1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Teknik Çizim Dünyasında İşbirliği Ne Kadar Önemlidir

Çalışanlara şirketleri ile olan en büyük şikâyetlerinin ne olduğunu sorduğunuzda, büyük bir çoğunluğu iletişim eksikliği olduğunu söylüyorlar. BIM dünyasında benzer bir konumuz var; ancak bunun için işbirliği eksikliği deniyor.

Tanımlar

Bu kavramı daha iyi anlamak için tanımlamaları çok iyi bilmelisiniz. İletişim, bilgi veya haberin paylaşımı veya değiş tokuşudur. İşbirliği, bir şey üretmek ya da yaratmak için biriyle çalışmanın hareketi. Bu tanımlara dayanarak şunu söyleyebilirim ki, bir tanesini diğerinden ayıramayız.

Bu yazıyı hazırlarken iki şey yaptım. Önce iş arkadaşlarımla, günlük yaptıklarımı yapan kişilere ortak çalışma tanımlarını paylaşmalarını istedim. Aşağıda, bana geri gönderilen cevapları bulabilirsiniz:

“Bir grup tarafından, ya iş yükünün daha eşit bir şekilde paylaşılmasına ya da maliyetin, zamanlamanın ya da kalitenin ölçülebilir bir kombinasyonunda daha iyi bir ürün haline geldiği konusunda uyumlu bir çaba.”

“Ayrıca, açık fikirli bir tavır ve uzlaşmaya istekli olma kilit faktörlerdir.”

İkinci olarak, sanayimizin dışından ek düşünceler almak için sosyal medyada araştırma yaptım. Bu cevaplardan bazıları:

“Bir projeyi tamamlamak için uzmanlığınızın dışındaki bir kişi veya ekiple birlikte çalışın.”

“Ortak bir hedefe ulaşmak veya başarmak için birlikte çalışarak bir kişinin becerilerini ve uzmanlığını kullanın.”

“Tüm düşüncelerinizi bir araya getirerek iyi düşünülmüş ve çok yönlü bir plan hazırlayın.”

“Ortak girişim”

Bunların hepsi çok iyi tanımlar ve ister tasarım dünyasında çalışıyor olun; isterseniz evde kalıp annenizin dizinin dibinde oturuyor olun, aynı temel görüş mantığına sahip olduğunuzu gözler önüne seriyor.

 

Neden İşbirliği Yapmıyoruz?

İletişim ve işbirliğinin iyi bir proje sunmak için kritik önem taşıdığını anlıyoruz; o halde neden bunu yapmıyoruz?

Çünkü her disiplin çalışmalarının diğerlerinden daha önemli olduğunu düşünmesi mi? Bunun nedeni, birçok disiplinin projede alt taşeron olarak çalışıyor olması ve aynı sahiplik hissini hissetmemesi mi? Veya kendi disiplininize odaklanmak ve diğer disiplinlerden gelen etkileşimleri merak etmemenin çok daha kolay olması mı? Bu nedenlerden her birine tek tek bakalım. Bu makalenin amacı doğrultusunda, mimari, inşaat ve mekanik ana disiplinlerinden bahsedeceğim.

Çoğu zaman, her disiplin çalışmalarının diğerlerinden daha önemli olduğunu sanmaktadır. Bunu çok duydum ve tüm disiplinlerde bunun olduğuna tanık oldum. Mimari disiplin elemanları genel tasarım ve işlevi kontrol ederek çalışmalarının en önemlisi olduğunu düşünürken; inşaat disiplini elemanları, mimarların görüşlerini tam anlamıyla destekleyen, böylece çalışmalarını en önemli unsur haline getiren kişilerdir ve mekanik elemanları tasarım ve işlevi yaşanabilir kılar ve bu nedenle bunların en önemlisidir. Gerçekte, eğer bu disiplinlerden herhangi biri başarısız olursa, bir projeyi tamamlayamazsınız, bu nedenle her grup diğerleri kadar önemlidir.

Projenin mülkiyeti, işbirliğinin büyük bir parçasıdır. Projenin türüne ve sözleşmelerin nasıl yazıldığına bağlı olarak, diğer ticaret elemanları genellikle mimarlar için çalışır. Durum böyle olduğunda, projenin sahibi ile doğrudan etkileşime girmeyebileceğiniz için projenin sahiplik duygusunu kaybetmeniz kolay olabilir. Alt taşeron olarak çalışıyorsanız ve sorunlarınız ve endişeleriniz tamamen aydınlatılmışsa, diğer takımlarla işbirliği yapmak ve iletişim kurmak istemek zorlaşmaktadır. Şayet sizin alt taşeronlarınız projeye destek vermiyorsa, proje sıkıntı çeker.

Geçenlerde yeni bir ev satın aldım ve evin tadilatını yaptırırken sadece kendilerini düşünen ve yalnızca kendi çalışmalarına odaklanan bir ticaret kavramına tanık oldum. Alçı pan duvarda oldukça büyük bir delik vardı ve marangoz, dolabı bu deliğin hemen üzerine yerleştirdi – dolap içeri girmeden önce deliğin olduğu açıktı. Esnafların çoğu bu şekilde çalışıyor. Şayet bir ticaret yapıyorsanız, projede ne gibi etkiye sahip olursa olsun bu tür esnaflarla uğraşmanız gerekecek. Yine tekrarlıyorum; şayet baştan beri birlikte çalışırsak, çoğu durumda bu tür sorunlardan kaçınılabilir.

Hangi Doğru Adımla İşe Başlamalıyım?

“BIM proje başlangıç toplantısı yapmak için vaktimiz yok!” Veya “BIM başlangıç toplantısına katılmadık!” Bu cümleyi kaç kere dinlediğimi söyleyemem “defolup gidin” lafının proje yöneticilerinin dilinin ucuna kadar geldiğine eminim. Baştan başarısız olmamak için projenizi hazırlama hakkında konuşun!

Şayet projenin başlamasından önce hedefler ve beklentiler ön planda değilse, proje üzerinde her hangi bir işbirliği yapmak mümkün değildir. Bu toplantıların kötü yapıldığına, ana müteahhit tarafından diktatörlük taşlandığına tanık oldum ve sürece bir görüş sunmamız veya soru sorma iznimiz olmadı. Ayrıca bu toplantıların gerçekten iyi performans gösterdiğini de gördüm, ancak takip çalışmaları iyi yapılamadı ve bu da iyi toplantıyı kötü hale getirdi.

Proje başlangıç ​​toplantısını iyi bir başlangıç ​​toplantısı yapan nedir? Kısa olması belki de en önemli anahtardır. Bunu uzatıp uzun bir toplantı yapmak için bir neden yok. Her takımın her disiplinin lideri ile tanışması için iyi bir zaman, bu nedenle bu toplantılarda doğru kişilerle katılmak kritik önem taşıyor. Toplantı ayrıca, her bir grubun hangi yazılımı kullandığını, neler yapılabilir olduğunu ve proje sürelerinin çeşitli aşamalarında detay seviyelerinin neler olacağını da içermelidir. Bu, aynı zamanda, iş ilerlemeleri için haftalık bir faaliyet toplantısı ve yeri ayarlamak için iyi bir zamandır, böylece herkes en son modelde çalışabilir. Şimdi haftalık bir ilerleme planı belirlerseniz, bu haftanın başında sorunlarla tartışmak ve haftalık ilerlemeler arasında model istemek veya göndermek için diğer ekibe ulaşamayacağınız anlamına gelmez.

Şekil 1: BIM‘in Faydaları

Kusursuz bir dünyada (BIM dünyası), her şey harika bir bulmaca gibi bir araya gelecektir; ancak o dünyada faaliyet göstermediğimizi biliyoruz. Yapıyı etkileyen duvarlara, kolonların önünde pencerelere, kirişlere ve ışıklara engel olan havalandırma sistemi (HVAC) kanallarına, duvarlar ve tavanlardaki diğer öğelerle çatışan sıhhi tesisatlara gibi ihtiyaçlara hep sahip olacağız. BIM sürecinin ortaya çıkış fikri, zaman kazanmak olduğu kadar; işte bu ihtiyaçları da doğru ve düzgün şekilde programlamaktır.

Çatışmaların tespiti, BIM sürecinin kritik bir adımı ve işbirliğinin önemli bir parçasıdır. Hepimiz sadece kendi uzmanlık aslanımızda başımızı kuma gömerek çalışırsak ve öğelerimizi diğer disiplinleri dikkate almadan istediğimiz yere koyarsak, projeyi ciddi şekilde sıkıntıya uğratırız. Şayet bir çatışma tespit çizelgesini izlersek, sorunları zamanında çözebiliriz. Ancak bu toplantıları en etkili kılmak için oyunun hangi aşamasında hangi disiplinlerin olacağı konusunda iyi bir zaman çizelgesine ve iş programına sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde birçok şry çakışacaktır.

Devam eden tartışma da çatışma sürecinin BIM sürecinin bir parçası olup olmadığıdır. Planlı bir çakışma algılama toplantısı buluncaya kadar beklemek zorunda değiliz. Büyük bir müdahale görürsek, etkilenen disipline ulaşmalı ve nasıl çözüleceği konusunda bir tartışma yapmalı ve daha sonra bu kararlarla birlikte yeni modeller çıkarmalıyız.

Benim fikrime göre, çatışma tespiti, bir projenin en kritik süreçlerinden biri olmasa da, kritik bir süreçtir.

Şayet yapım esnasında tasarımdaki sorunları çözmezsek, 2 boyutlu 2B “2D” tasarıma dönebilir ve bu alanda çözümler yaratabiliriz. Kendi tasarımınızda sadece konular değil, değişikliklerinizin diğer disiplinleri nasıl etkilediğini de görürüz.

Şekil 2: Koordinasyon Modeli

İşbirliği Sadece İnsanlar arasında mı olmalı?

Umarım bu sorunun cevabı HAYIR dır! İnsan düzeyinde başlaması gerekse de, yazılım düzeyine de tercüme edilmesi gerekir. Hepimiz bilmeliyiz ki, BIM yazılım değil süreçtir ve bu sürecin amacı bilgisayar modellerinin tutarlı bir sistemini birlikte kullanan bir yapı tasarlamaktadır.

BIM dünyasında çalışarak, tüm disiplinlerin bu modelleri sunmak için farklı bir yazılım paketi ile masaya gelebileceğini biliyoruz ve yakın zamana kadar birlikte çalıştıklarında yalnızca hafif derecede işlevsellik elde ettik. Birçok uygulamada geometri de sorun yoktu; ancak parametrik veriler kayboldu. Birlikte çalışabilirlik için büyük adımlar atıldı ve her yıl bir dizi bülten çıkarıldı.

Bir disiplinin herkesi aynı yazılımı kullanmaya mecbur bıraktığı toplantılara katılmıştım ve bu ideal olabilmekle birlikte; çoğu kez en iyi çözüm değildir. Bir proje yürüttüğümüzde birlikte çalışıyoruz, her disiplinin elinden gelen en iyi çıktıyı üretmesini istiyoruz ve bu da her disiplin çoğu kez farklı bir yazılım kullanacak demektir.

Bu, projenin toplu modellenmesi ve model alışverişinin başlamasından çok önce yapılması gereken bir tartışmadır. Bir BIM proje yöneticisi olarak tek tip dosyalar ile uğraşacağınızı ve yalnızca 2 boyutlu 2B “2D” çizimler alacağınızı düşünüyorsanız, tamamen yanılıyorsunuz demektir. Beklentileri ön planda tutarsak, revizyonların projeye katılan tüm taraflar için nasıl çalışılacağının belirlenmesi çok önemlidir.

İşbirliği sadece insan değil, aynı zamanda Yazılım da içerir … Başka Bir Şey?

Sorduğunuz için minnettarım! BIM sürecinde 3 boyutlu 3B “3D” tasarım dünyasında çalışacaksak, neden mevcut bilgilerimizin bir kısmı 3 boyutlu 3B “3D” değil değil mi? Yenileme ve ekleme yaparken mevcut koşullarla işbirliği yapmamız gerekiyor.

Kısa süre önce, yöneticisi olduğum bir BIM projesinin başlangıç sürecinde herhangi bir 3 boyutlu görsellerden yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek isteyen bir süreç katılımcısından bir soru aldım ve bir başka katılımcının yanıtı beni şaşırttı ve bana teknolojinin ne kadar ilerlediğini anlamadığını gösteriyor. Bu katılımcının istediği kendi tercih ettiği yazılımı kullanarak modeli alıp her duvarda 3 boyutlu 3B “3D” olarak görselleştirmek ve duvarda modeli gerektiği gibi ayarlamaktı ve ardından bir şeylerin başka elemanlara değip değmediğini kontrol için, tüm modelin 3 boyutlu 3B “3D” resimlerini çekecekti.

Bu işlemi yaparken harcadığı süreyle projeyi taramış olabilir ve kendisi için elde edebileceğinden çok daha fazla veriyi elde edebilirdi. Fakat bu yöntem, taransa bile borunun duvarın neresinde olduğunu hala söylemiyordu. İkinci mesele, resimlerine geri dönüp bir şeylerin kaçırıldığını görüp kesin olarak nerede olduğunu bulamamasıydı. Neyin kaçırıldığını görmek harika bir şey olmakla birlikte; daha sonra bu öğeyi ölçüp rahatlıkla ölçebilir ve kesin bir yer elde etmezseniz daha iyi olmaz mı?

Mevcut bir yapı modeli doğru değildir ve birçok disiplin yanlış bilgiden etkilenir, özellikle de tüm disiplinler için bir disiplin kaydı bilgisi olmadığında. Ayrıca, çoklu disiplinler alan ölçümüne sıklıkla gidecek ve hepsinin biraz farklı bilgileri olacak ve hiç bir sonuç elde edilemeyecek. Şayet 3 boyutlu 3B “3D” bir çıktı alma çalışması yapılırsa, herkes aynı model üzerinde çalışabilir ve herkes koordine edilebilir.

Şekil 3: 3 boyutlu 3D “3D” refraktör sıvaması “render”.

Sonuç

Gördüğümüz gibi BİM sürecinde hem iletişim hem de işbirliği önemlidir. Gerçekten birini diğerinin olmadan etkili bir şekilde kullanamazsınız ve iletişimi ve işbirliğini kullanmadan gerçekten bir BIM işlemi yapamazsınız.

Herkes rolünü tam anlamıyla yapmazsa, ne olur? Kim zarar görür? İlk olarak, bu işlemi kullanmak isteyen herkesin kaybı olacağını belirteyim. Herkes gemiye binmezse süreç asla tam olarak tamamlanamaz ve entegre olamaz.

İkincisi, projenin kendisi sıkıntıya düşer. Sahada gecikmeler olur ve çok sayıda bilgi talebi olacak ve proje takvimi ve maliyetleri şişmeye devam edecektir.

Üçüncüsü, müşteri/işveren en büyük zarara uğrayacak ve gelecekteki çalışmalarda tasarım ekibine olan güvenini kaybedecektir. Projenin ve görüşlerinin iyiliği için birlikte olmamızı bekliyorlar. İşbirliği yapamayacağımız ve iyi düşünülüp örtüşen bir tasarım sunamayacağımız zaman, neye ödeme yaptıklarını merak etmeye başlayacaklardır.

O halde işbirliğini BIM sürecine sokanlardan olmalıyız! Proje ve ilgili tüm katılımcılar için daha iyi olacak ve müşteri için daha iyi bir ürünle sonuçlanacaktır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.