1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Visual LISP Düzenleyicisi – Kısım #2

Evet haklısınız, 1. kısım yeterince eğlenceli değildi; artık biraz daha eğlenelim. Şimdi biraz kodlarla çalışalım. VLISP Düzenleyicide, menüden Dosya “File” altında Yeni Dosya “New File” komutunu seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayın ve yazı düzenleyicisine yapıştırın:

(defun C:SLOT ( )

              (setvar “CMDECHO” 0)

               (setvar “BLIPMODE” 0)

               (setq oldsnap (getvar “OSMODE”))

                (setq diam (getdist “\nSlot Diameter : “)

                               lngth (getdist “\nSlot Length : “))

                (while

                               (setq pt1 (getpoint “\nInsertion point:”))

                               (setvar “OSMODE” 0)

                               (setq pt2 (polar pt1 0.0 (/ (- lngth diam) 2.0))

                                              pt3 (polar pt2 (/ pi 2.0) (/ diam 4.0))

                                              pt4 (polar pt3 pi (- lngth diam))

                                              pt5 (polar pt4 (* pi 1.5) (/ diam 2.0))

                                              pt6 (polar pt5 0.0 (- lngth diam)))

                (command “PLINE” pt3 “W” (/ diam 2.0) “” pt4

                                “ARC” pt5 “LINE” pt6 “ARC” “CLOSE”)

                               (setvar “OSMODE” oldsnap)               )

;while

(princ))

;defun

(princ)

Kod aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir:

Sekil-01

Daha fazla ilerlemeden önce, size renkler ve renklerin anlamları hakkında bilgi vereyim. Siz VLISP Konsol “Console” penceresine veya metin düzenleme penceresine metni girer girmez, VLISP girilen kelimenin yerleşik bir AutoLISP fonksiyonu, bir sayı, bir dizge veya diğer bir dil elemanı mı olduğunu tanımlamaya çalışır. VLISP her eleman tipini kendi rengi ile yazar. Bu size eksik tırnak işaretlerini veya yanlış yazılmış fonksiyon isimlerini belirlemede yardım eder. Aşağıdaki şekilde ön tanımlı renk şeması görünmektedir.

Sekil-02

Ön tanımlı bu renkleri değiştirebilirsiniz; fakat kendinize bir iyilik yapın ve Değiştirmeyin!

Metin Seçme

Metin seçmenin en kolay yolu farenizin sol tuşuna çift tıklamaktır. Seçilecek yazı miktarı imlecinizin konumuna bağlıdır.

  • Şayet imleç bir aç parantez ( ( ) işaretinin hemen önünde ise, VLISP sonraki kapat parantez ( ) ) işaretine kadar olan tüm metinleri seçer.
  • Şayet imleç bir kapat parantez ( ) ) işaretinin hemen sonrasında ise, VLISP sonraki aç parantez ( ( ) işaretine kadar olan tüm metinleri seçer.
  • Şayet imleç bir kelimenin sonunda ya da içindeyse, VLISP o kelimeyi seçer.

İpucu: Şayet herhangi bir AutoLisp fonksiyonu hakkında yardım almak isterseniz, o fonksiyonu seçmek için, fonksiyonun ismine çift tıkladıktan sonra araç çubuğundan Yardım “Help” düğmesine tıklayın. O fonksiyon ile ilgili yardım görüntülenecektir.

Makelenin en başında verdiğim Slot isimli lisp yordamını yüklemek için, aşağıdaki şekilde görülen araç çubuğundan Aktif düzenleme penceresini Yükle “Load active edit window” komut düğmesini seçin:

Sekil-03

Bu işlem kodunuzu hafızaya yükleyecektir. Yordamı çalıştırmak için, Konsol “Console” penceresi veri istemi (uyarı) satırına aşağıdaki satırı yazın ve Enter tuşuna basın:

_$ (c:slot)

Program gerektiğinde AutoCAD ekranına geçişler yaparak çalışacaktır. Şayet isterseniz, kodun sadece seçili kısmını da çalıştırabilirsiniz. Kodun çalıştırmak istediğiniz satırlarını seçin ve araç çubuğundan Seçimi Yükle “Load selection” komut düğmesini seçtikten sonra Enter tuşuna basın.

Sekil-04

Kodun sadece seçtiğiniz satırları çalışacaktır. Hataları ayıklamak için harika bir özellik.

Hata ayıklamaktan bahsetmişken, İmleci (defun C:SLOT () ifadesinin en başına getirin ve F9 tuşuna basın. Bu programınızın (kodunuzun) içerisine imlecin bulunduğu yere bir Ara noktası “Breakpoint” yerleştirecektir. Şimdi programınızı (kodunuzu) tekrar çalıştırın. İşlemin Ara noktası “Breakpoint” işaretinde durması gerekmektedir. F8 tuşuna basın. F8 tuşuna bastıkça kodunuz sona kadar adım adım ilerleyecektir:

Sekil-05

Şimdi bir adım daha derine inelim. “diam” isimli değişkeni seçtikten sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi araç çubuğundan İzleme Ekle “Add Watch” komut düğmesini seçin:

Sekil-06

İzleme “Watch” iletişim kutusu aşağıdaki şekildeki gibi görünecektir:

Sekil-07

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere “diam” isimli değişkenin o anki geçerli (aktif) değeri ile görüntülendiğine dikkat edin. İzleme “Watch” iletişim kutusu aşağıdaki şekildeki gibi görünene dek bu izleme ekleme işlemini tüm değişkenler için de tekrarlayın:

Sekil-08

Şimdi programı adım adım tekrar çalıştırın. Program çalıştıkça değişkenlerin değerlerinin değiştiğine dikkat edin.

Tamam, şimdi işleri biraz hareketlendirelim. Tüm Ara noktalarını “Breakpoint” temizlemek için, Ctrl-Shift-F9 tuşlarına basın. Şimdi aşağı açılan menüden Hata Ayıkla “Debug” komut unu seçtikten sonra Hareketlendir “Animate” komutunu seçin ve programı tekrar çalıştırın.

Hey, program hiç durmadan otomatik olarak çalışıyor! İzleme “Watch” penceresinde değişkenlerin değerlerinin program bir şeyler yapıyormuş gibi değiştiğine dikkat edin.

Evet, Visual LISP Düzenleyicisi açısından işler bu kadar. Düzenleyici (VLISP Editor) burada anlatmadığım daha bir çok fonksiyona sahip; fakat sizlere bu makalede en önemli fonksiyonları anlatmaya çalıştım ve başlangıç için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.