1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Etiket Arşivleri: autocadde dinamik bloklar

Dinamik Blok Tanımına Arama “Lookup” Eylemi “Action” Ekleme

Şeritin Yerleştirme “Insert” sekmesinin> Blok Tanımlama “Block Definition” panelindeki > Blok Düzenleyicisi “Block Editor”  komut düğmesini tıklayın. Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, Blok Yetkilendirme “Block Authoring” paletleri penceresinin, Eylemler “Actions” sekmesindeki , Arama “Lookup” eylem “action” araç düğmesine tıklayın. Blok Düzenleyicisinin “Block Editor” çizim alanında, bir Arama “Lookup” eylemi “action” ile …

Daha fazla oku »

BVSHOW Komutu

Nesneleri geçerli görünürlük durumunda veya dinamik blok tanımında tüm görünürlük durumlarında görünür hale getirir. Görünürlük durumları için nesneleri görünür hale getirmenize izin verir. BVHOW komutunu sadece Blok Düzenleyicisinde “Block Editor  kullanabilirsiniz. Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir. Görünür hale getirmek için nesneleri seçin “objects to make visible” Geçerli görünürlük durumu veya …

Daha fazla oku »

AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-Dinamik Bloklar Kısım #2

Dinamik Blokları incelemeye başladığımız AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-Dinamik Bloklar Kısım #1 isimli makalemde, dinamik blokların faydalarını keşfetmiştik; dinamik blokların nasıl yaratılacağını öğrenmiş ve dinamik blok yapılarını yönetmek için, parametriklerin nasıl kullanılacağını incelemiştik. Bu makalede parametriklerin alternatifi olan diğer özelliklere göz atalım… parametreler ve eylemler. Parametreler ve Eylemler aslında önce gelmişlerdir. AutoCAD parametriklere …

Daha fazla oku »