TORUS (Komutu)

Bu komut lokma şeklinde bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” oluşturur.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, önce merkezi “center”, ardından lokmanın yarıçapını “radius” veya çapını “diameter” ve sonra da lokmayı oluşturan tüpün yarıçapını “tube radius” veya çapını “tube diameter” belirleyerek bir lokma “torus” oluşturabilirsiniz. FACETRES sistem değişkeni ile lokma “torus” gibi eğri 3 boyutlu 3B “3D” katıların “solid” gölgeli “shaded “ veya gizli “hidden” görsel stilindeki pürüzsüzlüğünü “smoothness“ kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

·         Merkez noktasını belirleyin veya: “Specify center point or:”

Lokmanın “Torus” merkez noktasını belirlersiniz.

Merkez noktasını belirlediğiniz zaman, lokmanın “torus”, merkezi ekseni mevcut kullanıcı koordinat sisteminin (KKS) “(UCS)” Z eksenine paralel olacak şekilde konumlandırılır. Lokma “Torus”, mevcut çalışma düzleminin XY düzlemine paraleldir ve ikiye bölünmüştür.

o   3N (Üç Nokta “3P (Three Points)”

Bu seçenek ile lokmanın “torus” çevresini belirlediğiniz üç nokta ile tanımlarsınız. Belirlenen üç nokta, çevrenin düzlemini de tanımlar.

o   2N (İki Nokta “2P (Two Points)”

Bu seçenek ile lokmanın “torus” çevresini belirlediğiniz iki nokta ile tanımlarsınız. Lokmanın “Torus” çevresinin bulunduğu düzlem belirlenen ilk noktanın Z değeri ile tanımlanır.

o   TTY (Teğet, Teğet, Yarıçap) “TTR (Tangent, Tangent, Radius)”

Bu seçenek ile lokmayı “torus”, belirlenen iki nesneye teğet olan çemberin yarıçapı ile tanımlarsınız. Belirtilen teğetlik noktalarının mevcut KKS “UCS” üzerine iz düşümü alınır.

·         Yarıçapı belirleyin veya: “Specify Radius or:”

 

Lokmanın “Torus” yarıçapını belirlersiniz. Yarıçap lokmanın “torus” merkezinden tüpün merkezine kadar olan mesafedir. Negatif bir yarıçap, Amerikan futbolu topu şeklinde bir katı “solid” nesne oluşturur.

o   Çap “Diameter”

Bu seçenek ile lokmanın “torus” yarıçapı yerine çapını belirlersiniz.

·         Tüp yarıçapını belirleyin veya: “Specify tube radius or:”

 

Lokmanın “Torus” gövdesini oluşturan tüpün yarıçapını belirlersiniz.

o   Çap “Diameter”

Bu seçenek ile lokmanın “torus” gövdesini oluşturan tüpün yarıçapı yerine çapını belirlersiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Bir Kompozit Yapının Katmanına Bir Fonksiyon Uygulama Hakkında

Kompozit yapılarda her katmana belirli bir fonksiyon atayabilirsiniz. Böylece katman karşılık gelen fonksiyonel katmana bağlanabilirsiniz. …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.