derste, çiziminiz içerisinde nasıl gezineceğinizi öğreneceksiniz. Ders#1’deki üzerinde çalıştığımız gibi basit alıştırma çizimlerinde, çiziminizde hareket etmenize ya da çizimi yakınlaştırmanıza pek ihtiyaç yoktu. Çiziminiz karmaşıklaştıkça, AutoCAD’in görüntü yakınlaştırma “zoom in” ve görüntü kaydırma “pan” gücüne hakim olmanız gerekecektir. Bu teknikleri ustalıkla kullanmanız, çizimlerinizde daha üretken olmanızı sağlayacak ve hayatınızı kolaylaştıracaktır.

GÖRÜNTÜ KOMUTLARINI ETKİLİ KULLANMA ÇİZİM HIZINIZI KESİNLİKLE ARTTRACAKTIR

Tek bir komut size çiziminizde gezinmek için, çok çok fazla esneklik sağlayacaktır. Bu komut ZOOM komutudur. Diğer bir faydalı komut da PAN komutudur. Bu iki komutu kullanmak çizim alanının sağ ve alt tarafında bulunan kaydırma sürgülerini kullanmaktan çok daha hızlı olup; size kaydırma sürgülerini ekranınızdan kaldırarak daha fazla çizim alanı kazanma imkanı sağlayacaktır.

Komut satırına Z yazıp Enter tuşuna basarak ZOOM komutunu çalıştırın. Bunu yaptığınız zaman, komut satırında aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:

Komut: “Command:” Z <Enter> ZOOM

Pencerenin köşesini belirleyin, bir ölçek faktörü girin (nX veya nXP) veya [Tümü/Merkez/Dinamik/Kapsam/Önceki/Ölçek/Pencere/Nesne] <gerçek zamanlı>:

“Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>:”

Aşağıdaki tabloda ZOOM komutunun komut satırı seçenekleri detaylı olarak açıklanmıştır:

 

Komut Seçeneği

Tanım

Görüntüyü Kapsama göre Ayarla

“Zoom Extents”

Bu seçenek, çizimin içerdiği (çizim kapsamı olarak anılan) tüm grafikleri mümkün olan en geniş görüntüyle gösterecektir.
Görüntüyü Pencereye göre Ayarla

“Zoom Window”

(Aynı zamanda ‘gizli’ bir varsayılan olan) bu seçenek,  kullanıcının görüntüyü dolduracak şekilde o alanı büyütmek için mevcut görünüm üzerinde bir dikdörtgenin karşılıklı iki köşesini seçmesini ister.
Görüntüyü Önceki görüntüye Ayarla

“Zoom Previous”

Bu seçenek, görüntülenen görüntüyü geçerli olan görüntüden önceki görüntüye geri yükler. Bu seçeneğin amacı doğrultusunda, son on görüntünün geri çağrılabilmesi için, AutoCAD tarafından 10 adete kadar eski görüntü kaydedilir. AutoCAD kaydırma çubuğunu her kullandığınızda, değişen görüntüleri de önceki görüntü olarak kaydedeceği için, bu seçeneği etkili olarak kullanmak istiyorsanız, kaydırma çubuklarını çok fazla kullanmaktan kaçınmalısınız.
Görüntüyü Gerçek zamanlı Ayarlama

“Zoom Realtime”

Gerçek zamanlı Görüntü Ayarlama “Zoom Realtime” interaktif görüntü yakınlaştırma yeteneği sağlar. Komut satırına Z yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra (görüntü ayarlama  ZOOM komutuna girdikten sonra) otomatik olarak Gerçek zamanlı “Zoom Realtime” moda geçersiniz. Farenizin sol tuşunu çizimin ortasında basılı tutun ve % 100’e kadar büyütmek için imleci pencerenin üst kısmına (pozitif yön) doğru hareket ettirin (2x büyütme). Farenizin sol tuşunu çizimin ortasında basılı tutun ve imleci,% 100’e (.5x büyütme) kadar uzaklaştırmak için pencerenin alt kısmına (negatif yön) doğru hareket ettirin. O anki geçerli (Aktif) görüntüyü çizim kapsamının dışına çıkaramazsınız.

Farenizin tıklama tuşunu bıraktığınızda, yakınlaştırma işlemi durur. Farenin tıklama tuşunu bırakabilir; imleci çizim alanında başka bir yere taşıyabilir ve sonrasında farenin tıklama tuşuna tekrar basarak o konumdan yakınlaştırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek zamanlı Görüntü Ayarlama “Zoom Realtime” modundan çıkmak için, Enter tuşuna veya ESC tuşuna basın.

Görüntüyü Her şeye Ayarla

“Zoom All”

Bu seçenek, AutoCAD‘in tüm çizimi çizim sınırlarına veya çizim kapsamlarına kadar (hangisi daha büyük ise) görüntülemesine neden olur.
Görüntüyü Dinamik olarak Ayarlama

“Zoom Dynamic”

Tam olarak anlaşıldığında bu seçenek çok faydalı bir Görüntü Ayarlama “Zoom” seçeneğidir. Bu seçenek çizimin içerisinde çok hızlı gezinmeye izin verir. Seçildiğinde, bu seçenek ekranın grafik alanını yeniden çizerek iki dikdörtgen görüntüler. Büyük dikdörtgen, mevcut çizimin kapsamını “Extents” gösterir. Küçük dikdörtgen, ortadaki “X” simgesi ile o anki geçerli (aktif)  görüntüyü gösterir. Bu küçük dikdörtgen, fare ile hareket eder. Bu görüntü kutusunun sol alt köşesi istenen görüntünün sol alt köşesinde olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Farenin sol tuşuna basarak, “X” sembolü yerine görüntü kutusunun sağ tarafını gösteren bir “>” sembolü görüntülenir. Bu, büyütmeyi değiştirmenizi sağlar. Fareyi hareket ettirdikçe, görünüm kutusu küçülür ve genişler, böylece gerekli görüntünün boyutu ayarlanabilir. Farenin sol tuşu, ince ayarlamalar yapılabilmesi için PAN “X” ve ZOOM “>” modları arasında geçiş yapar. Gerekli görünüm seçildiği zaman, AutoCAD‘in görüntülemesini sağlamak için Enter tuşuna basın veya sağ tıklayın.
Görüntüyü Ölçeğe göre Ayarla

“Zoom Scale”

Bu diğer bir ön tanımlı seçenektir. Bu yüzden bu seçeneği seçmek için, S yazmak zorunda değilsiniz. Bu seçenek için sadece büyütme faktörünü temsil eden bir sayının girilmesini yeterlidir. Ölçek faktörünün (çizim sınırlarıyla tanımlanan) tüm çizime uygulandığını unutmayın. 1’den küçük sayılar çizimin görüntülenen boyutunu küçültürken, 1’den büyük sayılar onu büyütür. Şayet ölçek faktöründen sonra ( 0.8x örneğinde olduğu gibi) X eklenirse, faktör o anki geçerli (aktif) görüntüye uygulanır. Şayet ölçek faktöründen sonra XP eklenirse, görüntü kağıt alanına “layout” göre göreceli olarak ölçeklenir. Bu, kağıt alanı görüntü bakışındaki “viewport” bir görüntüyü belirli bir ölçek ile görüntü yakınlaştırma yaparken faydalıdır. Örneğin, 1/48XP ölçek faktörü kağıt alanına “layout” göre ¼ “= 1 ‘ölçekli bir model alanı görünümü üretecektir.
Görüntüyü Merkeze göre Ayarla

“Zoom Center”

Bu seçenek yeni görüntünün merkezi olacak bir nokta ve o noktanın yeni yüksekliği olacak bir değer olmak üzere, iki şey gerektirir. Çizimde görüntü kaydırmayı “pan” sağlamak için, mevcut yükseklik, yeni yükseklik için varsayılan değerdir. (2x örneğinde olduğu gibi) şayet yeni yükseklik değerinin ardından X gelirse, yeni yükseklik o anki geçerli (aktif) yüksekliğe göre büyütme faktörü olarak alınır. Şayet yeni yükseklik değerinin ardından XP gelirse, yeni yükseklik kağıt alanına “layout” göre ölçek faktörü olarak alınır ve kağıt alanındaki görüntü bakışlarının “viewport” içeriklerini ölçeklemek için, kullanılır.
Görüntüyü Nesneye göre Ayarla

“Zoom Object

Bu seçenek, bir nesne veya nesneler seçmenizi ve ardından Enter tuşuna basmanızı ister ve ekran görüntüsü yalnızca seçilen nesnelere görüntü yaklaşma “zoom in” yapar. Bu, yarattığınız son nesne üzerinde çalışmak (veya son nesneyi bulmak) istediğinizde harikadır.
Görüntü Yaklaşma

“Zoom In”

Bu menü öğesine tıklamak, görüntüyü yaklaşık % 50 oranında yakınlaştırır. Bu seçenek yalnızca bir simge olarak mevcuttur ve komut satırından çalıştırılamaz.
Görüntü Uzaklaşma

“Zoom Out

Görüntü yaklaşma “Zoom In” seçeneğine benzerdir. Bu menü öğesi çiziminizden uzaklaşır ve çizim alanınızın yaklaşık% 50 daha fazlasını görmenizi sağlar.
Farenin tekerleğini Çevirme Şayet farenizin üzerinde bir döndürme tekerleği varsa, çiziminizi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bu tekerleği kullanabilirsiniz. Çiziminize daha uzaktan bakmak için, tekerleği kendinize doğru çevirin ve çiziminize yakınlaşmak için tekerleği ileri doğru çevirin. ZOOMFACTOR sistem değişkeni ile tekerleği her çevirişinizde yapılacak görüntü yaklaşma “zoom in” veya görüntü uzaklaşma “zoom out” miktarını değiştirme seçeneğiniz vardır. Farenizin tekerleği ile yapacağınız görüntü yaklaşma “zoom in” ve görüntü uzaklaşma “zoom out” işlemlerinde AutoCAD’in imlecinizin konumunu bir ‘merkez noktası’ olarak kullanarak yakınlaştırıp uzaklaştıracağınızı unutmayın.
Kuşbakışı Görüntü

“Aerial View”

Komut: “Command:” .DSVIEWER

Kuşbakışı Görüntü “Aerial View” çizime ait bir görünümü ayrı bir pencerede görüntüleyen bir yakınlaştırma araçtır; böylece o bölgeye kolayca geçebilirsiniz. Şayet çalışırken Kuşbakışı Görüntü “Aerial View”  penceresini çalışırken açık tutarsanız, bir menü seçeneği seçmeden veya komut girmeden görüntü yaklaşma “zoom” ve görüntü kaydırma “pan” yapabilirsiniz. Kuşbakışı Görüntü “Aerial View”  penceresinde yeni bir görüntü kutusu oluşturarak görüntüyü değiştirebilirsiniz. Çiziminize yaklaşmak için, fare ile sol tıklayarak görüntüleme kutusu dikdörtgenini küçültün. Çiziminizden uzaklaşmak için, görüntü kutusu dikdörtgenini genişletin. Çizime yakınlaştığınızda veya uzaklaştığınızda çizim alanına geçerli yakınlaştırma konumunun gerçek zamanlı bir görüntüsü görüntülenir. Ekran görüntüsü, görüntü kutusunun nasıl göründüğünü gösterir. Kutuyu sağ tıklayabilir ve kutuyu görüntüyü yakınlaştırmak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
Görüntü Kaydırma “Pan” Görüntü kaydırma “Pan” ayarlamış olduğunuz geçerli büyütme oranı ile çizim alanında hızla hareket etmenize olanak tanır. Komut satırına PAN (veya P) yazıp Enter tuşuna basın. İmleciniz bir el şekline dönecektir. Sol tıklayın ve basılı tutarak çiziminiz içerisinde gezinin.

Sizin de gördüğünüz gibi, bu komutun pek çok seçeneği vardır. Ben başlangıç için aşağıdaki üçlüde gerçekten iyi olmanızı şiddetle tavsiye ederim:

  • Çiziminizdeki tüm nesneleri görmek istediğiniz zaman, Zoom > Extents komut seçeneğini kullanın.
  • Çiziminizde bir alana yaklaşmak istediğiniz zaman, Zoom > Window komut seçeneğini kullanın.
  • Çiziminizde bir önce bulunduğunuz yere geri dönmek için, Zoom > Previous komut seçeneğini kullanın.

Ben genellikle bu üç komut seçeneğini birlikte kullanıyorum. Çizimimin hangi durumda olduğunu görmek için, önce Görüntüyü Kapsama göre Ayarlama “Zoom Extents” yaparım; daha sonra çalışmam gereken alana erişmek için bir Görüntüyü Pencereye göre Ayarlama “Zoom Window” yaparım ve o bölgede işim bittiğinde tekrar Görüntüyü Kapsama göre Ayarlama “Zoom Extents” yaparım. Bu arada, Görüntüyü Pencereye göre Ayarlama “Zoom Window” ve Görüntüyü önceki Görüntüye Ayarlama “Zoom Previous” komut seçeneklerinin kombinasyonunu kullanmam gerekebilmektedir.

Ayrıca, farenin tekerleğini kullanarak görüntü yaklaşma “zoom in” veya görüntü uzaklaşma “zoom out” yapmak çiziminizdeki bir alana yaklaşıp uzaklaşmak için, çok hızlı olabileceği için, bu tekniği de uygulamanızı tavsiye ederim.

ZOOM komutu arka planda da çalıştırılabilmektedir.  Bu ZOOM komutunu herhangi bir başka komut esnasında çalıştırabileceğiniz anlamına gelmektedir. Örneğin, şayet TRIM komutunu kullanıyorsanız ve çiziminize biraz daha yaklaşmak istiyorsanız, sadece komut satırına ‘Z (üstten kesme işaretine dikkat edin) yazın ve istediğiniz komut seçeneğini seçerek çiziminize yaklaşın. TRIM komutuna geri dönmek için, Enter tuşuna basın.

AutoCAD‘in son sürümlerinde eski Zoom simgeleri yukarıdaki şekilde görünen Gezinti çubuğuyla değiştirilmiştir. Ön tanımlı olarak, bu Gezinti çubuğu AutoCAD ekranınızın sağ tarafındadır. Bu Gezinti çubuğu eskiden kullanılan araç çubuklarının ve simgelerin yerini almıştır.

Öte yandan, çiziminde gezinmek için, klavyeyi kullanmak daha hızlıdır.

Herhangi bir seçeneği çağırmak için, istediğiniz seçeneğin büyük harfini yazmanız yeterlidir. (Örneğin: “kapsama görüntü yakınlaşma “zoom extents” için: Z <Enter> E <Enter> yazın.)Ön tanımlı seçenek ZOOM komutunu çalıştırdıktan sonra çağırabileceğiniz Gerçek zamanlı görüntü yaklaşma “Zoom Realtime” seçeneğidir.

Şayet Gezinti çubuğundaki herhangi bir simgenin altındaki aşağı ok simgesine tıklarsanız, görüntü komutlarının daha önce bahsetmiş olduğum tüm seçeneklerine ulaşabileceğiniz bir kısa yol menüsünün açıldığını görürsünüz. Bu seçeneklere ulaşmak için daha yavaş diğer bir yoldur.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, ZOOM komutu esnasında sağ tıklama da size seçenekleri verecektir. Bunu deneyin ve bu yöntemle hangi seçeneklerin mevcut olduğunu görün.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.