1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Tek Renkli “Bitonal” İmaj (Resim) Eğitimi

Bu öğretici, taranan çizimlerin tek renkli “bitonal” (siyah beyaz) imajlarını (resimlerini) düzenlemek için, Taranmış Varlık Manipülasyonu (REM) “Raster Entity Manipulation (REM)” komutlarını nasıl kullanacağınızı öğretecektir.

REM komutlarını kullanarak, tarama (imaj) “raster” nesneleri tanımlayabilir ve AutoCAD vektör nesnelerinde yaptığınız gibi bunları işleyebilirsiniz. Sonuç olarak, tarama (imaj) “raster” imajlarını (resimlerini) vektörlere dönüştürmek zorunda kalmadan tarama (imaj) “raster” imajlarını (resimlerini) güncelleyebilirsiniz.

Tarama (İmaj) “Raster” verilerini değiştirmek için REM nesnelerinde MOVE, COPY ve SCALE gibi AutoCAD komutlarını kullanabilirsiniz. REM nesneleri mevcut imajlarla (resimlerle)  birleştirilebilir veya yeni imajlar (resimler) oluşturmak için kullanılabilir.

AutoCAD Raster Design araç seti, üç tip REM nesnesi oluşturmanıza olanak sağlar.

REM Nesnesi Tanımı İmaj (Resim Tipleri
Bölge “Region” nesnesi Bölge “Region” geometrisi içindeki tüm pikselleri (örneğin, poligonal bir bölgedeki tüm pikseller) piksellerin bireysel varlıklar içerip içermediğinin kontrolünü yapar İki tonlu “Bitonal”, gri tonlamalı “grayscale” veya renkli “color”
Geliştirilmiş tek tonlu “bitonal” bölge “region” nesnesi Birbirleriyle kesişen bir varlık grubunun seçimini kolaylaştırır. Standart AutoCAD nesne seçim kriterleri üç yöntemle geliştirilmiştir:

Akıllı “Smart”: Tanımlanmış bir pencerenin veya sürekli çizgi fensinin “polyline fence” içinde kalan veya değdiği tarama (imaj) “raster” objeleri seçer.

Bağlantılı “Connected”: Pencere veya çit yoluyla seçilen varlıklara bağlı raster objeleri seçer.

Bağlı Varlık “Connected Entity”: Belirtilen noktaya bağlı olan tüm tarama (imaj) “raster” objelerini seçer.

Sadece tek tonlu “bitonal”
İlkel “Primitive“ nesne Tek bir tarama (imaj) “raster” çizgiyi “line”, yay “arc” veya çemberi “circle” içerir. Sadece tek tonlu “bitonal”

Bu öğreticide, üç tip REM nesnesiyle çalışacak ve değişken davranışları gözlemleyeceksiniz. Daha sonra mekanik çizimdeki bir parçayı değiştirmek için REM komutlarını kullanacaksınız.

Bu Bölümdeki Konular

Bu alıştırmada, REM ayarlarını gözden geçirir, REM bölge “region” nesnelerini tanımlar ve tarama (imaj) “raster” varlıkları bir imajdan (resimden) diğerine kopyalamayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, REM’ aracıyla gelişmiş tek tonlu “bitonal” bölge “region” nesneleri oluşturup bunlarla çalışmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, tek tonlu “bitonal” imajlarda (resimlerde) tarama (imaj) “raster” verilerden REM ilkel “primitive” nesneler oluşturmayı öğreneceksiniz.

Bu alıştırmada, bir tarama (imaj) “raster” imajını (resmini) değiştirmek için, REM komutlarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.