1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Etiket Arşivleri: atatürkçü rvt

Geometriyi Çözme

Geometri Birleştir” Join Geometry”  aracı kullanılarak (iki veya daha fazla öğe arasında) uygulanan bir birleştirmeyi çözmek için Geometriyi Çöz “Unjoin Geometry” aracını kullanın. Bunun için: Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Geometri “Geometry“ panelinde > Birleştir “Join“ aşağı açılır menüsünden > (Geometriyi Çöz “Unjoin Geometry” [ ] komut simgesine tıklayın. Çözülecek …

Daha fazla oku »

Geometriyi Birleştirme

Duvarlar ve zeminler gibi ortak bir yüzü paylaşan iki veya daha fazla ana taşıyıcı eleman arasında temiz birleşimler oluşturmak için, Geometriyi Birleştirme “Join Geometry” aracını kullanın. Bu aracı ayrıca ana taşıyıcı elemanlar ile yerinde aileleri veya ana taşıyıcı elemanlar ile proje ailelerini birleştirmek için de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki GİF animasyonunda gösterildiği …

Daha fazla oku »

Elemanları Ölçme

İki eleman veya diğer referanslar arasındaki mesafeyi ölçün. Ölçüm “Measure“ aracı, plan görünüşlerinde duvarların veya model çizgilerinin uzunluğunu (ve varsa yataydan açısını) ölçmek ve geçici olarak görüntülemek için, hızlı bir yol sağlar. Cephe görünüşlerinde, bu aracı yalnızca görünüşün yönüne dik olarak çalışan duvarların uçlarını seçmek için kullanabilirsiniz (duvarın yüksekliğini görüntülemek …

Daha fazla oku »

Elemanların Kesim Profilini Değiştirme

Çatılar, zeminler, duvarlar ve bileşik yapı katmanları gibi bir görünüşte kesilen öğelerin şeklini değiştirmek için, Kesim Profili “Cut Profile“ aracını kullanın. Bu araç, plan ve kesit görünüşlerinde kullanılabilir. Profilde yapılan değişiklikler görünüşe özgü olup; öğenin 3 boyut 3B “3D” geometrisini ve diğer görünüşlerdeki görünümünü değişmez. Video: Elemanların Kesim Profilini Değiştirme …

Daha fazla oku »