1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

REVOLVE (Komutu)

Bu komut bir nesneyi bir eksen etrafında döndürerek 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” veya yüzey “surface” oluşturur.

Açık profiller yüzey “surface” oluştururken; kapalı profiller katı “solid” ya da yüzey “surface” oluşturabilir. Mod “Mode” seçeneği yüzey “surface” ya da katı “solid” oluşturulacağını kontrol eder. Bir yüzey “surface” oluştururken, SURFACEMODELINGMODE sistem değişkeni bir işlemsel yüzey “procedural surface” mi yoksa  NURBS yüzeyi “NURBS surface” mi oluşturulacağını kontrol eder.

Döndürme güzergahının “Revolve path“ ve profil eğrilerinin “profile curve” özellikleri şunlardır:

 • Açık veya kapalı bir geometri olabilirler.
 • Düzlemsel olabilirler veya olmayabilirler.
 • Katı “Solid” ve yüzey “surface” kenarları olabilirler.
 • (Birden fazla çizgiyi dışa çekip; bunları JOIN komutuyla birleştirmek için) tek bir nesne olabilirler.
 • (Birden fazla bölgeyi “region” dışa çekip; bunları UNION komutuyla komutuyla birleştirmek için) tek bir bölge olabilirler.

 

İşlemden sonra profili otomatik olarak silmek için, DELOBJ sistem değişkenini kullanın. Şayet ilişkilendirme “associativity“ özelliği açık durumdaysa, DELOBJ sistem değişkeni yok sayılır ve kaynak geometri silinmez.

Eksen etrafında Döndürülebilecek Nesneler
Yüzeyler “Surface” Eliptik yaylar “Elliptical arc” 2B katılar “2D solid”
Katılar “Solid” 2B ve 3B Çubuklar

“2D & 3D splines

İzler “Trace”
Yaylar “Arc” 2D and 3D polylines Elipsler “Ellipse”
Çemberler “Circle” Bölgeler “Region”  

Not: Seçim esnasında CTRL tuşuna basarak yüz “face” ve kenar “edge” alt nesnelerini seçebilirsiniz.

Bir bloğun içindeki nesneleri veya kendi ile kesişen nesneleri REVOLVE komutuyla döndürerek bir katı “solid” veya yüzey “surface” oluşturamazsınız. REVOLVE komutu, sürekli çizginin “polyline“ genişliğini yok sayar ve döndürme işlemini sürekli çizginin “polyline“ güzergahının merkezi etrafında uygular.

Sağ el kuralı, pozitif dönüş yönünü belirler.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir.

 • Döndürülecek nesneleri seçin veya: “Select o bjects to revolve or:”

Bir eksen etrafında döndürülecek olan nesneleri seçersiniz.

 • Mod “Mode”

Bu seçenek, dönme işleminin bir katı “solid” mı; yoksa yüzey “surface” mi yaratacağını kontrol eder. Yüzeyler “Surface”, SURFACEMODELINGMODE sistem değişkenine bağlı olarak NURBS veya işlemsel yüzeyler olarak genişletilir.

 • Eksen başlangıç noktasını belirleyin veya: “Specify axis start point or:”

Dönme ekseninin ilk noktasını belirlersiniz. Pozitif eksen yönü birinci noktadan ikinci noktaya doğru sağ el kuralı ile belirlenir.

 • Eksen bitiş noktasını belirleyin: “Specify axis end point:”

Dönme ekseninin ikinci noktasını belirlersiniz.

 • Dönme açısını belirleyin veya: “Specify angle of revolution or:”

Dönme için, döndürülecek nesnenin düzleminden açıyı belirlersiniz.

Pozitif bir açı, nesneleri saatin tersi yönünde döndürür. Negatif bir açı, nesneleri saat yönünde döndürür. Dönme açısını belirlemek ve ön izleme yapmak için, imleci sürükleyebilirsiniz.

 • Nesne “Object”

Bu seçenek ile eksen olarak kullanılacak mevcut bir nesneyi belirlersiniz. Pozitif eksen yönü, bu nesnenin en yakın ucundan en uzak ucuna doğrudur.

Çizgileri, doğrusal sürekli çizgi “polyline” parçalarını ve katı “solid” veya yüzeylerin “surface” doğrusal kenarlarını “edge” eksen olarak kullanabilirsiniz.

Not: Bir kenar seçerken CTRL tuşuna basarak kenar alt nesnesini seçebilirsiniz.

 • X (Ekseni “X (Axis)”

Bu seçenek ile geçerli (aktif Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif X eksenini pozitif eksen yönü olarak ayarlarsınız.

 • Y (Ekseni “Y (Axis)”

Bu seçenek ile geçerli (aktif Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif Y eksenini pozitif eksen yönü olarak ayarlarsınız.

 • Z (Ekseni “Z (Axis)”

Bu seçenek ile geçerli (aktif Kullanıcı Koordinat Sistemi’nin (KKS) “(UCS)” pozitif Z eksenini pozitif eksen yönü olarak ayarlarsınız.

 • Ters “Reverse”

Dönüşün yönünü değiştirir; bir negatif () (eksi) açı değeri girmeye benzer. Aşağıdaki şekilde görünen sağdaki nesne, soldaki nesneyle aynı açıyla döndürülmüş, ancak Ters “Reverse” seçeneği kullanılarak döndürülmüş bir eğriyi göstermektedir.

 • İfade “Expression”

Bu seçenek ile dönüş açısını belirlemek için, bir formül veya denklem girersiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.