1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

WEDGE (Komutu)

Bu komut bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” takoz “wedge” oluşturur.

Tepe kesme yönü daima Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif X ekseni yönündedir.

Pozitif bir değer girmek, yüksekliği geçerli Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif Z ekseni boyunca çizerken; negatif bir değer girmek, yüksekliği negatif Z ekseni boyunca çizer.

Aşağıdaki veri istemleri görüntülenir:

  • Birinci köşeyi belirleyin veya: first corner or:”

Takoz “Wedge” tabanının ilk köşesini belirlersiniz..

  • Merkez “Center”

Bu seçenek ile aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi belirli bir merkez noktasını kullanarak takoz “wedge” oluşturursunuz.

  • Diğer köşeyi belirleyin veya: first other or:”

X, Y düzleminde bulunan takoz “wedge” tabanının diğer köşesini belirlersiniz.

  • Küp “Cube”

Bu seçenek ile aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi eşit uzunlukta kenarlara sahip bir takoz “wedge” oluşturursunuz.

  • Uzunluk “Length”

Bu seçenek ile aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi belirleyeceğiniz uzunluk “length”, en “width” ve yükseklik “height” değerlerine sahip bir takoz “wedge” oluşturursunuz. Uzunluk “Length”, X eksenine, en “width” Y eksenine ve yükseklik “height” Z eksenine karşılık gelir. Uzunluğu belirtmek için bir nokta seçerseniz; ayrıca XY düzleminde döndürmeyi de belirleyebilirsiniz.

  • Yüksekliği belirleyin veya: “Specify height or:”

Takozun “Wedge” yüksekliğini belirlersiniz. Yüksekliği geçerli Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif Z ekseni boyunca çizmek için pozitif bir değer girin. Yüksekliği negatif Z ekseni boyunca çizmek için negatif bir değer girin.

  • 2 Nokta “2Point”

Bu seçenek ile ki nokta belirleyerek bu iki nokta arasındaki mesafeyi takozun “wedge” yüksekliği olarak kullanırsınız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.