1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Saha Bileşenleri Ekleme

Bir saha planına ağaçlar, elektrik direkleri ve yangın hidrantları gibi sahaya özgü bileşenleri yerleştirebilirsiniz.

Video: Saha Bileşenlerini Ekleme (İngilizce)

Şayet projenize hiçbir saha bileşeni yüklenmemişse, bir mesaj uygun ailenin “family” yüklenmediğini belirtir.

Site bileşenleri eklemek için:

  1. Düzenlenecek topografya yüzeyini gösteren bir görünüş açın.
  2. Kitle ve Saha “Massing & Site” sekmesi içerisinde > Saha Modeli “Model Site“ panelinde > Site Bileşeni “Site Component” [ ] komut simgesine tıklayın.
  3. Özellikler “Properties” paletinin Tip Seçici “Type Selector“ kısmından istediğiniz saha bileşeni seçin.
  4. Bir veya daha fazla bileşen eklemek için, çizim alanına tıklayın.

Örnek

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.