1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Temel AutoCAD Özelleştirme: Özel Dosyaların Paylaşılması Bölüm-2

Özel Dosyalar Nerede Saklanmalı?

Daha önce de belirttiğim gibi, özel dosyalar varsayılan olarak bilgisayarınızda yerel olarak saklanır; ancak bu merkez  ofiste çalışan kullanıcıların farklı coğrafi konumlarda bulunan başka çalışma arkadaşlarıyla dosya paylaşmaya çalışırken işe yaramaz. Şayet özel dosyalarınızı paylaşmaya karar verirseniz, AutoCAD ürününün kurulumu sırasında oluşturduğu klasörlerin dışındaki bir klasörde düzenlemeyi planladığınız özel dosyaları kopyalamanızı öneririm. Değişiklikleri olan özel dosyaları farklı bir klasöre yerleştirerek, dosyaların diğerleriyle paylaşılmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut sürümünüzün yeni bir sürümüne veya yeniden kurulumuna yükseltme işlemini kolaylaştırmış olursunuz.

İpucu: Özel dosyalarınız, üzerinde değişiklik yapmadan önce daima yedekleyin. Bir şeyin ne zaman yanlış gittiğini ve bir dosyanın önceki bir sürümüne geri dönmek zorunda kalıp; kalmayacağınızı asla bilemezsiniz.

Peki, başkalarıyla paylaşmak istediğinizde özel dosyalarınızı saklamak için en iyi yer neresi olabilir? Şayet özel dosyaları aynı ofiste olanlarla paylaşmayı planlıyorsanız, özel dosyaları depolamak için en iyi yer bir ağ sürücüsündedir. Ancak, aynı ofiste olmayan başkalarıyla çalışırken, sanal bir özel ağ (VPN) kullanarak erişim sağlamadığınız sürece herkesin erişebileceği bir ağ sürücüsünü kullanmak biraz zor olabilir. Herkes aynı coğrafi konumda olmadığında veya şirketinizin bir çalışanı olmadığında, dosyaları yerel bir sürücü ile dosya paylaşım sitesi arasında otomatik olarak senkronize edebilen Box veya Dropbox gibi bir dosya paylaşım sitesi kullanmayı düşünebilirsiniz. Bir dosya paylaşım sitesi kullanmak, büyük dosyalarla çalışırken VPN kullanan bir ağ sürücüsüne bağlanmaya kıyasla ağ trafiğini azaltmaya ve gecikmeleri engellemeye yardımcı olabilir.

Bir ağ sürücüsü kullanmaya alternatif olarak, güncellenmiş özel dosyaları dahili kullanıcılara iletmek için toplu iş dosyalarını veya grup ilkelerini kullanabilirsiniz. Şirketinizde Windows hesapları veya iş mantığı programlama ergibi şeylerden sorumlu bir İnternet Servis (IS) departmanı veya ekibi varsa, onlar bu ayarları kolayca yapacaklardır.

Uyarı: Bir ağ sürücüsünden veya bir dosya paylaşım sitesinden özel dosyalar paylaşırken, dosyaların yanlışlıkla değiştirilmediğinden emin olmak için dosyaları ve/ veya klasörleri salt okunur olarak ayarladığınızdan emin olun. Şayet dosyalar yanlışlıkla değiştirilirse, değişiklikler bu konumdan özel dosyalara erişimi olan tüm kullanıcıları etkiler.

Özel dosyaları bir ağ sürücüsünde veya dosya paylaşım sitesinde paylaşıyor olsanız da, dosyaları düzenlemek için, benzer bir klasör yapısı kullanabilirsiniz. Şekil 1, özel dosyaları düzenlemek için kullanılabilecek bir klasör yapısının örneğini göstermektedir.

Şekil-1. Örnek klasör yapısı

Not: Özel dosyaları bir ağ sürücüsüne veya dosya paylaşım sitesine depolamak, değişiklik yapılması gerektiğinde dosyaların paylaşılmasını ve güncellenmesini kolaylaştırırken, ObjectARX veya Managed .NET uygulama dosyaları gibi bazı özel dosyalar harici paylaşım sitelerine yüklendiklerinde, AutoCAD ortamı tarafından değiştirilemez. Özel dosyaların yüklenebileceği AutoCAD programının tüm örnekleri, paylaşılan konumlardaki dosyalar güncellenmeden önce kapatılmalıdır. Paylaşmayı planladığınız özel dosya türlerine bağlı olarak, bazı ek planlama yapmanız gerekebilir; Herkesin ofise gelmesinden önce sabahın erken saatlerinde, herkesin akşam çıkış yaptıktan sonra veya bir hafta sonu için akşam geç saatlerde dosyaları güncellemeniz gerekebilir.

Hangi Özel Dosyaları Paylaşmayı Düşünmelisiniz?

Hangi tür özel dosyaların başkalarıyla paylaşılabileceği konusunda hiçbir kısıtlama yoktur; AutoCAD ortamına özelleştirilebilecek veya yüklenebilecek herhangi bir dosya paylaşılabilir. Aşağıdakiler, başkalarıyla paylaşılabilen daha yaygın olan özel dosya türlerinden bazılarıdır:

  • Program Parametre (PGP) Dosyaları: Standart ve kullanıcı tanımlı komut takma adlarını içerir.
  • Özelleştirme (CUIx) Dosyaları: AutoCAD uygulama penceresindeki ortak kullanıcı arabirimlerinin çoğunu oluşturan standart ve kullanıcı tanımlı öğeleri içerir.
  • Çizgi tipi “Linetype” (LIN) ve Tarama Deseni “Hatch Pattern” (PAT) Dosyaları: Çizgi işleri ve tarama işleri görünüşlerini kontrol etmek için, kullanılan standart ve kullanıcı tanımlı çizgi tiplerini “linetype” ve tarama desenlerini “hatch pattern” içerir.
  • Çizim Şablonları (DWT) Dosyaları: Yeni çizimler için temel olarak kullanılır; Yeni çizim dosyalarında kullanmak istediğiniz stilleri ve geometrileri içerir.
  • Çizim (DWG) Dosyaları: O a üzerinde çalışılan bir tasarıma veya modele içe aktarılabilecek veya eklenebilecek yeniden kullanılabilir stiller ve bloklar içerir.
  • Baskı Stili (CTB/STB) Dosyaları: Çıktı için çizimdeki çizgileri biçimlendirmek için kullanılan ayarları içerir
  • Baskı Makinesi Yapılandırma “Plotter Configuration” (PC3) Dosyaları: Bir yerleşime “layout” kağıda veya elektronik dosyaya çıktı almak için, kullanılan ayarları içerir.
  • AutoLISP (LSP) Dosyaları: AutoLISP programlama dili ile geliştirilen özel programları depolamak ve yüklemek için kullanılır.

Kullanıcı Profilleriyle Özel Dosyalara ve Ayarlara Erişimi Yönetme

Başkalarıyla paylaşılacak özel dosyalar tanımlandıktan ve bir ağ sürücüsüne ya da dosya paylaşım sitesine yerleştirildikten sonra, bir sonraki adım, AutoCAD programının özel dosyaların nerede olduğunu bilmesini sağlamaktır. AutoCAD programının özel dosyaları aradığı yerler, mevcut AutoCAD kullanıcı profilinin bir parçası olarak tanımlanır. Ön tanımlı olarak, AutoCAD ortamını tanımlamak için kullanılan ayarların çoğunu kontrol eden << İsimsiz Profil >> ” “<<Unnamed Profile>>”” isimli tek bir kullanıcı profili vardır. Varsayılan kullanıcı profilini kullanmayı veya yeni bir kullanıcı profili oluşturmayı seçebilirsiniz; Yeni bir kullanıcı profili oluşturmanızı şiddetle öneririm.

Yeni bir Kullanıcı Profili Oluşturmak İçin Ana Nedenler:

  • Varsayılan profili değişmeden koruyup; ürünün ilk kurulum durumuna geri dönmenize olanak sağlama.
  • Disipline (İnşaat, Mimari, Mekanik,…) veya müşteriye/projeye göre AutoCAD ayarlarını ve şirketinizdeki özel dosya konumlarını düzenleyebilme isteği.

Bir AutoCAD kullanıcı profilinde değişiklikler, Seçenekler “Options” iletişim kutusuyla (OPTIONS komutu) ve Komut satırından ulaşılabilen Sistem/Ortam “System/Environment “ sistem değişkenleriyle veya özel programlarla yapılabilir. Seçenekler “Options” iletişim kutusu, kullanıcı profillerini değiştirmenin ve yönetmenin en yaygın yoludur. Bir kullanıcı profili, çok çeşitli renk ve araç tercihlerini etkileyen ayarları içerirken, bu makalemde ben  yalnızca AutoCAD programı tarafından özel dosyaları bulmak için, kullanılan ayarlara odaklandım.

Profilim adında yeni bir kullanıcı profili oluşturmak ve geçerli kılmak için, adım adım talimatlar için, buraya tıklayın.

AutoCAD Destek Dosyası Arama Yoluna özel dosyalar içeren bir klasör eklemek için adım adım talimatlar için, buraya tıklayın.

Arama Klasör Yolu

Bir kullanıcı profilini, özel dosyalarınızın ve diğer ayarlarınızın dosya konumlarıyla yapılandırıldıktan sonra başkalarıyla paylaşılabilir. Kullanıcı profilleri, AutoCAD programının bir kurulumundan dışa aktarılarak ve AutoCAD programının başka bir kurulumuna içe aktarılarak paylaşılır. Seçenekler “Options” iletişim kutusunun Profiller “Profiles” sekmesi, kullanıcı profillerini almak ve vermek için gerekli araçları sağlar.

Kullanıcı profillerini almak ve/veya vermekle ilgili adım adım talimatlar için buraya tıklayın.

Yararlar

AutoCAD ortamını özelleştirmek, yeni iş akışları oluşturmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza olanak tanır, ancak yaptığınız tüm değişiklikler varsayılan olarak yalnızca iş istasyonunuzda yerel olarak kalırlar. Yarattığınız veya değiştirdiğiniz herhangi bir özel dosyayı başkalarıyla paylaşmak, iş yaşamınızda rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip ofis genelinde verimlilik artışlarına neden olabilir.

Bu makalemde, sizlere özel dosyaları başkalarıyla paylaşmanın temellerini anlattım. Özel dosyaları paylaşırken, AutoCAD programının her kurulumunun özel dosyaların bulunabilmesini sağlamak için aynı dosya arama klasör yollarıyla yapılandırıldığından emin olmak için, herkesin kullanıcı profillerine erişebileceği ve bunları kullanabileceği ortak bir yere yerleştirdiğinizden emin olun.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.