1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Etiket Arşivleri: Autocad 3d

SUBOBJSELECTIONMODE (Sistem Değişkeni)

Bu sistem değişkeni imleci üzerlerine getirdiğinizde, yüzlerin “face”, kenarların “edge”, köşelerin “vertice” filtrelenip; filtrelenmeyeceğini veya katı geçmiş alt nesnelerinin vurgulanıp vurgulanmayacağını belirler. Tip: Tamsayı “Integer” Kaydedilme Yeri: Kaydedilmez İlk değeri: 0   Çok fazla sayıda nesneyi içeren yoğun 3 boyutlu 3B “3D” çizimlerde, belirli alt nesnelerin seçim vurgulamasının dışına filtrelemek …

Daha fazla oku »

ORBITAUTOTARGET (Sistem Değişkeni)

Bu sistem değişkeni 3DORBIT komutu için hedef noktanın nasıl elde edileceğini kontrol eder. Tip: Tamsayı “Integer” Kaydedilme Yeri: Windows Kütüğü “Windows Registry” İlk değeri: 1   3DORBIT komutunun Yörünge Otomatik Hedefleme “Orbit Auto Target” seçeneğini açık veya kapalı olarak ayarlar. Hedef noktası, yörüngeye tıkladığınızda geçici olarak küçük, koyu bir küre …

Daha fazla oku »

DELOBJ (Sistem Değişkeni)

Bu sistem değişkeni başka nesneler oluşturmak için kullanılan kaynak nesnelerin saklanıp; saklanmayacağını kontrol eder. Tip: Tamsayı “Integer” Kaydedilme Yeri: Windows Kütüğü “Windows Registry” İlk değeri: 3 Bu sistem değişkeninin yetenekleri, kullanılan Autodesk ürününe bağlı olarak farklılık gösterir. AutoCAD Tabanlı Ürünler Şayet mevcut geometriye dayalı 3 boyutlu 3B “3D” modellerin oluşturulmasını …

Daha fazla oku »

WEDGE (Komutu)

Bu komut bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” takoz “wedge” oluşturur. Tepe kesme yönü daima Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif X ekseni yönündedir. Pozitif bir değer girmek, yüksekliği geçerli Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif Z ekseni boyunca çizerken; negatif bir değer girmek, yüksekliği negatif Z ekseni boyunca …

Daha fazla oku »

VPORTS (Komutu)

Bu komut model alanında veya bir yerleşimde “layout” (kağıt alanı) bir veya birden çok görüntü bakışı “viewport” oluşturur. Görüntü bakışları “Viewports” iletişim kutusu görüntülenir. Şayet komut satırına -VPORTS yazıp Enter tuşuna basarsanız, komut satırında komuta ait seçenekler görüntülenir: Kaydet “Save” Bu seçenek ile yarattığınız görüntü bakışları “viewport” yapılandırmasını bir isim …

Daha fazla oku »

UCS (Komutu)

Bu komut geçerli (aktif) Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” orijinini ve yönünü ayarlar. Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS “(UCS)”, XY çalışma düzlemini, yatay ve dikey yönleri, dönme eksenlerini ve diğer faydalı geometrik referansları oluşturan taşınabilir bir kartezyen koordinat sistemidir. Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” orijinini ve yönünü, noktaları belirlediğiniz, koordinat girdiğiniz …

Daha fazla oku »

TORUS (Komutu)

Bu komut lokma şeklinde bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” oluşturur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, önce merkezi “center”, ardından lokmanın yarıçapını “radius” veya çapını “diameter” ve sonra da lokmayı oluşturan tüpün yarıçapını “tube radius” veya çapını “tube diameter” belirleyerek bir lokma “torus” oluşturabilirsiniz. FACETRES sistem değişkeni ile lokma “torus” …

Daha fazla oku »

SWEEP (Komutu)

Bu komut açık veya kapalı bir güzergah “path” boyunca bir 2 boyutlu 2B “2D” nesneyi veya alt nesneyi tarayarak bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya 3 boyutlu 3B “3D” yüzey “surface” oluşturur. Açık uçlu nesneler bir 3 boyutlu 3B “3D” yüzey “surface” oluştururken, bir alanı çevreleyen (kapalı) nesneler …

Daha fazla oku »