1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Yapısal “Structural” Aile Parametreleri

Yapısal “Structural“ bir aile parametresi oluştururken, Parametre Özellikleri “Parameter Properties” iletişim kutusunda parametre tipini belirleyin.

Aile Düzenleyicisinde “Family Editor”, Yarat “Create” sekmesi içerisinde > Özellikler “Properties” panelinde > Aile Tipleri “Family Types” [  ] komut simgesine tıklayın. Açılan Aile Tipleri “Family Types” iletişim kutusunda, Parametreler “Parameters” kısmındaki Ekle “Add” düğmesine tıklayın. Disiplin “Discipline“ öğesi için Yapısal “Structural” disiplinini seçin. Parametre Tipi “Type of Parameter“ için aşağıdaki tablodakilerden birini seçin.

İsmi

Tanımı

Birimleri

Kuvvet

“Force”

Bir nesnenin diğerine uygulanmasını tanımlamak için kullanılır. Noktasal yüklerin kuvvet parametreleri için geçerlidir. kuvvet “force”
Doğrusal Kuvvet

”Linear Force”

Birim uzunluk başına kuvvet yoğunluğunu tanımlamak için kullanılır. Çizgisel yüklerin kuvvet parametreleri için geçerlidir. kuvvet/uzunluk “force/length”
Alan Kuvveti

“Area Force”

Birim alan başına kuvvet yoğunluğunu tanımlamak için kullanılır. Alan yüklerinin kuvvet parametreleri için geçerlidir. kuvvet/uzunluk^2 “force/length^2”
Moment

“Moment”

Bir kuvvetin bir nesneyi bir eksen etrafında döndürme eğilimini tanımlamak için kullanılır. Matematiksel olarak kuvvet momenti, kaldıraç kolu mesafe vektörü ile kuvvet vektörünün çarpımı olarak tanımlanır. Noktasal yük moment parametreleri için geçerlidir. Kuvvet*uzunluk

“force*length”

Doğrusal Moment

“Linear Moment”

Birim uzunluk başına moment yoğunluğunu tanımlamak için kullanılır. Çizgisel yüklerin moment parametreleri için geçerlidir. Kuvvet*uzunluk/uzunluk

“force*length/length”

Stres

“Stress”

Dahili kuvvetin bitişik parçacıklara uyguladığı fiziksel miktarı tanımlamak için kullanılır. Matematiksel olarak stres, kuvvet vektörünün alana bölünmesi olarak tanımlanır. kuvvet/uzunluk^2 “force/length^2”
Birim Ağırlık

“Unit Weight”

Bir nesnenin birim hacmi başına ağırlığını tanımlamak için kullanılır. kuvvet/uzunluk^3 “force/length^3”
Ağırlık

“Weight”

Yerçekimi tarafından bir nesneye uygulanan kuvveti tanımlamak için kullanılır. Kuvvet “force”
Kütle

“Mass”

Bir nesnedeki madde miktarını tanımlamak için kullanılır. Kütle “mass”
Birim Alan Başına Kütle

“Mass per Unit Area”

Bir nesnenin yüzeyinin birim alanı başına kütle yoğunluğunu tanımlamak için kullanılır. Birim alandaki taban kütlesi için geçerlidir. Kütle/uzunluk^2

“mass/length^2”

Termal Genleşme Katsayısı

“Thermal Expansion Coefficient”

Sıcaklıktaki bir değişim ile bir nesnenin uzunluk boyutlarındaki değişikliği tanımlamak için kullanılır. Doğrusal elemanlar için, malzeme genleşme derecesinin birim uzunluk için sıcaklıktaki değişime bölünmesiyle hesaplanır. 1 / sıcaklık

“1 / temperature”

Noktasal Yay Katsayısı

“Point Spring Coefficient”

Yayı bir noktada etkileyen kuvvetin ortaya çıkan yer değiştirmesine oranını tanımlamak için kullanılır. Noktasal sınır koşullarındaki Yay Modülü parametresi için geçerlidir. kuvvet/uzunluk

“force/length”

Çizgisel Yay Katsayısı

“Line Spring Coefficient”

Bir çizgi boyunca yayı etkileyen kuvvetin ortaya çıkan yer değiştirmesine oranını tanımlamak için kullanılır. Çizgi sınır koşullarındaki Yay Modülü parametresi için geçerlidir. kuvvet/uzunluk^2

“force/length^2”

Alan Yay Katsayısı

“Area Spring Coefficient”

Bir alanı kapsayan yayı etkileyen kuvvetin ortaya çıkan yer değiştirmesine oranını tanımlamak için kullanılır. Alan sınır koşullarında Yay Modülü parametresi için geçerlidir. Kuvvet/uzunluk^3

“force/length^3”

Dönme Noktası Yay Katsayısı

“Rotational Point Spring Coefficient”

Yayı bir noktada etkileyen kuvvetin ortaya çıkan yer değiştirmesine olan tork oranını tanımlamak için kullanılır. Nokta sınır koşullarındaki Yay Modülü parametresi için geçerlidir. kuvvet*uzunluk/açı

“force*length/angle”

Dönme Çizgisi Yay Katsayısı

“Rotational Line Spring Coefficient”

Yayı bir çizgi boyunca etkileyen kuvvetin tork oranını, bunun ortaya çıkan yer değiştirmesine tanımlamak için kullanılır. Çizgi sınır koşullarındaki Yay Modülü parametresi için geçerlidir. kuvvet*uzunluk/açı/uzunluk

“force*length/angle/length”

Deplasman /Yer değiştirme

“Displacement/Deflection”

Bir nesnenin hareketinin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki doğrusal mesafeyi tanımlamak için kullanılır. Uzunluk

“length”

Rotasyon

“Rotation”

Bir dönüşün yay mesafesini tanımlamak için kullanılır. Açı

“angle”

Periyod

“Period”

Tekrarlanan bir eylemin tek bir döngüsünün süresini ölçmek için kullanılır. süre “time”
Frekans

“Frequency”

Bir zaman biriminde tekrar eden bir eylemin döngü sayısını ölçmek için kullanılır. 1/süre “1/time”
Titreşim

“Pulsation”

Bir dalga için zaman birimi başına gidilen oranı veya ark mesafesini tanımlamak için kullanılır. 2*Pi/süre

“2*Pi/time”

Hız

“Velocity”

Bir nesnenin konumunun zamanla değişme oranını tanımlamak için kullanılır. Matematiksel olarak hız, mesafenin zamana bölünmesi olarak tanımlanır. Uzunluk/süre

“length/time”

İvme

“Acceleration”

Bir nesnenin konumunun hızını değiştirdiği hızı tanımlamak için kullanılır. Matematiksel olarak, hızın zamana bölünmesi olarak tanımlanır. Uzunluk/süre^2

“length/time^2”

Enerji

“Energy”

Bir nesnenin yerini değiştirmek için gereken kuvvet miktarını tanımlamak için kullanılır. Kuvvet*uzunluk

“force*length”

Donatı Hacmi

“Reinforcement Volume”

Bir nesnedeki varsayılan toplam inşaat demiri hacmini tanımlamak için kullanılır. uzunluk^3

“length^3”

Donatı Uzunluğu

“Reinforcement Length”

Bir nesnedeki varsayılan toplam inşaat demiri uzunluğunu tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Donatı Alanı

“Reinforcement Area”

Bir nesnedeki varsayılan toplam donatı alanını tanımlamak için kullanılır. uzunluk^2

“length^2”

Birim Uzunluk Başına Donatı Alanı

“Reinforcement Area per Unit Length”

Bir nesnedeki zemin kesit uzunluğunun birimi başına varsayılan toplam donatı alanını tanımlamak için kullanılır. uzunluk^2/uzunluk

“length^2/length”

Donatı Aralığı

“Reinforcement Spacing”

Bir nesnedeki donatı çubuğu arasındaki varsayılan boşluğu tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Donatı Boşluğu

“Reinforcement Cover”

İnşaat demiri ile bulunduğu elemanın dış yüzeyi arasındaki varsayılan mesafeyi tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Çubuk Çapı

“Bar Diameter”

Nesneyi güçlendirmek için kullanılan donatı çubuğunun varsayılan çapını tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Çatlak Genişliği

“Crack Width”

Donatılandırılmış bir nesnede kabul edilebilir varsayılan çatlama genişliklerini tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Kesit Ölçüsü

“Section Dimension”

Bir çerçeve elemanının kesitinin doğrusal ölçüsünü tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Kesit Özelliği

“Section Property”

Bir çerçeve elemanının kesitinin detay ölçüsünü tanımlamak için kullanılır. uzunluk

“length”

Kesit Alanı

“Section Area”

Bir çerçeve elemanının kesit alanını tanımlamak için kullanılır. uzunluk^2

“length^2”

Kesit Modülü

“Section Modulus”

Bir çerçeve elemanının kesitinin gerilmesi ve gerginliği arasında geometrik bir orantılılığı tanımlamak için kullanılır. Matematiksel olarak, çerçeveleme elemanının kesitinin Atalet Momentine bölümünün ağırlık merkezinden dış mesafeye bölünmesidir. uzunluk^3

“length^3”

Atalet Momenti

“Moment of Inertia”

Bir dönme ekseni etrafında açısal hızlanma için gereken torku belirleyen katı bir cismin kütle özelliğini tanımlamak için kullanılır. Bir çerçeve elemanı üzerindeki kesit özellikleri için geçerlidir. uzunluk^4

“length^4”

Çözgü Sabiti

“Warping Constant”

Bükülmeyi hesaplamak için kullanılan tutarlı gerilim ölçüsünü tanımlamak için kullanılır. uzunluk^6

“length^6”

Birim Uzunluk Başına Kütle

“Mass per Unit Length”

Bir çerçeve elemanı nesnesinin doğrusal kütle yoğunluğunu tanımlamak için kullanılır. Kütle/uzunluk

“mass/length”

Birim Uzunluk başına Ağırlık

“Weight per Unit Length”

Bir çerçeve öğesi nesnesinin doğrusal ağırlığını tanımlamak için kullanılır. kuvvet/length

“force/length”

Birim Uzunluk Başına Yüzey Alanı

“Surface Area per Unit Length”

Bir nesnenin doğrusal yüzey alanını tanımlamak için kullanılır. Birim uzunluk başına bir çerçeve elemanının boyama yüzey alanı için geçerlidir. Uzunluk^2/uzunluk

“length^2/length”

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.