Tasarım Seçenekleri Terminolojisi

REVİT programı bağlamında tasarım seçeneklerini anlamak için özel görünüş ve aktif seçenek gibi terimleri gözden geçirin.

Terim

Açıklama

Ana model

“Main model”

Bina modelinin tasarım seçenekleri kullanılarak tanımlanmayan kısımları. Ana model, herhangi bir tasarım seçeneği hariç tüm bina modelidir.
Tasarım seçeneği “Design option” seti “set” Lobi veya klasik kat yerleşimi gibi belirli bir tasarım sorununa yönelik alternatifler koleksiyonu. Tasarım seçeneği seti Yaratma makalesine bakınız.

.

Tasarım seçeneği

“Design option”

Tasarım problemine olası bir çözüm. Bir veya daha fazla İkincil Tasarım Seçeneği Ekleme ve Tasarım Seçenekleriyle Çalışma makalelerine bakınız.
Birincil seçenek

“Primary option”

Tasarım seçeneği setinde tercih edilen tasarım seçeneği. Birincil seçenek, ana modelle ikincil seçeneklerden daha yakın bir ilişkiye sahiptir. Ana modeldeki ve birincil seçenekteki öğeler birbirlerine referans verebilir. Bir setteki yalnızca bir tasarım seçeneği birincil seçenek olabilir. Diğer tüm seçenekler ikincildir. Varsayılan olarak, her proje görünüşü her bir kümenin hem ana modelini hem de birincil seçeneğini görüntüler. Birincil Seçeneğe İkincil Bir Seçeneği Tanıtma makalesine bakınız.
İkjincil seçenek

“Secondary option”

Setteki birincil seçeneğe alternatif olan bir tasarım seçeneği. İkincil bir seçenekteki öğeler, ana modeldeki öğelere başvurabilir. Ancak, ana modeldeki öğeler ikincil bir seçenekteki öğelere başvuramaz. Tasarım Seçeneklerindeki Referans Öğeleri makalesine bakınız.
Aktif seçenek

“Active option”

O anda düzenlemekte olduğunuz tasarım seçeneği. Tasarım Seçeneğini Düzenleme ve Etkin Seçeneği Belirleme makalesine bakınız.
Özel görünüş

“Dedicated view”

Belirli bir tasarım seçeneğine adanmış bir görünüş. Bu görünüş etkin olduğunda veya bir sayfaya eklendiğinde, REVİT programı tasarım seçeneğini ana modelle birlikte gösterir. Görünüşleri Bir Tasarım Seçeneğine Ayırma makalesine bakınız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Kompozit Duvarların Yönünü Çevirme

REVIİT’te bir duvarın yönü (iç/dış yüzü) yerleştirilirken veya yerleştirildikten sonra değiştirilebilir. Duvar, duvarın konum çizgisi …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.