1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

SPHERE (Komutu)

Bu komut 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” küre “sphere” yaratır.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bir merkez noktası (1) ve yarıçap üzerinde bir nokta (2) belirleyerek bir küre yaratırsınız. FACETRES sistem değişkeni ile küre “sphere” gibi eğri 3 boyutlu 3B “3D” katıların “solid” gölgeli “shaded” veya gizli “hidden” görsel stilinde düzgünlüğünü kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

  • Merkez noktasını belirleyin veya: “Specify center point or:”

Kürenin merkez noktasını belirlersiniz.

Merkez noktasını belirlediğinizde, küre, merkezi ekseni mevcut kullanıcı koordinat sisteminin (KKS) “(UCS)” Z eksenine paralel olacak şekilde konumlandırılır. Enlem hatları, XY düzlemine paraleldir.

o   3N (Üç Nokta) “3P (Three Points)”

Bu seçenek ile 3 boyutlu 3B “3D” çizim alanında herhangi bir yerde üç nokta belirleyerek kürenin çevresini tanımlarsınız. Belirtilen üç nokta, kürenin çevresinin bulunduğu düzlemi de tanımlar.

o   2N (İki Nokta) “2P (Two Points)”

Bu seçenek ile kürenin çevresini, 3 boyutlu 3B “3D” çizim alanında herhangi bir yerde iki nokta belirterek tanımlarsınız. Kürenin çevresinin bulunduğu düzlem belirlediğiniz ilk noktanın Z değeri ile tanımlanır.

o   TTY (Teğet, Teğet, Yarıçap “TTR (Tangent, Tangent, Radius)”

Bu seçenek ile küreyi iki nesneye teğet olan bir yarıçap ile tanımlarsınız. Belirlenen teğetlik noktalarının mevcut Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “(UCS)” üzerine iz düşümü alınır.

·         Yarıçapı belirleyin veya: “Specify Radius or:”

Kürenin yarıçapını belirlersiniz.

o   Çap “Diameter”

Bu seçenek ile kürenin yarıçapı “Radius” yerine çapını “diameter” belirlersiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.