1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Etiket Arşivleri: dinamik bloklar

Dinamik Blok Tanımına Arama “Lookup” Eylemi “Action” Ekleme

Şeritin Yerleştirme “Insert” sekmesinin> Blok Tanımlama “Block Definition” panelindeki > Blok Düzenleyicisi “Block Editor”  komut düğmesini tıklayın. Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, Blok Yetkilendirme “Block Authoring” paletleri penceresinin, Eylemler “Actions” sekmesindeki , Arama “Lookup” eylem “action” araç düğmesine tıklayın. Blok Düzenleyicisinin “Block Editor” çizim alanında, bir Arama “Lookup” eylemi “action” ile …

Daha fazla oku »

BVSHOW Komutu

Nesneleri geçerli görünürlük durumunda veya dinamik blok tanımında tüm görünürlük durumlarında görünür hale getirir. Görünürlük durumları için nesneleri görünür hale getirmenize izin verir. BVHOW komutunu sadece Blok Düzenleyicisinde “Block Editor  kullanabilirsiniz. Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir. Görünür hale getirmek için nesneleri seçin “objects to make visible” Geçerli görünürlük durumu veya …

Daha fazla oku »

Dinamik Bloklarda Arama Tablosunu “Lookup Table” Kullanma

Dinamik Blok Alıştırması #3-Kapı Yaratma isimli alıştırmamızda, sündürme “strech” eylemini “action” kullanarak dinamik bir kapı yaratmıştık. İyi bir çalışmaydı fakat daha iyi olabilir. Kapıları sündürmek en iyi seçenek olmayabilir. Bazen kapının belirli ebatlarda olmasını isteriz. Kullanıcıya liste sunmak ve bu listeden seçmesini sağlamak daha iyi olacaktır. Bunun için bir arama …

Daha fazla oku »