1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Saha Ayarlarını Tanımlama

Bu derste Revit modeliniz için, kontur çizgilerini, kesit grafiklerini ve varlık verileri için ayarları belirlemeyi öğreneceksiniz.

Videoyu izleyin (İngilizce)

Saha Ayarları “Site Settings“ iletişim kutusunu açmak için:

  1. Kitle & Site “Massing & Site“ sekmesini içerisinde > Saha Modeli “Model Site“ panelinin sağ alt köşesindeki ok [ ] simgesine tıklayın.

Kontur çizgilerini görüntülemek ve aralıkları tanımlamak için:

  1. Kontur çizgisini görüntüleme için Aralıklarda “At Intervals of “ işaretleme kutusunu işaretleyin.
  2. Kontur çizgisi aralıkları için bir değer girin.

Geçeceği Kot “Passing Through Elevation“ için, kontur çizgileri için başlangıç ​​kotunu ayarlamak üzere bir değer girin.

Varsayılan olarak, Geçeceği Kot “Passing Through Elevation“ değeri sıfır (0) olarak ayarlanmıştır. Şayet kontur aralığını “contour interval” 10 olarak ayarladıysanız, eş yükselti eğrileri -20, -10, 0, 10, 20 olarak görüntülenir. Şayet kontur aralığını “contour interval” 5 olarak ayarladıysanız, eş yükselti eğrileri -25, -15, -5, 5, 15, 25 olarak görüntülenir.

Kontur çizgilerini görmek için saha görünüşünü açın.

Bir site planına özel kontur çizgileri eklemek için:

Şayet Şu aralıklarda “At Intervals of “ işaretleme kutusunun işaretini temizlerseniz, özel kontur çizgileri hala görüntülenir.

Her bir özel kontur çizgisi kümesi için Yerleştir “Insert” düğmesine tıklayın.

Bir özel kontur çizgisi oluşturmak için aşağıdaki işleri yapın:

Ek Konturlar “Additional Contours”, altında, Aralık Tipi “Range Type” için Tek Değer “Single Value “ tipini seçin.

Başlangıç “Start” için, kontur çizgisinin kotunu belirleyin.

Alt kategori “Subcategory“ için, kontur çizgisinin çizgi stilini belirleyin.

Bir aralıkta birden fazla kontur çizgisi oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Ek Konturlar “Additional Contours”, altında, Aralık Tipi “Range Type” için Birden Çok Değer “Multiple Values“ tipini seçin.

Ek kontur çizgileri için Başlangıç “Start”, Dur “Stop” ve Artış “Increment“ değerini belirleyin.

Alt kategori “Subcategory“ için, kontur çizgileri için çizgi stilini belirleyin.

Kesit Grafiklerini “Section Graphics“ belirlemek için:

Kesit yarma malzemesi “Section cut material“ için, sahayı kesit görünüşünde görüntülerken kullanılacak malzemeyi seçin. Uygun malzemeler, Saha-Toprak “Site-Earth”, Sahae-Çim “Site-Grass“ ve Saha-Kum “Site-Sand” malzemeleridir.

Poşe tabanının kotu “Elevation of poche”  için, toprak kesitinin derinliğini kontrol etmek için bir değer girin, örneğin –25 metre. Bu değer, projenizdeki tüm topoğrafya öğeleri için poşe derinliğini “poche depth“ kontrol eder.

Kesit grafiğindeki değişiklikleri görmek için bir kesit görünüşü açın.

Varlık veri ayarlarını belirlemek için:

Açı Gösterimi “Angle Display“ için bir seçenek belirleyin. Şayet Derece “Degree” seçerseniz, varlık çizgileri Varlık Çizgileri yatakları “Property Lines bearings” tablosunda 360 derece yatak standardını kullanarak görüntülenir. Varlık çizgileri etiketleri “Property line tags“ de aynı notasyonu kullanarak görüntülenir.

Birimler “Units“ için bir seçenek belirleyin. Şayet Ondalık derece “Decimal degrees“ birimini seçerseniz, Varlık Çizgileri yatakları “roperty Lines bearings” tablosundaki açılar derece, dakika ve saniye yerine ondalık olarak görüntülenir.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.