1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

VB.NET AutoCAD Şablonu

AutoCAD’de kod geliştirme ile ilgilenenler için, AutoCAD ile haberleşebilmek için referanslama ihtiyacı duyulan birkaç dosya vardır. Yani kolaylık olsun diye, tüm temel gereklilikleri ayarlayan bir temel şablona ihtiyaç duyarız. Bu makalemde sizlere bu şablonun nasıl hazırlanması gerektiğini anlatacağım.

 Sekil-1

Ben Visual Basic 2010 Express sürümünü kullanıyorum; fakat bu işlem Visual Basic’in son sürümlerinde de hemen hemen aynıdır.

Öncelikle, Select Class Library kütüphane tipini şablon olarak seçerek yeni bir proje yaratın. Bu tip dosya AutoCAD araçları geliştirmek için ihtiyacımız olan bir .NET dll dosyası derleyecektir.

Daha sonra, proje özelliklerine gidin ve referanslar “references” sekmesine tıklayın. Bu sekmede eklememiz gereken – AcMgd.dll ve AcDbMgd.dll isimli iki dosya bulunmaktadır. Bu dosyaları AutoCAD kurulum klasöründe bulabilirsiniz– örneğin:

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2014] klasöründe

ObjectARX kütüphanelerini indirmeyi de tercih edebilirsiniz. Şayet bunu tercih ediyorsanız, burada bahsi geçen dosyaları kullanabilirsiniz. Bu dosyaları kullanma önce AutoCAD’i kurmaksızın AutoCAD için geliştirme yapabilmenize olanak sağlayacaktır. Hangi dosyaları referanslarsanız referanslayın; her iki referansında Yerel Kopya “Copy Local“ özelliklerinin Yanlış “False” olarak ayarlandığına emin olun. Çünkü bu dosyalar hâlihazırda AutoCAD ile paketlenmişlerdir ve problemlere sebep olacağı için, dll dosyalarının her yerde kopyalanmalarını istemeyiz.

Sonraki adım öncelikle projenizi kaydetmenizi gerektirecektir. Projenizi kaydedin. Projeniz kaydedildikten sonra, proje özelliklerine geri gidin ve Derleme “Compile” sekmesine tıklayın. Gelişmiş Derleme Seçenekleri “Advance Compile Options” kısmına tıklayın. NET ortam çerçevesinin “framework” sürümünü programı geliştirmek istediğiniz AutoCAD sürümlerine uygun olarak ayarlayın. Ben benim uygulamalarımı AutoCAD 2010 ve daha üst sürümler için geliştirmek istediğim için, NET ortam çerçevesinin “framework” sürümünü NET ortam çerçevesi “framework” 3.5 olarak ayarlıyorum. NET ortam çerçevelerinin “frameworks” önceki sürümler uygun olması gerektiğini unutmayın. Yani, sorun yaşamanız durumlarda, NET ortam çerçevesinin “framework” sürümünü daha ileri sürüm seçmek yerine daha eski sürüm olarak seçin.

Nerdeyse sona geldik; fakat şablonumuzu kaydetmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Proje içerisindeki sınıfınıza “class” geri gidelim ve sınıfın “class” içine bazı içe aktarma “import” ön tanımlı kodlarını ve AutoCAD komut satırından komut çağıracağımız zaman kullanılacak olan komut isimi ile ilgili alt yordamı “subroutine” yerleştirelim:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices

Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime

Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry

Imports Autodesk. AutoCAD.ApplicationServices

Imports Autodesk. AutoCAD.EditorInput

Imports Autodesk. AutoCAD.Colors

Public Class Class1

<CommandMethod("BURAYA_KOMUT_İSMİ_YAZILACAK")> _

Public Sub BURAYA_KOMUT_İSMİ_YAZILACAK ()

MsgBox("Selam AutoCAD Beyni.com Dostları!")

End Sub

End Class

İşte hepsi bu kadar! Geriye sadece son adım kalıyor; o da Dosya “File” menüsü içerisinde>Şablon Dışa Aktarma “Export Template” komutunu çalıştırarak sihirbazı takip etmek!

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Perspektif 3B “3D” Görünüş Oluşturma

Revit’te Perspektif “Perspective“ seçeneği, bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşün ortografik yerine perspektif olarak görüntülenip …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.