1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

SURFPATCH (Komutu)

Bu komut kapalı bir döngü oluşturan bir yüzeyin “surface” kenarı üzerine bir başlık oturtarak yeni bir yüzey “surface” yaratır.

Ayrıca bu yeni yüzeyi “surface” sınırlamak ve yönlendirmek için, kapalı döngü üzerine ek bir eğri de ekleyebilirsiniz.

Bir sıvama yüzeyi “patch surface” oluşturduğunuzda, yüzey sürekliliği ve şişkinlik büyüklüğü belirleyebilirsiniz. Şayet SURFACEASSOCIATIVITY sistem değişkeni 1 olarak ayarlanırsa, sıvama yüzeyi “patch surface” ile kaynak kenarlar veya eğriler arasındaki ilişki korunur.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

  • Sıvamak için tüzey kenarlarını seçin veya: “Select surface edges to patch or:”

Tek tek yüzey kenarlarını seçer ve bunları seçim setine eklersiniz.

  • Zincir “Chain”

Bu seçenek ile birbirlerine bağlı fakat ayrı yüzey “surface” nesnelerinin bitişik kenarlarını seçersiniz.

  • Eğriler “Curves”

Bu seçenek ile yüzey “surface” nesnelerinin kenarları yerine eğrileri seçersiniz.

  • Sıvama yüzeyini kabul etmek için Enter’a basın veya: “Press Enter to accept the patch surface or:”

Komutu tamamlayıp seçtiğiniz kenarları kapsayan bir sıvama yüzeyi “patch surface” oluşturmak için, Enter tuşuna basarsınız.

  • Süreklilik “Continuity”

Bu seçenek ile yüzeylerin birbirine nasıl birleşeceğini belirlersiniz. Varsayılan süreklilik tipi G0 süreklilik tipidir. Süreklilik tipini değiştirmek için, bir değer seçin.

 

  • Şişkinlik değeri “Bulge Magnitude”

Bu seçenek ile en iyi sonuçları elde etmek için, sıvama yüzeyinin “patch surface” kenarının yuvarlaklığını kaynak yüzeyle buluştuğu noktaya ayarlamak için, 0 ile 1 arasında bir değer girersiniz. Varsayılan değer 0,5 dir.

  • Kılavuzlar “Guides”

Bu seçenek ile sıvama yüzeyini “patch surface” biçimlendirmek için ek kılavuz eğrileri kullanırsınız. Kılavuz eğrileri eğriler “curve” veya noktalar “point” olabilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Perspektif 3B “3D” Görünüş Oluşturma

Revit’te Perspektif “Perspective“ seçeneği, bir 3 boyutlu 3B “3D” görünüşün ortografik yerine perspektif olarak görüntülenip …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.