1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Video-Tasarım Seçeneklerini Ayarlama

Alternatif tasarımları keşfetmek için, iki farklı seçenek içeren bir seçenek seti oluşturabilirsiniz.

Tasarım seçenekleriyle farklı model geometrisi sürümleri oluşturabilirsiniz. Seçenek setleri, modelin farklı bölümleri için birden çok seçenek içerebilirler. Modelin farklı varyasyonları için seçenek setleri içindeki seçenekleri karıştırıp istediğiniz seçeneği uygulayabilirsiniz.

Aşağıda linki verilen video aşağıdaki işlemleri göstermektedir:

  • Bir seçenek seti oluşturma.
  • Bir seçenek setinde seçenekler oluşturma.
  • Bir seçenekte geometri ekleme/ düzenleme.
  • Bir seçeneğin görüntülenmesi için görünürlük ve grafikleri ayarlama.

Not: Bu video REVİT programının 2016 sürümü kullanılarak kaydedilmiştir. Programın daha yeni bir sürümü kullanırken, işlevsellik ve kullanıcı ara yüzünde farklılıklar görebilirsiniz.

Video:Tasarım Seçeneklerini Ayarlama (İngilizce)

Tasarım seçenekleri, bir tasarım için model alternatifleri oluşturmanın bir yolunu sunar. Ana model, tasarımın değişmeyecek kısımlarını içerir ve tasarım seçenekleri, modelin tasarımın nihai kararlarına bağlı olarak değiştirilebilecek kısımlarını içerir.

Yukarıdaki videodaki örnekte, bu binanın avlusu için bir tasarım seçeneği oluşturulacaktır. Bir seçenekte, modelin avlusu bir veranda ve kiosk tipi bir yapı içerecek ve diğer seçenek bu unsurları içermeyecektir. Şu anda model, ana modelin bir parçası olarak oluşturulan kiosk ve verandaya sahiptir. Tasarım seçenekleri ayarlandıkça, kioskun geometrisi bir tasarım seçeneğinin parçası olarak yeniden tanımlanacaktır.

Tasarım Seçenekleri “Design Options” iletişim kutusuna erişmek için, Yönetim “Manage” sekmesinde, Tasarım Seçenekleri “Design Options“ komut simgesine veya durum çubuğundaki Tasarım Seçenekleri “Design Options“ kısayol simgesine tıklayın. Tasarım Seçenekleri iletişim kutusunda, avlu için yeni bir seçenek seti oluşturun. Avlu için 2 seçenek oluşturun: Açık avlu için bir seçenek ve kiosk ve veranda için bir seçenek. İletişim kutusunu kapatmak için, Kapat “Close” düğmesine tıklayın.

Şimdi kioskun ve avlunun geometrisini tasarım seçeneğine taşıyın. Tasarım seçeneğine özgü tüm geometriyi seçin ve şeridin Yönetim “Manage” sekmesinde Sete Ekle “Add to Set“ komut simgesine tıklayın veya durum çubuğundaki Sete Ekle “Add to Set“ hızlı erişim komut simgesine tıklayın. Tasarım Seçenek Setine Ekle “Add to Design Option Set” iletişim kutusunda, Kiosk ve Veranda seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine tıklayın. Hata “Error” iletişim kutusunda, Öğeleri Sil “Delete Elements“ düğmesine tıklayın. Kioskun çatısı kaldırıldığı için, perde duvar geometrisi değiştiğinden dolayı hataya neden oldu. Taşınan öğeler artık görünmez. Çünkü görüşümün görünürlüğü ve grafikleri Kiosk ve Veranda seçeneğinde öğeleri göstermeyecek şekilde ayarlanmıştı.

İlk ve ikinci seviye döşemeler, kirişler ve kioskun bulunduğu perde duvar, seçilen seçeneğe bağlı olarak 2 farklı konfigürasyona sahip elemanlardır. Döşemeleri, kirişleri ve perde duvarı seçin; daha sonra Sete Ekle “Add to Set“ düğmesini tıklayın. Öğeleri her iki tasarım seçeneğine de eklemek için, OK düğmesine tıklayın.

Şimdi açık avlu tasarım seçeneği için döşemeleri değiştirin. Bir tasarım seçeneğinin geometrisinin seçilemeyeceğine dikkat edin. Düzenleme yapabilmek için, Açık Avlu tasarım seçeneğinin işaretini kaldırın. Seçenekte bulunmayan öğeler silik olarak görüntülenecek ve seçenekteki öğeler düzenlenebilir hale gelecektir.

Açık avlu ve Veranda seçeneğini düzenlemek için, işaretleme kutusu kontrollerini kullanın. Bu seçenekte, perde duvarını seçin ve tabanı çatı elemanına iliştirin. Tasarım seçeneklerinde veya tasarımın gerektirdiği şekilde ana modelde geometri eklemeye ve düzenlemeye devam edin. Üzerinde çalışılacak seçeneği ayarlamak için, aşağı açılır açılır kontrolleri kullanın.

Bir görünüşte hangi tasarım seçeneklerinin görünür olacağını kontrol etmek için, Özellikler “Propertiespaletinde Görünürlük/Grafik Geçersiz Kılmaları “Visibility/Graphics Overrides” öğesinin yanındaki Düzenle “Edit” düğmesine tıklayın. Tasarım Seçenekleri “Design Options“ sekmesinde, seçenek seti solda ve görüntüleme seçeneği sağda listelenir. <Otomatik> “<Automatic>” seçim, birincil olarak işaretlenmiş seçeneği görüntüler veya görünüşte görüntülenen seçeneği açıkça kontrol etmek için, aşağı açılır menüyü kullanabilirsiniz.

Aynı modelde farklı seçenekleri modellemek için, tasarım seçenekleri aracını kullanın. Seçeneklerin genel tasarımı nasıl etkilediğini görselleştirin ve ölçün.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.