SURFNETWORK (Komutu)

Bu komut yüzey “surface” ve katı “solid” kenar alt nesneleri de dahil olmak üzere U ve V yönlerindeki birkaç eğri arasındaki boşlukta bir yüzey “surface” oluşturur.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bir ağ yüzeyi “network surface”, bir eğri ağı arasında, diğer 3 boyutlu 3B “3D” yüzeylerin “surface” veya katıların “solid” kenarları arasında oluşturulabilir.

Yüzey “Surface”, SURFACEASSOCIATIVITY sistem değişkeni 1 olarak ayarlandığında oluşturulan eğrilere veya kenarlara bağlı olacaktır.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

  • Birinci yöndeki eğrileri veya yüzey kenarlarını seçin: “Select curves or surface edges in the first direction:”

Birinci (U veya V yönü) yön için (kapalı yüzey “surface” veya bölge “region” kenarları değil) açık eğriler, açık yüzey “surface” veya bölge “region” kenarlarını içeren bir ağ seçersiniz.

  • İkinci yöndeki eğrileri veya yüzey kenarlarını seçin: “Select curves or surface edges in the second direction:”

İkinci (U veya V yönü) yön için (kapalı yüzey “surface” veya bölge “region” kenarları değil) açık eğriler, açık yüzey “surface” veya bölge “region” kenarlarını içeren bir ağ seçersiniz.

  • Şişkinlik büyüklüğü “Bulge magnitude“

Bu seçenek ile kaynak yüzeyle birleştiği yerde ağ yüzey kenarının yuvarlaklığını, ayarlarsınız. Geçerli değerler 0 ile 1 arasındadır. Varsayılan değer 0,5 dir. Bu seçenek yalnızca şayet loft katısı kenarı (eğri değil) 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya yüzeye “surface” aitse, görüntülenir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Paralel Çizim Çizgilerini Kullanarak Eğimli Yüzey Yaratma

Çizim modunda, eğimli bir yüzey oluşturmak için, paralel sınır çizgilerinin özelliklerini belirleyebilirsiniz. Bu yöntemi, aşağıdaki …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.