1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Seçim Tabanlı Filtrelerle Çalışma

Görünüş Filtreleri

Revit’te birden çok öğe seçip bunları bir filtreye kaydedebilirsiniz. Seçimdeki öğeleri izole etmek, gizlemek veya grafik ayarlarını uygulamak için seçim tabanlı filtreyi kullanın.

Not: Seçim tabanlı bir filtreye kategori ekleyemezsiniz. Kural Tabanlı Filtreler Hakkında isimli makaleye bakın.

Seçim Filtrelerine Erişmek için:

 1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Seçim “Selection“ panelinde > Düzenle “ Edit“ [ Düzenle "Edit" simgesi ] komut simgesine tıklayın.
 2. Açılan Filtreleri Düzenle “Edit Filters“ iletişim kutusunda, filtreleri düzenleyebilir, yenilerini oluşturabilir, mevcut filtreleri yeniden isimlendirebilir veya silebilirsiniz.

Seçili öğelere göre bir Seçim Tabanlı Filtre Yaratmak için:

 1. Çizim alanında bir veya daha fazla öğe seçin. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Seçim “Selection“ panelinde > Kaydet “Save” [ Kaydet "Save" simgesi ] komut simgesine tıklayın.
 2. Açılan Seçimi Kaydet “Save Selection” iletişim kutusunda filtre için bir isim girin.
 3. OK düğmesine tıklayın.

Bir filtre Yaratmak ve Filtreye Öğeler Eklemek için

 1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Seçim “Selection“ panelinde > Düzenle “ Edit“ [ Düzenle "Edit" simgesi ] komut simgesine tıklayın.
 2. Açılan Filtreleri Düzenle “Edit Filters“ iletişim kutusunda Yeni “New” düğmesine tıklayın.
 3. Filtre İsmi “Filter Name“ iletişim kutusunda filtre için bir isim girin, Seç “Select “ simgesine tıklayın ve Seçimi Düzenleme “Edit Selection” moduna girmek için, OK düğmesine tıklayın.
 4. Seçim Setini Düzenleme “Edit Selection Set” sekmesi içerisinde > Seçimi Düzenleme “Edit Selection” panelinde aşağıdaki araçları kullanın:
 • Filtreye eleman eklemek için, Seçime Ekle “Add To Selection” [ ]  seçeneğine tıklayın ve ardından eklenecek elemanları seçmek için çizim alanına tıklayıp; seçiminizi yapın.
 • Birden çok öğeyi seçmek üzere bir seçim kutusu kullanmak için, önce şeritteki Seçenekler “Options“ çubuğundaki Birden Çok “Multiple” seçeneğini seçin. Seçim kutusunu çizin ve ardından Seçenekler “Options“ çubuğundaki Bitir “Finish“ düğmesine tıklayın.
 • Filtreden öğeleri kaldırmak için, Seçimden Kaldır “Remove From Selection” [ Seçimden Kaldır “Remove From Selection” ] komut simgesine tıklayın ve ardından kaldırılacak öğeleri seçmek için çizim alanına tıklayıp; seçiminizi yapın.
 1. Filtre için seçilen öğeleri kaydetmek için, şeritteki Seçimi Bitir “Finish Selection“ [ Seçimi Bitir “Finish Selection“  ] simgesine tıklayın.

Önceden Kaydedilmiş Bir Seçim Filtresini Kullanmak için

 1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Seçim “Selection“ panelinde > Yükle “ Load“ [ Yükle “ Load“ simgesi ] komut simgesine tıklayın.
 2. Açılan Filtreleri Al “Retrieve Filters“ iletişim kutusunda, kullanılacak filtreyi seçin.
 3. OK düğmesine tıklayın.

Elemanlar, tüm açık görünüşlerde seçilecektir.

Önceden kaydedilmiş Bir Seçim Filtresini Değiştirmek için

 1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Seçim “Selection“ panelinde > Düzenle “ Edit“ [ Düzenle "Edit" simgesi ] komut simgesine tıklayın.
 2. Açılan Filtreleri Düzenle “Edit Filters“ iletişim kutusunda, Seçim Filtreleri “Selection Filters” kısmından bir filtre seçin ve Düzenle “Edit” düğmesine tıklayın.
 3. Seçim Setini Düzenleme “Edit Selection Set” sekmesi içerisinde > Seçimi Düzenleme “Edit Selection” panelinde aşağıdaki araçları kullanın:
 • Filtreye eleman eklemek için, Seçime Ekle “Add To Selection“ [ Seçime Ekle "Add to Selection" simgesi ] simgesine tıklayın ve ardından eklenecek elemanları seçmek için çizim alanına tıklayıp; seçiminizi yapın.

Birden çok öğeyi seçmek üzere bir seçim kutusu kullanmak için, önce Seçenekler çubuğunda Birden Çok “Multiple” seçeneğini seçin. Seçim kutusunu çizin ve ardından şeritteki Seçenekler  “Options” çubuğundaki Bitir “Finish“ komut simgesine tıklayın.

 • Filtreden öğeleri kaldırmak için, Seçimden Kaldır “Remove From Selection“ [ Seçimden Kaldır “Remove From Selection” ] komut simgesine öğesine tıklayın ve ardından kaldırılacak öğeleri seçmek için, çizim alanına tıklayıp; seçiminizi yapın.

Not: Seçime dayalı bir filtreye kategori ekleyemezsiniz.

 1. Filtre için seçilen öğeleri kaydetmek için, şeritteki Seçimi Bitir “Finish Selection“ [ Seçimi Bitir “Finish Selection“ ] komut simgesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.