1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Etiket Arşivleri: BIM

Bölüm 2-Duvarları Yaratma

Bu bölümde, projeye dış duvarlar, iç duvarlar ve bir koridor eklemek için, farklı kotlarda çalışacaksınız. Kategori Yeni Başlayanlar Gereken Süre 15 dakika Kullanılan Öğretici Dosyası GSG_02_Create_Walls.rvt Başlamadan önce GSG_02_Create_Walls.rvt isimli veri dosyasını indirdiğinizden emin olun. Hedefler Dış duvarları seçilen noktaları kullanıp çizerek ekleme. Duvar “Wall” aracını kullanarak iç duvarları alt …

Daha fazla oku »

Aşama 5-Yapım (İnşaat)

İnşaat aşaması (bazen yapım ve devreye alma olarak anılacaktır), işyeri hazırlığı için gerekli faaliyetlerin yanı sıra yerinde inşaatı ve saha dışı imalatları da içerebilir. Şayet işveren, geliştirme tamamlandıktan sonra faaliyette bulunmaktan sorumlu olacaksa, pratik tamamlanma (oturma izni) belgesi verildikten sonra hizmetlerin yürütülmesine hazır olan, deney ve devreye alma konusunda görev …

Daha fazla oku »

Aşama 4-Teknik Tasarım

Teknik tasarım aşamasında koordinasyonun tamamlanması için, tasarımın yeterince ayrıntılı bir şekilde geliştirilmesi ve paketlenmiş, üretim bilgilerinin hazırlanmasını mümkün kılarak, bunları geliştirmeyi inşa etmek için yükleniciye ve tedarik zincirine iletilebilmesini sağlar. Teknik tasarım yasal onaylar için başvuruların tamamlanmasına izin vermelidir. Teknik tasarım, uzmanlaşmış taşeronlar tarafından giderek artan bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İşveren, …

Daha fazla oku »

Aşama 3-Geliştirilmiş Tasarım

Geliştirilmiş tasarım (bazen detaylı tasarım veya detaylı tanımlama olarak ta anılır), konsept tasarımını yapının ana bileşenlerini ve bunların nasıl bir araya geldiğini anlatan boyutsal olarak doğru ve koordine edilmiş bir tasarıma dönüştürür. Yasal onayların başlatılması için başvurular için yeterli bilgi sağlamalıdır. Bir sonraki aşamada tam olarak geliştirilecek olan tasarımın spesifik …

Daha fazla oku »

Aşama 2-Konsept Tasarım

Konsept tasarımı veya konsept, proje özetine ilk tasarım cevabıdır. Proje özeti bu aşamada gelişmeye devam etmeli ve gelişmekte olan konsept tasarımının bir sonucu olarak performans hedeflerini revize etmek gerekebilir. Proje özeti, bu aşamanın sonunda donmuş olabilir ve değişiklik kontrol prosedürleri tanıtılır. İşverenin bilgi gereksinimleri de gelişmeye devam edecek ve proje …

Daha fazla oku »

Aşama 1c-Hazırlık ve Özet (Tedarikçi Randevuları)

Bu aşama, tedarikçileri atamayı içerir ve proje boyunca birkaç kez tekrarlanabilir. Tedarikçiler şunlar olabilir: Projeyi kurmak ve bağımsız tavsiyelerde bulunmak için atanan bağımsız danışmanlar. Gelişimi tasarlamak ve belki de yerinde çalışmaları incelerken görevlendirilen danışmanlar. Tesisi (yapıyı) inşa etmek için atanan müteahhitler. Gelişimi tasarlamak, inşa etmek ve belki de işletmek üzere …

Daha fazla oku »

Aşama 1b- Hazırlık ve Özet (Özet ve Bilgi Gereklilikleri)

Bu, Hazırlık ve özet aşamasının (ya da PAS 1192: 2 standardının Özet kısmı) ikinci kısmıdır. Tedarikçilerin atanması için dokümantasyon hazırlanmasını içerir. Bu tedarikçiler, geliştirme tasarlamak üzere atanan danışmanlar olabilir ve belki de şantiyedeki çalışmaları denetleyebilir ya da geliştirme tasarlamak, inşa etmek ve hatta işletmek için atanan bir entegre tedarik ekibi …

Daha fazla oku »

Aşama 1a-Hazırlık ve Özet (Değerlendirmesi

Hazırlık ve Özet Değerlendirmesi, (ya da PAS 1192: 2 standardının özet kısmı) hazırlık ve özet aşamasının ilk kısmıdır. Projenin uygulanabilir olup olmadığını ve geliştirilmesi gereken tercih edilen bir seçeneğin olup olmadığını değerlendirmeyi içerir. Bu aşamada genellikle fizibilite etütleri ve opsiyon değerlendirmeleri yapmak üzere danışman atamak gerekecektir. Projelerin devam edip etmeyeceği …

Daha fazla oku »

Aşama 0b-Stratejik Tanım (Stratejik Özet)

Stratejik tanımlama aşamasının ikinci kısmı (ya da PAS 1192: 2 standardındaki strateji sahnesi), stratejik bir kısa ve bir başlangıç sorumluluk matrisinin hazırlanmasını içerir; böylece danışmanlar, fizibilite çalışmaları ve seçenek değerlendirmeleri yapmak üzere atanabilirler. Bir kuruluş içi ekip atayın İşveren projenin daha fazla incelemeye değeceğini belirledikten sonra, bir iç ekip atamalıdır. …

Daha fazla oku »

Aşama 0a-Stratejik Tanım (İş Gerekçesi)

İş gerekçesi, Stratejik Tanımlama aşamasının (ya da PAS 1192: 2 standardının Strateji kısmının) ilk kısmıdır. Önerilen projeye devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili olarak önemli kararlar verir. Bu kararlar, gelişmenin ömrü boyunca yapılanlarla birlikte bilgi ile yönlendirilmelidir. Bina Bilgi Modellemenin (BIM) amacı, uygun bilginin doğru zamanda oluşturulmasını sağlamaktır. Bu bilgilerin, projenin hayatı …

Daha fazla oku »