1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Yeni Başlayanlar için AutoCAD Dersleri Ders#1-AutoCAD’e Giriş

Bilgisayar Tabanlı Tasarım “Computer Aided Design” CAD dünyasına hoş geldiniz- (13 makale Yeni Başlayanlar, 10 makale Orta Seviye Giriş, 9 makale İleri Orta Seviye ve 13 makale İleri Seviye olmak üzere ) toplam 45 makaleden oluşacak olan bu eğitim serisinin ilk makalesinde sizlere AutoCAD’in temel kavramlarını anlatacağım.

Bu makale verilen tüm komutlar ve talimatlar AutoCAD’in tüm sürümlerinde çalışacak şekilde tasarlanmış olup; makale içerisindeki görseller AutoCAD 2017 sürümünden elde edilmiştir. 13 makalelik Yeni Başlayanlar serisi sonunda, 2 boyutlu 2B “2D” temel çizimleri üretmek ve bu çizimlerin çıktısını almak için gerekli tüm bilgilere sahip olacaksınız.

Şimdi bilmeniz gereken temel kavramlarla başlayalım. Sonraki derslere geçmeden önce bu derste anlatılanları çok iyi anladığınıza emin olun. Bu ilk ders diğer derslerden daha uzun olmakla (ve çok heyecan verici) olmamakla birlikte; AutoCAD ile ilgili temel ve çok önemli konuları kapsamaktadır. Bu yüzden bu derste anlattıklarımı çok iyi anlamak zorundasınız. Yani sözün kısası çok iyi kavrayın, anlayın ve izlemeye devam edin!

X,Y Koordinat Sistemi

AutoCAD’de çizdiğiniz her şey kesindir. O kadar kesindir ki, daha önce bu kadar kesinliğe hiç ihtiyaç duymamışsınızdır. AutoCAD’de virgülden sonra 14 basamaklı hassasiyet (kesinlik) vardır. Ekranda çizilen tüm nesneler çizime basit bir X,Y koordinat sistemi esas alınarak yerleştirilirler. AutoCAD’de bu koordinat sistemi Dünya Koordinat Sistemi (DKS) “World Coordinate System (WCS)” olarak adlandırılmaktadır. Nesneleri istediğiniz yere koymak için bu sistemi çok iyi anlamak zorundasınız. (3 boyutlu 3-B “3-D” çizimlerde Z-aksı olarak adlandırılan ilave bir aks daha vardır; fakat bu konu bu derste ele alınmayacaktır.) Aşağıdaki şekilde bu sistemi ve bu sistemin nasıl çalıştığını göreceksiniz.

X,Y Koordinat Sistemi Çalışma Prensipleri

AutoCAD bir nesnenin nereye yerleşeceğini belirlemek için, noktaları kullanmaktadır. Sayımın başladığı yer orijin “origin) dir. Bu orijin noktası (0,0= koordinatlarına sahiptir. Çizimdeki her nesne orijin ile ilişkilendirilerek yerleştirilir. Şayet orijinden sağa doğru düz bir çizgi çizerseniz, bu çizgi pozitif X aksı olarak değerlendirilecektir. Şayet orijinden sağa yukarı düz bir çizgi çizerseniz, bu çizgi de pozitif Y aksı olarak değerlendirilecektir. Yukarıdaki şekilde Dünya Koordinat Sisteminde (DKS) “World Coordinate System (WCS)” (9,6) koordinatına yerleştirilmiş bir nokta görünmektedir. Bu noktanın X aksında 9 birim yukarıda ve Y aksında 6 birim sağda olduğu anlamına gelmektedir. X,Y koordinat sisteminde koordinatlar tanımlanırken her zaman önce X koordinatı gelmektedir. Yukarıdaki şekildeki diğer nokta (-10,-4) koordinatlarına sahiptir. Bu da noktanın negatif X aksında (sola doğru) 10 birimde ve negatif Y aksında (aşağı doğru) 4 birimde olduğu anlamına gelmektedir.

Çizgi bir tanesi başlangıç, diğeri bitiş olmak üzere iki noktaya sahiptir ve AutoCAD çizgiyi ekranda görüntületmek için, bu iki nokta ile çalışır.

Çoğu zaman, ekranınızda orijinin “origin” nerede olduğunu gösteren bir gösterge bulamazsınız. Mevcut bir çizginin bitiş noktasından başlayan bir çizgi çizmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için, göreceli “relative” noktaları kullanırsınız. Bunlar aynı şekilde çalışıyor olmakla birlikte AutoCAD‘e bu sonraki noktanın girilen son noktaya göre göreceli “relative” olduğunu söylemek için, koordinat değerlerinin önüne @ simgesini eklemelisiniz.

Önemli Hatırlatma:

MUTLAK “ABSOLUTE” NOKTALAR çizim alanındaki kesin noktalardır. GÖRECELİ “RELATIVE” NOKTALAR çizim alanındaki belirli bir noktaya göre göreceli olan noktalardır.

Bu sistem basit bir sistemdir;  ama bu konuda uzmanlaşmak AutoCAD ile çalışmanın anahtarıdır ve aşağıda bu sistemi tüm detayları ile anlatacağım. AutoCAD‘de etkili bir şekilde çalışmak için, bu sistemi çok iyi anlamalı ve bu sistem ile çalışmak zorundasınız. Bu sistemi tam olarak kavrayana ve sistemin kullanımını alışkanlık haline getirene dek, AutoCAD programını öğrenmek çok zevkli olmayacaktır. Bunca yıldır verdiğim kurslarda edindiğim tecrübelerim bana öğrencilerin (kursiyerlerin) koordinatları ne kadar iyi öğrenirlerse, AutoCAD‘i o kadar hızlı öğrendiklerini gösterdi.

Açısal “Polar” Ölçüm

AutoCAD açıları belirli bir şekilde ölçmektedir. Aşağıdaki şekli dikkatlice inceleyin.

Açılı çizgileri çizeceğiniz zaman, açıyı saat 3 yönü pozisyonunda olan 0 dereceden ölçmeye başlamak zorundasınız. Şayet 90 derecede bir çizgi çizdiyseniz, bu çizgi düz ve yukarı yönlü olacaktır.

0 derece için her zaman belirgin bir referans noktasına sahip olmayabilirsiniz.

Yukarıdaki şekilde görünen örnekte, macenta renkli çizgi hakkında bilgiler verilmiş olmakla birlikte aralarındaki açı hakkında bilgi verilmemiştir. AutoCAD çizgiyi çizmek için, başlangıç noktasına ihtiyaç duyar. Yukarıdaki şekle göre sahip olduğumuz bilgiler:

(a) 0 derece saat 3 yönündedir.

(b) 180 derece saat 9 yönündedir.

(c) 180 derece yönü ve çizmek istediğimiz çizginin arasındaki açı 150 derecedir.

Tüm bu bilgilerle, ihtiyaç duyduğumuz açıyı hesaplayabiliriz. İhtiyacımız olan açıyı elde etmenin ispatlanmış yolu aşağıdadır:

1.) 0 derece konumundan başlayın ve saat yönünün tersine (+) 180 derece ölçün.

2.) 180 dereceden, saat yönünde () 150 derece ölçün

3.) Sizin de gördüğünüz üzere sadece + 180-150 dereceye gitmiş olduk ve bunu bir denklem olarak yazarsak: + 180-150 = 30 derece değerini elde ederiz.

4.) Artık çizginizi (aşağıda anlattığım) açısal “polar” koordinatları kullanarak çizebilirsiniz.

AutoCAD’de Noktaların Girilişi

Noktaları komut satırından üç farklı sistemi kullanarak girebilirsiniz. Hangi sistemi kullanacağınız bulunduğunuz durum için hangi sistemin daha uygulanabilir olduğuna bağlıdır. Bir sonraki derste yapacağım ilk iş size bu üç sistemi detaylı olarak anlatmak olacaktır. Bu makalede şimdilik bu üç sistemin isimlerini ve kısa açıklamalarını vermekle yetineceğim:

  • MUTLAK “ABSOLUTE” KOORDİNATLAR – Bu yöntemi kullanarak, noktaları Dünya Koordinat Sisteminin (DKS) “(WCS)” orijini ile ilişkili olduğu şekli ile girersiniz. Bir noktayı girmek için, noktanın X,Y şeklindeki kesin koordinatlarını girin.
  • GÖRECELİ “RELATIVE” KOORDİNATLAR – Bu yöntem size noktaları girdiğiniz ilk nokta ile ilişkili olarak girme imkânı sağlar. Bir nokta girdikten sonra, sonraki nokta @X,Y olarak girilir. Bu AutoCAD‘in çizgiyi girdiğiniz ilk noktadan başlayan ve X ekseninde X birim sağda ve y ekseninde Y birim yukarıda son bulacak şekilde çizeceği anlamına gelir.
  • AÇISAL “POLAR” KOORDİNATLAR – Belirli bir açıyla belli bir uzunlukta bir çizgi çizmek istediğinizi biliyorsanız, bu sistemi kullanabilirsiniz. Bu sistemde nokta girişini @D<A şeklinde yaparsınız. Burada, D uzunluk ve A da açıdır. Örnek: @10<90 ifadesi ilk seçilen noktadan başlayan yukarı yönlü 10 birim uzunluğunda bir çizgi çizecektir.

Yukarıda sıraladığım koordinatları girmenin üç yöntemi AutoCAD ‘in klavyeden veri girişini kabul ettiği yöntemlerdir. Öncelikle hangi yöntemi kullanmanız gerektiğine karar verin ve sonrasında veri girişini gösterildiği şekilde yapın. X koordinatının her zaman Y koordinatından önce olduğunu hatırlayın. Göreceli “Relative” noktaları girerken ‘@‘ sembolünü unutmayın. Yapacağınız herhangi bir yazım hatası veya atlama istemediğiniz sonuçlar almanıza sebep olacaktır. Şayet bir hata yaparsanız ve ne yazdığınızı görme gereği hissederseniz, metin penceresini açmak için, F2 tuşuna basın ve yazdıklarınızı kontrol edin. İncelemenizi tamamladığınız zaman, çiziminize geri dönmek için, tekrar F2 tuşuna basın.

AutoCAD Program Ekranı

Uygulama Düğmesi – Program penceresinin sol üst köşesinde bulunan kırmızı renkli A harfi simgesine sahip düğmedir. Bu düğme bastırma “print”, kaydetme “save”, Çizim Yardımcıları “Drawing Utilities” ve diğer araçlar için komutları görüntületir.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu – Bu çubuk Yeni çizim “New”, Aç “Open”, Kaydet “Save” ve Bastır “Plot” gibi ortak komutlara hızlı erişimi sağlayan çubuktur. İstenen komutlar bu hızlı erişim araç çubuğuna eklenip; çıkartılabilir.

Dosya ismi – Üzerinde çalışılan o anki geçerli (aktif) çizim dosyasının adıdır.

Arama Çubuğu – Çizimin içerisindeki metinlerin veya yardım dosyaları içerisinde istenen anahtar kelimelerin aranabileceği arama çubuğudur.

Şerit – Şerit çizim yaparken kullanacağınız tüm komutların ve araçların bulunduğu yerdir.

Sekmeler – (Ev “Home”, Yerleştir “Insert”, Yönetim “Manage” vb.) birçok sekme şeriti oluşturur ve araçları işlevlerine göre gruplara ayırır.

Paneller – Belirli araç gruplarını içerirler.

Araçlar – Çizim yaparken veya çizimdeki nesneleri düzenlerken kullandığınız komutları başlatan simgelerdir.

Araç İpucu – Şayet imleci bir araç üzerine getirir ve bir süre beklerseniz, size araç ile ilgili bilgi veren bir araç ipucu görüntülenir. O araç hakkında daha detaylı bilgi isterseniz, imleci daha uzun süre araç üzerinde tutun.

Çizim Alanı – Tasarımlarınızı yapacağınız (çizeceğiniz) alandır.

Komut Satırı – Bir komutu yazdığınız zaman, yazdığınız komutu hem ekranda hem de komut satırında görürsünüz. Ayrıca AutoCAD bu alanı bilgilendirme amaçlı olarak sizden veri istemek ve sizi uyarma için de kullanır. Çizim esnasında AutoCAD size birçok bilgi verir ve komut içerisinde nerede olduğunuzu söyler.

Durum Çubuğu – Bu çubuk Diklik “Ortho”, Nesne çıtçıt “Osnaps” ve Karelaj “Grid” gibi farklı çizim modları arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar.

Çalışma Ortamları “Workspace”

AutoCAD’in 2009 sürümüyle birlikte, programın yeni ekran görünümü kullanıma sunuldu. Artık program üzerinde çalıştığınız işe bağlı olarak farklı çalışma alanlarında “workspace” çalışmanıza olanak sağlamaktadır. Örneğin, şayet 3 boyutlu 3B “3D” bir model üzerinde çalışıyorsanız, ekranınız 2 boyutlu 2B “2D” bir çizim üzerinde çalıştığınız ekrandan farklı görünecektir. Ayrıca (ekranın AutoCAD‘in 2000-2008 sürümlerindeki gibi görünmesini sağlayan) AutoCAD Klasik “AutoCAD Classic” isimli bir çalışma ortamı “workspace” da mevcuttur. Bu öğretim serisinde kullanacağım tüm malzemeleri ve görselleri bu yeni çalışma ortamı “workspace” ara yüzüne göre vereceğim. AutoCAD‘i yeni öğrenmeye başlayan kullanıcılar olduğunuz için, bu yeni ara yüzü öğrenmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Şayet AutoCAD’i Klasik “Classic” ara yüzle kullanmak istiyorsanız, AutoCAD Arayüzünü Klasik “Classic” Olarak Değiştirme isimli makalemi okumanızı öneririm.

Bu öğretim serisinin Yeni Başlayanlar ve Orta Seviye Öncesi seviyeleri derslerinde 2B Çizim & Açıklama “2D Drafting & Annotation” çalışma ortamını “workspace” kullanacağız. Bu çalışma ortamını “workspace” aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere AutoCAD program penceresinin alt kısmında bulunan durum çubuğundaki ‘çark’ şeklindeki simgeyi tıklayarak ayarlayabilirsiniz. AutoCAD 2012 sürümünde, bu simge ekranın üst kısmında bulunmaktadır.

 

Simgeler, Tuşlar ve Menüler

Birçok Windows programında bir şeyi yapmak için, birden fazla yol vardır. AutoCAD de farklı değildir. Herkes bir işi yapmak için, kendi yolunu geliştirebilir. Bu eğitim serisinde öncelikle komutların komut satırından yazılarak çalıştırılmaları yöntemi ile çalışacağız. Bu yöntemi izlememizin sebebi komutların komut satırından yazılarak çalıştırılmaları yönteminin (AutoCAD’in DOS sürümü de dahil olmak üzere) tüm sürümlerde çalışmasıdır. Tabi ki, komutları çalıştırmak için, komut simgeleri de kullanılabilir; fakat sizin de fark ettiğiniz gibi, simgeler ekranda herhangi bir yere yerleştirilebilirler ve bunları çabucak bulmak zor olabilir. Ayrıca başka bir iş arkadaşınızın sizin kullandığınızdan farklı şekilde ayarlanmış olan bilgisayarında AutoCAD ile çalışmanız gerekebilir. Aşağı açılır menüler kullanılarak hemen hemen tüm komutlara ulaşmak mümkündür; ancak bunları kullanarak iş yapmak oldukça yavaş olacaktır. AutoCAD’in 2010 sürümünden 2017 sürümüne kadar olan tüm sürümlerde simgeler çeşitli panellere ayrılmış olan şeritte bulunurlar. İlgili panelleri görmek için, şeritin ilgili sekmesine tıklamanız yeterlidir.

Örnek: Şayet bir çizgi çizmek istiyorsanız, bu işi birkaç yolla yapabilirsiniz:

  • Komut satırına LINE (veya) L yazın ve Enter tuşuna basın.
  • Şeritin Çizim “Draw” panelinden Çizgi “Line” komut simgesini seçin.

  • Çizim alanına sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsü içerisindeki Geçmiş Girişler “Recent Input” menüsü içerisinden seçin. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bu Geçmiş Girişler “Recent Input” menüsü kullanmış olduğunuz son komutların bir listesini görüntülemektedir.

Bu üç yöntemin üçü de aynı işlemi gerçekleştirecektir: AutoCAD’e daha sonra belirlenecek olan noktalar arasında bir çizgi çizmek istediğinizi bildirmekte ve hazır olmasını söylemektedir.

AutoCAD çok popüler bir programdır; çünkü kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedir. Araç çubukları bunun için güzel bir örnektir. En çok kullandığınız araç çubuklarının ekranda sürekli görünmesini sağlayabilirsiniz. Şayet isterseniz de daha fazla çizim alanına sahip olmak için, istediğiniz araç çubuklarını kolayca ekrandan kaldırabilirsiniz. Ayrıca bir araç çubuğunda en çok kullandığınız komutları toplamak için araç çubuklarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, ölçülendirme “dimension” araç çubuğu tasarımınızı yaratırken ekranınızda yer kaplamasını istemediğiniz; fakat tasarımı tamamladıktan sonra ölçülendirme yaparken ihtiyaç duyacağınız bir araç çubuğudur.

Ekranımızın üst kısmını komple kaplayan şeriti ekranımızdan kaldırarak çizim alanımızı genişletebiliriz. Bunu yapmak için, aşağıdaki şekilde görünen durum çubuğunun sağ tarafındaki Ekranı temizle “Clean Screen” simgesine tıklayın veya CTRL+0 [sıfır] tuşlarına basın. Şeriti tekrar geri getirmek için, aynı simgeye tekrar tıklayın.

 Temel AutoCAD Terminolojisi

Aşağıdaki tablo AutoCAD kullanmaya başlamadan önce aklınızda olması gereken önemli temel terimleri listelemektedir.

Mutlak “Absolute” koordinatlar AutoCAD’in çizim alanının orijin noktasının (0,0) esas alınarak nokta girmenin bir yoludur.
Acad.dwt Her yeni çizim oturumu başlattığınızda otomatik olarak yüklenen ön tanımlı şablondur. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilmektedir.
İlişkilendirilmiş Ölçülendirme Belirli noktalar ile ilişkilendirilmiş ölçülerdir. İlişkilendirilen noktalar taşındıkça, ölçü güncellenir.
Yedek dosyası AutoCAD çizimizi otomatik olarak yedeklemek ve kaydetmek üzere ayarlanabilmektedir. Bu dosyanızın bozulma ihtimaline karşı bir koruma olup; yedek dosyaları .bak dosya uzantısı ile kaydedilirler.
Blok Önceden hazırlanmış birçok nesnenin oluşturduğu nesneler gurubu. Zaman kazanmak için, gurupları (blok) çiziminize yerleştirebilir ve çizim dosyanızın ebatını küçük tutabilirsiniz.
Ekranı Temizle

“Clean Screen”

Maksimum çizim alanı sağlayan bir görüntüleme ayarıdır.
+ kılı İmlecinizin çizim alanındayken görünüşüdür.
İmleç İmleciniz programda gerçekleştirdiği işleve bağlı olarak değişmektedir.
Veri tabanı Bir AutoCAD çizim dosyası aslında dosya açıldığı zaman nesneleri tekrar üretebilmek için, tüm gerekli bilgileri içeren büyük bir veri tabanıdır. Bu bağlamda tabaka ve çizgi tipleri “linetype bilgileri de veri tabanında depolanırlar.
İletişim kutusu AutoCADsizden bilgi almak için, çok fazla sayıda iletişim kutusu kullanır. Size sorulan bilgileri nasıl gireceğinizi bilmeniz gerekir.
Çizim şablon dosyası Bu dosya sıklıkla kullandığınız ayarlar için ön ayarlı değerleri içeren dosyadır. Bu dosyanın dosya uzantısı .DWT dir.
Kapsam “Extents” Çizeceğiniz nesnelerin çizim alanındaki en dış sınırıdır.
Karelaj Bu desen, ekranda size rehberlik etmek için görüntülenen noktalar desenidir. F7 tuşuna basarak bu modu açıp; kapatabilirsiniz.
Tutamaçlar Nesneleri seçtiğiniz zaman nesneler üzerinde görüntülenen size seçtiğiniz nesneyi hızlıca düzenleme olanağı sağlayan mavi renkli küçük karelerdir.
Tabaka “Layer” AutoCAD’de tüm nesneler bir tabaka “layer” üzerine çizilirler. Nesneleri (elektrik, inşaat gibi) tabakalarda “layer” gruplayabilir ve çiziminizi organize edebilirsiniz.
Yerleşim “Layout” sekmeleri Çizimlerinizi bastırmak “plot” için kullanılan alan (eskiden kağıt alanı olarak isimlendirilirdi).
(Karelaj) Limitleri Çiziminizde, karelajın alanını ayarlayan ve açık duruma getirildiği zaman, karelaj alanında çizim yapmanıza izin veren bir ‘yapay’ sınır koyan ayardır.
Çizgi tipi “Linetype” AutoCAD’de tüm nesneler belirli bir çizgi tipi “linetype” ile çizilirler. Örneğin, düz “continuous”, merkez “center”, kesik kesik “dashed” vb.
Model alan Nesnelerinizi modellediğiniz (çizdiğiniz) alandır.
Düzenleme “Modify” Nesnelerinizi değiştirmek için kullanılan jenerik terimdir.
Nesne AutoCADveri tabanındaki tüm öğelere verilen addır. Ayrıca varlık olarak da adlandırılırlar.
Orijin O anki geçerli (Aktif) koordinat sisteminizdeki (0,0) koordinatlarına sahip noktadır.
Diklik “Ortho” modu Sadece yatay veya düşey olarak dik çiğiler çizmenize izin veren çizim modudur. F8 tuşuna basarak açık ve kapalı duruma getirilir.
Dik İzdüşüm Aynı parçanın 2 veya daha fazla görüntüsünü gösteren standart bir çizim yöntemidir.
Osnap – Nesne Yakalama Çizim yaparken nesnenin belirli bir noktasını yakalamak için kullanılan moddur.
Görüntü Kaydırma “Pan” Çizim alanını tutup sürükleyerek görüntüyü ekranınızda kaydırma yöntemidir.
Panel Şeritin üzerindeki komutlar grubudur.
Klasör yolu “Path” AutoCAD‘in arama yaptığı veya dosyaları kaydettiği belirli bir klasördür.
Tıklayarak seçme Üzerine farenin sol tuşu ile tıklamak suretiyle bir nesneyi seçme işlemidir.
Bastırma “Plot” Yazdırma olarak ta bilinir. Çiziminizi kağıt üzerine bastırma işlemidir.
Polar koordinatlar Mesafe ve açı tanımlayarak noktaları girme yöntemidir.
Özellik “Property” Tabaka “Layer”, ölçek “scale”, çizgi tipi “linetype”, başlangıç noktası vb. bir nesneye özel karakteristik bilgilerdir.
Şerit Şerit çizim alanının en üstünde bulunur ve – her biri bir grup birbiri ile ilişkili araç içeren paneller içerir. Şeritin üst kısmında bulunan sekmelere tıklayarak farklı panellere geçiş yapabilirsiniz.
Göreceli “Relative” Koordinatlar Başlangıçta girilen noktayı esas alan yeni nokta girme yöntemidir.
Kesit Görünüş Bir parçanın veya kısmın kesit görünüşünü sunan çizim.
Seçim seti Düzenleme yapmak için, o anki geçerli (aktif) seçilmiş nesneler grubu.
Çıtçıt İmlecinizi karelaj modelinde önceden belirlenmiş olan belirli noktalara atlatmayı sağlayan bir çizim modudur. F9 tuşu ile etkinleştirilir veya kapatılır.
Stiller Yazıların “Text”, ölçülerin “dimension” vb. nesnelerin görünüşlerini tanımlayan biçimlendirmelerdir.
Birimler Çiziminiz için ayarlanan temel çizim birimidir. Örneğin, ihtiyaçlarınıza göre metrik (milimetre) veya SI (inç) birimlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca virgülden sonraki basamak sayısı ile belirlenen hassasiyeti de ayarlayabilirsiniz.
Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “(UCS)” Dünya Koordinat Sisteminde (DKS) “World Coordinate System (WCS)” yapılan değişiklikler sonucu oluşan yeni koordinat sistemidir.
Görünüş Çiziminizin belirli bir alanıdır.
Görüntü Bakışı “Viewport” Çiziminizin ayrı bir penceresidir. Çiziminizin farklı alanlarını görmek için, aynı anda birden fazla görüntü bakışını “viewport” görünür yapabilirsiniz.
Sihirbaz Çiziminizde belirli ayarları yapmak için, size yardımcı olan adım adım uygulanan talimatlar setidir.
Dünya Koordinat Sistemi (DKS) “(WCS)” Genel ön tanımlı X-Y koordinat sistemidir. Şayet Dünya Koordinat Sisteminde (DKS) “World Coordinate System (WCS)” değişiklikler yapılırsa, Dünya Koordinat Sistemi (DKS) “World Coordinate System (WCS)” bir Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “User Coordinate System (UCS)” haline gelir.
Görüntüleme Çiziminizin ya daha küçük bir kısmını görüntüleme (zoom in) ya da daha büyük bir kısmını görüntüleme (zoom out) işlemidir.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.