1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Video-Faz (Aşama) Filtreleri

Faz (Aşama) filtreleri, bir projenin her aşaması hakkında bilgi vermek için, eleman görünürlüğünü kontrol eder.

Bu video aşağıdaki konuları göstermektedir:

  • Faz (Aşama) filtreleri ne zaman kullanılır?
  • Elemanın faz (aşama) durumu ve değerleri.
  • Faz (Aşama) filtreleri görünüşleri nasıl etkiler?

Not: Bu video REVİT programının 2015 sürümü kullanılarak kaydedilmiş olup; şayet yazılımın daha yeni bir sürümü kullanıyorsanız, işlevsellik ve kullanıcı ara yüzünde farklılıklar görebilirsiniz.

Video: Faz Filtreleri (İngilizce)

Video Açıklaması

Faz (Aşama) uygulama araçları, projelerin zaman çizelgesiyle ilişkilerinin nasıl olduklarını göstermek için, öğelerin görüntülenmelerini denetler. Projenin tüm görünüşlerindeki öğelerin görsel temsilini kontrol etmek için, görünüş için faz (aşama) filtresi ayarlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, mevcut öğeleri gri tonda, yıkılan öğeleri kesik çizgiler olarak ve herhangi bir görüntüleme değişikliği olmadan yeni öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

Projedeki tüm öğeler, görünüşün Faz “Phase” parametresine ve öğenin Yaratılma Fazı/Yıkılma Fazı “Phase Created/Phase Demolished“ parametresine göre 4 olası durumdan birini alır.

Durumlar:

  • Mevcut “Existing”
  • Yeni “New”
  • Yıkılmış “Demolished”
  • Geçici “Temporary”

Her duruma aşağıdaki 3 değerden bir tanesi atanabilir. Bunlar:

  • Kategoriye Göre “By Category”
  • Geçersiz Kılındı “Overridden”
  • Görüntülenmez“Not Displayed”

Kategoriye göre, öğenin durumuna bağlı olarak grafik geçersiz kılma, yani görüntü değişikliği yapılmayacağı anlamına gelir. Bunun yerine, görünüşte öğenin kategorisinin görüntü ayarları kullanılacaktır.

Görüntülenmez, öğenin görünüşte görünmeyeceği anlamına gelir.

Geçersiz kılındı, öğenin durumu için grafik geçersiz kılmanın uygulanacağı anlamına gelir.

Örneğin, bu projenin Projenin 1. fazına (aşamasına) atanan 3 kat planı görünüşü vardır: Bir Yıkım Planı, bir İnşaat Dokümanı “Construction Document” görünüşü ve 1. faz (aşama) sonunda projenin bitmiş durumunu gösteren bir Sunum Planı “Presentation Plan”. Her görünüş elemanların nasıl görüntüleneceğini kontrol etmek için, farklı bir faz filtresi kullanır. Yıkım “Demolition“ planında Yıkımı Göster “Show Demolition“ filtresi kullanılır. Bu filtre ile yeni elemanlar ve geçici elemanlar görüntülenmezken, mevcut ve yıkılmış elemanlara grafik baskın kılmaları uygulanır.

Fazlama “Phasing “ iletişim kutusunun Grafik Baskın Kılmaları “Graphic Overrides” sekmesinde her bir öğenin durumu için baskın kılma değerlerini görebilirsiniz. Bu projede, mevcut elemanlar baskın kılınır ve kesilen ve yansıtılan çizgiler için gri renkli çizgiler kullanılır. Yıkılan elemanlar geçersiz kılınır ve kesik kesik çizgiler kullanır. Bu grafik baskın kılmaları projedeki tüm görünüşlere uygulanır. Bu nedenle, mevcut baskın kılma farklı bir renk kullanacak şekilde değiştirilirse, mevcut öğelerle birlikte tüm görünüşler yeni renkle güncellenir.

Faz 1’e atanan diğer kat planı görünüşleri, görünürlüğü kontrol etmek için benzer şekilde faz filtreleri kullanır. İnşaat Belgesi “Construction Document“ görünüşünde yıkılmış duvarlar gösterilmez. Sunum Planında “Presentation Plan”, baskın kılmalar mevcut duvarlardan kaldırılır. Projenin aşamalarını ekip üyelerinize iletecek şekilde öğeleri görüntülemek için, önceden tanımlanmış faz filtreleri kullanın veya yeni faz filtreleri oluşturun.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.