1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

SWEEP (Komutu)

Bu komut açık veya kapalı bir güzergah “path” boyunca bir 2 boyutlu 2B “2D” nesneyi veya alt nesneyi tarayarak bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya 3 boyutlu 3B “3D” yüzey “surface” oluşturur.

Açık uçlu nesneler bir 3 boyutlu 3B “3D” yüzey “surface” oluştururken, bir alanı çevreleyen (kapalı) nesneler bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya bir 3 boyutlu 3B “3D” yüzey “surface” oluşturacak şekilde ayarlanabilir.

Bir süpürülmüş katı “solid” veya yüzey “surface” oluştururken aşağıdaki nesneleri ve güzergahları “path” kullanabilirsiniz:

Süpürülebilen Nesneler

Süpürme Güzergahı olarak kullanılabilen Nesneler

2 boyutlu 2B & 3 boyutlu 3B Çubuklar

“2D and 3D Spline”

2 boyutlu 2B & 3 boyutlu 3B Çubuklar

“2D and 3D Spline”

2 boyutlu 2B Sürekli çizgiler

“2D Polyline”

2 boyutlu 2B & 3 boyutlu 3B Sürekli çizgiler

“2D and 3D Polyline”

2 boyutlu 2B Katılar

“2D Solid”

Katı “Solid”, Yüzey “Surface” ve ızgara “mesh” kenar alt nesneleri
3 boyutlu 3B katı yüz “solid face” alt nesneleri Helezonlar “Helix”
Yaylar “Arc” Yaylar “Arc”
Çemberler “Circle” Çemberler “Circle”
Elipsler “Ellipse” Elipsler “Ellipse”
Eliptik yaylar “Elliptical arc” Eliptik yaylar “Elliptical arc”
Çizgiler “Line” Çizgiler “Line”
Bölgeler “Region”  
Katı “Solid”, Yüzey “Surface” ve Izgara “Mesh” kenar alt nesneleri
Taraçalar “Trace”  

Not: Seçim esnasında CTRL tuşuna basarak yüz “face” ve kenar “edge” alt nesnelerini seçebilirsiniz.

Nesneyi oluşturmak için kullanılan orijinal geometriyi otomatik olarak silmek için, DELOBJ sistem değişkenini kullanın. İlişkili yüzeyler için, DELOBJ sistem değişkeni yok sayılır ve kaynak geometri silinmez.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

 

  • Süpürülecek nesneleri seçin veya: “Select objects to sweep or:”

Süpürme profili olarak kullanılacak bir nesneyi seçersiniz.

  • Mod “Mode”

Bu seçenek ile süpürme işleminin katı “solid” mı yoksa yüzey “surface” mi oluşturacağını kontrol edersiniz. Yüzeyler “Surface”, SURFACEMODELINGMODE sistem değişkenine bağlı olarak NURBS yüzeyler veya prosedürel yüzeyler olarak süpürülür.

  • Süpürme güzergahını seçin veya: “Select sweep path or:”

Seçtiğiniz nesneyi temel alacak olan süpürme güzergahını seçersiniz.

  • Aliman “Alignment”

Bu seçenek ile profilin süpürme güzergahının teğet yönüne normal olacak şekilde hizalanıp hizalanmayacağını belirlersiniz.

Şayet profil, güzergahın başlangıç noktasının teğetine dik (normal) değilse, profil otomatik olarak hizalanır. Bunu önlemek için hizalama isteminde Hayır “No” seçeneğini girin.

  • Temel Nokta “Base Point”

Bu seçenek ile süpürülecek nesneler için bir taban noktası belirlersiniz.

  • Ölçek “Scale”

Bu seçenek ile süpürme işlemi için ölçek faktörü belirlersiniz. Ölçek faktörü, süpürme güzergahının başlangıcından sonuna kadar süpürülen nesnelere düzgün şekilde uygulanır.

  • Burk “Twist”

Bu seçenek ile süpürülecek nesneler için büküm açısı ayarlarsınız. Burkulma açısı “Twist angle”, süpürme güzergahının tüm uzunluğu boyunca dönme miktarını belirtir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.