1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Video-Faz (Aşama) Durumu

Faz (Aşama) durumu, model öğelerinin görünüşlerde görsel sunumunu kontrol eder.

Bu video aşağıdaki konuları göstermektedir:

 • Faz (Aşama) uygulama araçlarının neden kullanıldığını anlama.
 • 4 olası eleman durumu.
 • Faz (Aşama) yaratma özelliğini ayarlamanın iki yolu.
 • Yaratılma Fazı ““Phase Created” ve Yıkıldı Fazı “Phase Demolished“ aşamaları 4 olası durumu oluşturmak için, nasıl birleştirilir.
 • Not: Bu video REVİT programının 2015 sürümü kullanılarak kaydedilmiş olup; şayet yazılımın daha yeni bir sürümü kullanıyorsanız, işlevsellik ve kullanıcı ara yüzünde farklılıklar görebilirsiniz.

 

Video: Faz Durumu (İngilizce)

Video Açıklaması

Faz (Aşama) uygulama araçları, projelerin zaman çizelgesiyle nasıl ilişkili olduklarını göstermek için, öğelerin görüntülenmesini denetler. Bir projede faz (aşama) araçlarını kullandığınızda, modeldeki öğeler proje zaman çizelgesiyle ilgili durumları alır. Bir öğenin durumu, öğenin görsel sunumunu kontrol eder.

Projedeki tüm öğeler 4 olası durumdan birini alır:

Bu durumlar:

 • Mevcut “Existing”
 • Yeni “New”
 • Yıkılmış “Demolished”
 • Geçici “Temporary”

 

Bir öğeye atanan durum 2 faktöre bağlıdır:

Bu faktörler:

 • Görünüşün Faz (Aşama) “Phase” parametresi
 • Öğenin Yaratılma Fazı/Yıkılma Fazı “Phase Created/Phase Demolished“ parametresi.

Özellikler “Properties” paletindeki projede tanımlanan tüm aşamaların listesinden Yaratılma Fazı “Phase Created” fazını (aşamasını) seçebilirsiniz. Yaratılma Fazı “Phase Created” parametresi, öğeyi projeye yerleştirdiğinizde dolaylı olarak da ayarlanabilir. Bu nasıl mı yapılır?

 • Öğeyi yerleştirdiğinizde etkin olan görünüşün Faz “Phase” parametresi otomatik olarak öğeye atanır. Örneğin, fazı (aşaması) Mevcut “Existing“ olarak ayarlanmış bir görünüşe duvar yerleştirirseniz, o nesne için Yaratılma Fazı “Phase Created” parametresi Mevcut “Existing“ olarak ayarlanır. Benzer şekilde, bir görünüşün fazı (aşaması) Faz 1 olarak ayarlandığında, görünüşte yerleştirdiğiniz herhangi bir nesne için Yaratılma Fazı “Phase Created” parametresi Faz 1 olarak ayarlanır.
 • Bir öğe üzerinde Yıkım “Demolish“ aracını kullandığınızda da aynı ilke geçerlidir: Görünüşün Faz “Phase” parametresi, nesnenin Yıkılma Fazı “Phase Demolished“ parametresine atanır.

Özetlemek gerekirse: Bir öğenin durumu, hem görünüşün Faz “Phase” parametresi hem de Yaratılma Fazı/Yıkılma Fazı “Phase Created/Phase Demolished“ parametreleri tarafından belirlenir.

Şimdi, bu iki faktörün 4 olası durumu oluşturmak için, nasıl birleştiğine bir göz atalım:

 • Öğenin yaratılma fazı (aşaması), görünüşün fazı (aşaması) ile eşleştiğinde, öğenin durumu Yeni “New” olur.
 • Şayet yaratılma fazı (aşaması) zaman çizelgesinde önceki bir fazda (aşamada) ise, öğenin durumu Mevcut “Existing” olur.
 • Şayet mevcut bir öğenin ayrıca görünüşün fazıyla (aşamasıyla) eşleşen bir Yıkılma Fazı “Phase Demolished“ parametresi varsa, öğenin durumu Yıkılmış “Demolished” olur.
 • Yaratılma Fazı “Phase Created” ve Yıkılmış “Demolished” parametrelerin her ikisi de görünüşün fazıyla (aşamasıyla) eşleştiğinde, öğenin durumu Geçici “Temporary“ olur.

Şayet Yaratılma Fazı “Phase Created” zaman çizelgesinde gelecekteki bir faz (aşama) için olduğunda, öğelerin kendilerine atanmış bir durumu yoktur ve o öğeler görüntülenmez.

Her bir öğenin durumu, projenin tüm görünüşlerindeki öğelerin görsel temsilini kontrol etmek için görünüşün Faz Filtresi “Phase Filter“ ayarlarıyla kullanılır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.