1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Visual LISP Düzenleyicisi – Kısım #1

Bu makalemde sizlere Visual LISP Düzenleyicisi’nin kullanımını hızlıca anlatacağım. Bu makalemde konu ile ilgili çok detaylı ve ayrıntılı sıkıcı bilgiler vermek yerine daha genel bilgiler vermeyi amaçlamaktayım. Bu makalemin asıl amacı Visual LISP Düzenleyicisi’nin ana fonksiyonlarını göstermek ve sizleri Visual LISP Düzenleyicisi’ni kullanmaya mümkün olduğunca hızlı hazırlamaktır.

Biliyorum, yeterli değil! Fakat hiç yoktan yine de iyidir değil mi? AutoCAD’i çalıştırın ve istediğiniz şablonu kullanarak yeni bir çizim açın. Araçlar “Tools” menüsü içerisinde > AutoLISP altında > Visual LISP Düzenleyizisi “Visual LISP Editor” komutunu seçin. Şayet menüyü göremiyorsanız, komut satırına MENUBAR yazarak Enter tuşuna basın ve değer olarak 1 girdikten sonra tekrar Enter tuşuna basın.

Visual Lisp Düzenleyicisi açılacak ve aşağıdaki şekildeki gibi görünecektir:

Sekil-01

Şimdi Visual LISP Konsol “Console” penceresine göz atarak işe başlayalım:

Sekil-02

VLISP Konsol “Console” penceresi bazı açılardan AutoCAD’in komut penceresine benzemekte olup; ancak bir kaç ilave özelliğe sahiptir. Yazacağınız kodları Konsol “Console” penceresine _$ uyarı işaretinden sonra girersiniz.

Konsol “Console“ penceresine uyarı işaretinden sonra aşağıdaki satırı girin ve Enter tuşuna basın:

_$ (setq a “Test”)

Şimdi aşağıdaki satırı yazın ve tekrar Enter tuşuna basın:

_$ a

Konsol “Console” pencereniz aşağıdaki şekildeki gibi görünmelidir:

Sekil-03

AutoCAD’de bir değişkenin değerini komut satırında görüntületmek için, değişkenin isminin önüne bir ünlem (!) işareti koymak zorundasınız. VLISP’te ise, sadece değişkenin ismini yazarsınız.

AutoCAD komut penceresinden farklı olarak boşluk tuşuna basmak yazılan ifadenin değerlendirilmesi olarak işleme alınır; VLISP Konsol “Console” penceresine girilen metin veri girişleri Enter tuşuna basılana dek işleme alınmazlar. Bu özellik Konsol “Console” penceresinde size aşağıdaki işleri yapmanıza izin verir:

 • AutoLISP ifadesine yeni bir satırda devam edebilirsiniz. İfadeye yeni bir satırda devam etmek için, yeni satıra geçmek istediğiniz yerde CTRL +ENTER tuşlarına basın.
 • Enter tuşuna basmadan önce tek bir ifadeden daha fazla ifade girin. VLISP Konsol “Console” penceresine bir değer döndürmeden önce her bir ifadeyi değerlendirecektir.
 • Şayet Konsol “Console” penceresinde (örneğin, önceki komutun veya daha önce girilmiş bir ifadenin sonucu gibi) metin seçtikten sonra Enter tuşuna basarsanız, VLISP seçili metni Konsol “Console” penceresine kopyalayacaktır.

VLISP Konsol “Console” penceresi ve AutoCAD komut satırı penceresi BOŞLUK “SPACEBAR” ve TAB tuşlarının işlevleri bakımından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. VLISP Konsol “Console” penceresinde, boşluğun özel bir rolü yoktu; sadece bir ayraçtır. AutoCAD komut satırında, herhangi bir ifadenin dışında BOŞLUK “SPACEBAR” tuşuna basıldığında, AutoCAD yazılan metni sanki Enter tuşuna basılmış gibi işleme alır.

Konsol “Console” Penceresi Geçmişini Kullanma

Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırındayken Konsol “Console” penceresine daha önceden girilmiş yazıları TAB tuşuna basarak çağırabilirsiniz. TAB tuşuna her bastığınızda, bir önce girilmiş olan yazı Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırındaki yazı ile yer değiştirir. O anki VLISP oturumunda girmiş olduğunuz tüm yazıları görüntülemek için, TAB tuşuna tekrar tekrar basabilirsiniz. İlk girilmiş satıra ulaştıktan sonra VLISP Konsol “Console” penceresine girilmiş olan son komutu çağırarak tekrarlar ve döngü tekrarlanır. Veri giriş geçmişini ters yönde döndürmek için, SHIFT + TAB tuşlarına basın. Örneğin, Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırına aşağıdaki komutları girdiğinizi kabul edelim:

(setq origin (getpoint “\nOrigin of inyn sign: “))

(setq radius (getdist “\nRadius of inyn sign: ” origin))

(setq half-r (/ radius 2))

(setq origin-x (car origin))

(command “_.CIRCLE” origin radius)

Konsol “Console” penceresine girilmiş komutları çağırmak için,:

 1. TAB tuşuna bir kez basın. VLISP girilmiş olan son komutu çağırır ve onu (bu komutu) Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırına yerleştirir:

_$ (command “_.CIRCLE” origin radius)

 1. TAB tuşuna tekrar basın. Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırında aşağıdaki komut görüntülenir:

_$ (setq origin-x (car origin))

 1. TAB tuşuna tekrar basın. VLISP aşağıdaki komutu görüntületir:

_$ (setq half-r (/ radius 2))

 1. Şimdi SHIFT+ TAB tuşlarına basın. VLISP yönü tersine çevirir ve önceki komuttan sonra girdiğiniz komutu çağırır:

_$ (setq origin-x (car origin))

 1. SHIFT+ TAB tuşlarına tekrar basın. VLISP aşağıdaki komutu görüntületir:

_$ (command “_.CIRCLE” origin radius)

Bu Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırına girdiğiniz son komuttu.

 1. SHIFT+ TAB tuşlarına tekrar basın. Bir önceki komut bu VLISP oturumunda girdiğiniz son komutun çağırılması olduğu için, VLISP tekrar Konsol “Console” penceresine girdiğiniz komutu çalıştırır:

_$ (setq origin (getpoint “\nOrigin of inyn sign: “))

Not: Şayet bir ifadeyi bir kereden çok girerseniz, Konsol “Console” penceresi veri giriş geçmişini çağırırken bu ifade sadece tek bir kez görüntülenir. Daha önce girmiş olduğunuz özel bir komutu çağırmak için, veri giriş geçmişinde koşullu bir arama yapabilirsiniz. Konsol “Console” penceresinin veri giriş geçmişinde koşullu bir arama yapmak için:

 1. Konumlamak istediğiniz metni girin. Örneğin,aşağıdaki satırda gördüğünüz gibi (Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırına (command kelimesini) girin:

_$ (command

 1. TAB tuşuna basın. VLISP daha önceden girmiş olduğunuz (command kelimesi ile başlayan veri girişlerini araştırır ve listeler:

_$ (command “_.CIRCLE” origin radius)

Şayet VLISP uygun bir veri girişi bulamazsa, (bip sesi çıkmasından başka) hiçbir şey olmaz. Koşullu aramanın yönünü terse çevirmek ve daha az sayıda olan son girişler arasında arama yapmak için, SHIFT+ TAB tuşlarına basın.

Komutları Yarıda Kesme ve Konsol “Console” Veri Giriş Alanını Temizleme

Konsol “Console” penceresine girilmiş olan bir komutun çalışmasını yarıda kesmek için,  SHIFT + ESC tuşlarına basın. Örneğin, şayet aşağıdaki satırdaki gibi geçersiz bir fonksiyonu çağırmayı girdiyseniz:

_$ ((setq origin-x (car origin)

((_>

SHIFT + ESC tuşlarına basma komutu yarıda keser ve VLISP aşağıdaki gibi veri girişi işleme alınmadı “input discarded” mesajını görüntületir:

((_> ; <input discarded>

_$

Şayet metni Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırına yazar; fakat Enter tuşuna basmadan ESC tuşuna basarsanız, yazdığınız metin temizlenir. Şayet SHIFT + ESC tuşlarına basarsanız, VLISP Konsol “Console” penceresine girdiğiniz metni orda bırakır; fakat yazdığınız metni hiç işleme almadan yeni bir veri istemi (uyarı) satırı görüntületir.

Şayet Konsol “Console” penceresinin veri istemi (uyarı) satırına komutun bir kısmını yazar ve Enter tuşuna basmadan önce AutoCAD penceresini aktifleştirirseniz, VLISP penceresini sonraki aktifleştirdiğinizde, VLISP yeni veri istemi (uyarı) satırını görüntületir. Yazdığınız yazılar Konsol “Console” penceresi geçmişinde görünür haldedirler ve bunları kopyalayarak yapıştırabilirsiniz. Fakat Konsol “Console” geçmişi ön ara belleğine eklenmedikleri için, TAB tuşuna basarak yazıları çağıramazsınız.

Mu makalede anlatacaklarım bu kadar; Başlıktan da anlayacağınız gibi 2. Kısım da olacak… 2. Kısımda görüşmek üzere, şimdilik hoşça ve AutoCAD ile kalın!

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.