1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

SURFBLEND (Komutu)

Bu komut mevcut iki yüzey “surface” arasında sürekli bir geçiş yüzeyi “surface” yaratır.

İki yüzey “surface” arasında sürekli bir geçiş yüzeyi “surface” yarattığınızda, Yüzey sürekliliği “Surface continuity“ ve Şişkinlik büyüklüğünü “Bulge magnitude“ belirleyebilirsiniz.

Geçiş yüzeyi “surface” ile kaynak eğrileri arasında ilişki yaratmak için, SURFACEASSOCIATIVITY sistem değişkeninin değerini 1 olarak ayarlayın.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

  • Geçiş yapılacak birinci yüzey kenarını seçin veya: “Select surface edge to blend or:”

Birinci kenar olarak (yüzeyin kendisi olmamak kaydıyla) bir yüzeyin “surface” veya bölgenin “region” bir kenar alt nesnesini seçersiniz.

  • Zincir “Chain”

Bu seçenek ile bitişik, birbirine bağlı, kenarları seçersiniz.

  • Süreklilik “Continuity”

Bu seçenek ile yüzeylerin birbirine nasıl bağlanacağını belirlersiniz. Ön tanımlı süreklilik “continuity” tipi G0 sürekliliğidir. Süreklilik “Continuity” tipini değiştirmek için bir değer seçin veya tutamacı kullanın.

  • Şişkinlik büyüklüğü “Bulge magnitude“

Bu seçenek ile kaynak yüzeyle birleştiği yerde geçiş yüzey kenarının yuvarlaklığını, ayarlarsınız. Ön tanımlı değer 0,5 dir. Geçerli değerler 0 ile 1 arasındadır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.