1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

UCS (Komutu)

Bu komut geçerli (aktif) Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” orijinini ve yönünü ayarlar.

Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS “(UCS)”, XY çalışma düzlemini, yatay ve dikey yönleri, dönme eksenlerini ve diğer faydalı geometrik referansları oluşturan taşınabilir bir kartezyen koordinat sistemidir. Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” orijinini ve yönünü, noktaları belirlediğiniz, koordinat girdiğiniz ve Diklik “Ortho” modu ve ızgara “grid” gibi çizim yardımcılarıyla çalıştığınız rahatlığınız için değiştirebilirsiniz.

Şayet UCSVP sistem değişkeni bir görüntü bakışı “viewport” için 1 olarak ayarlanmışsa, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS “(UCS)” o görüntü bakışı “viewport” ile kaydedilebilir.

Not: Ön tanımlı olarak, Koordinatlar paneli Çizim & Açıklama “Drafting & Annotation “ çalışma ortamında gizlidir. Koordinatlar “Coordinates“ panelini görüntülemek için Görünüş “View” sekmesini tıklayın, ardından bu panel üzerinde herhangi bir yere sağ tıklayın ve Panelleri Göster “Show Panels“ seçeneğini seçtikten sonra Koordinatlar “Coordinates“ seçeneğini tıklayın. (AutoCAD LT‘de mevcut olmayan) 3 boyut 3B “3D” çalışma ortamlarında, Koordinatlar “Coordinates“ paneli Giriş “Home” sekmesindedir.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

·         KKS’nin orijinini belirleyin veya “Specify origin of UCS or:”

Bir, iki veya üç nokta kullanarak yeni bir Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” tanımlarsınız:

  • Şayet tek bir nokta belirlerseniz, geçerli (aktif) Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” orijini, X, Y ve Z eksenlerinin yönünü değiştirmeden kaydırılır.
  • Şayet ikinci bir nokta belirlerseniz, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” pozitif X eksenini bu ikinci noktadan geçirmek için döner.
  • Şayet üçüncü bir nokta belirlerseniz, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” pozitif Y eksenini tanımlamak için yeni X ekseni etrafında döner. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, üç nokta bir başlangıç noktası, pozitif X eksenindeki bir noktayı ve pozitif XY düzlemindeki bir noktayı belirtir.

Şayet bir koordinat girerken Z koordinat değerini belirtmezseniz, geçerli (aktif) Z değeri kullanılır.

İpucu: Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” simgesinin orijin tutamacını tutup doğrudan yeni bir konuma sürükleyebilir veya orijin tutama menüsünden Yalnızca Orijinı Taşı “Move Origin Only“ seçeneğini seçebilirsiniz.

o   Yüz “Face”

Bu seçenek ile Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” dinamik olarak bir 3 boyutlu 3B “3D” nesnenin bir yüzüne göre hizalarsınız.

Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” nasıl hizalanacağını ön izleme yapmak için, imleci bir yüzün “face” üzerine getirin.

İpucu: Ayrıca, Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” yüzlerle “face” dinamik olarak hizalamak için, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” simgesini seçebilir ve sürükleyebilirsiniz (veya orijin tutamaç menüsünden Taşı ve Hizala “Move and Align “ seçeneğini seçin).

o   İsimlendirilmiş “Named”

Bu seçenek ile Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” tanımlarını kaydeder veya geri yüklersiniz.

İpucu: Ayrıca, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” simgesini sağ tıklayıp, Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” tanımlarını kaydetmek veya geri yüklemek için İsimlendirilmiş KKS “Named UCS” seçeneğini de seçebilirsiniz. Şayet Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” tanımlarını sıkça kullanıyorsanız, ilk UCS komut veri isteminde (uyarısında), direkt olarak Geri Yükle “Restore”, Kaydet “Save”, Sil “Delete” ve listele “?” seçeneklerini seçebilirsiniz.

o   Nesne “Object”

Bu seçenek ile Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” seçilen bir 2 boyutlu 2B “2D” veya 3 boyutlu 3B “3D” nesneye hizalarsınız. Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)”, nokta bulutları dahil olmak üzere yardımcı çizgiler “xline” ve 3B sürekli çizgiler “3D polyline” hariç, herhangi bir nesne türüne hizalanabilir.

Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” nasıl hizalanacağına dair ön izlemeyi görmek için, imleci bir nesnenin üzerine getirin ve Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” yerleştirmek için tıklayın. Çoğu durumda, Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” orijini belirtilen noktaya en yakın olan uç noktasına “endpoint” yerleştirilecektir, X ekseni bir kenara veya bir eğriye teğet olarak hizalanacaktır ve Z ekseni nesneye dik olacaktır.

İmleci bir nokta bulutu üzerine getirdiğiniz zaman, Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” orijini nokta bulutu nesnesinin en yakın noktasına taşınır. Şayet nokta bulutu (Autodesk ReCap Pro uygulamasından) segmentasyon verisine sahipse ve imleç konumunda düzlemsel bir segment algılanırsa, Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” orijini düzlem üzerindeki en yakın noktaya taşınır ve Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” XY ekseni XY düzlemine hizalanır. X ekseninin yönü, düzlemsel segmentin düzlemi ile Dünya Koordinat Sistemi (DKS) “(WCS)” arasındaki kesişme çizgisi ile belirlenir. Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” yerleştirmek için, tıklayın.

o   Önceki “Previous”

Bu seçenek ile bir önceki Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” geri yüklersiniz.

Geçerli oturumdaki son 10 Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” ayarlarına geri dönebilirsiniz. Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)” ayarları, model alanı ve kağıt alanı için bağımsız olarak saklanır.

o   Görünüş “View”

Bu seçenek ile Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” XY düzlemini, görüntüleme yönünüze dik bir düzleme hizalarsınız. Orijin noktası değişmeden kalır, ancak X ve Y eksenleri yatay ve düşey hale gelir.

o   Dünya “World”

Bu seçenek ile Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” Dünya Koordinat Sistemi (DKS) “(WCS)” ile hizalarsınız.

İpucu: Ayrıca Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “UCS)”simgesine tıklayabilir ve orijin tutamaç menüsünden Dünya “World“ seçeneğini de seçebilirsiniz.

o   X, Y, Z

Bu seçenek ile geçerli (aktif) Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” belirlenen bir eksen etrafında döndürürsünüz.

Sağ başparmağınızı X ekseninin pozitif yönünde yerleştirin ve diğer parmaklarınızı kıvırın. Diğer parmaklarınız, eksen etrafındaki pozitif dönüş yönünü gösterir. (Sağ el kuralı)

Sağ başparmağınızı Y ekseninin pozitif yönünde yerleştirin ve diğer parmaklarınızı kıvırın. Diğer parmaklarınız, eksen etrafındaki pozitif dönüş yönünü gösterir. (Sağ el kuralı)

Sağ başparmağınızı Z ekseninin pozitif yönünde yerleştirin ve diğer parmaklarınızı kıvırın. Diğer parmaklarınız, eksen etrafındaki pozitif dönüş yönünü gösterir. (Sağ el kuralı)

Herhangi bir Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)”, X, Y veya Z ekseni etrafında bir orijin noktası ve bir veya daha fazla dönüş belirleyerek tanımlayabilirsiniz.

o   Z Ekseni “Z Axis”

Bu seçenek ile Kullanıcı Koordinat Sistemi’ni (KKS) “UCS)” belirtilen pozitif Z eksenine hizalarsınız.

Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “UCS)” orijini ilk noktaya taşınır ve pozitif Z ekseni ikinci noktadan geçer.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Perspektif 3B “3D” Görünüş Oluşturma

Revit’te Perspektif “Perspective“ seçeneği, bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşün ortografik yerine perspektif olarak görüntülenip …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.