1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Referans Kesit Oluşturma

Kesit Görünüşleri

Revit’te mevcut bir görünüşe başvuran kesitleri yerleştirebilirsiniz.

Referans kesitlerini plan, cephe, kesit, detay ve açıklama görünüşlerine yerleştirebilirsiniz. Referans kesitler, kesit görünüşlerine, kesit görünüşlerinin açıklama görünüşlerine ve detay görünüşlerine referans verebilir.

Bir referans kesiti oluşturmak için:

  1. Görünüş “View“ sekmesi içerisinde > Oluştur “Create” panelindeki > Kesit “Section” [  ] komut simgesine tıklayın.
  2. Referans “Reference” panelinde, Referans Diğer Görünüş “Reference Other View” öğesini seçin.
  3. Aşağı açılır listeden bir kesiti, bir kesitin detay görünüşünü veya detay görünüş adını seçin. (Uzun görünüş adları listesi için, referans görünüşün adını hızlı bir şekilde bulmak için Arama “Search” alanına anahtar sözcükler girmek yararlı olabilir.)

Şayet referans verilecek mevcut bir görünüş yoksa, yeni bir taslak görünüş oluşturmak için <Yeni Taslak Görünüşü> “<New Drafting View>” öğesini seçebilirsiniz; referans kesiti daha sonra bu yeni taslak görünüşüne başvurur.

Not: Şayet menü listesinden bir görünüş bir pafta “sheet” üzerindeyse, detay numarası ve çalışma sayfası numarası görünüşün yanında görüntülenir. Örneğin, referans alınacak bir taslak görünüşü seçerseniz ve bu bir paftadaysa, adı Draft Görünüş: Draft 1 (1 / A101) “Drafting View: Drafting 1 (1/A101)” olarak görüntülenir, burada parantez içindeki değerler detay numarasını ve pafta numarasını temsil eder.

  1. (İsteğe Bağlı) Özellikler “Properties” paletinin Tip Seçici “Type Selector” kısmında, listeden bir görünüş tipini seçin veya mevcut bir görünüş tipini değiştirmek veya yeni bir görünüm tipi oluşturmak için, Tipi Düzenle “Edit Type “ komut simgesine tıklayın.
  2. Kesit çizgisini çizin.

Referans Bölümü İpuçları

  • Kesitte referans verilen görünüşü değiştirmek için, referans kesit çizgisini seçin ve Referans “Reference“ panelinde aşağı açılır listeden bir referans görünüş adını seçin.
  • Referans kesiti ile referans alınan görünüş arasında parametrik bir ilişki yoktur. Bir referans kesitinin klip düzlemlerinin yeniden boyutlandırılması, başvurulan görünüşün kırpma bölgesi üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.
  • Şayet referans kesit başlığına çift tıklarsanız, referans alınan görünüş yeni bir sekmede açılır.
  • Referans kesit başlığı bir etiket içerir. Etiket metnini değiştirmek için Referans Etiket “Reference Label“ parametresini düzenleyin. Bu kesit ailesinin bir tip parametresidir.
  • Bir taslak görünüşüne yerleştirilen kesitler referans kesitler olmalıdır. Yeni bir kesit görünüşü oluşturmazlar. Referansın diğer görünüş “Reference other view” seçeneği her zaman seçilir ve silinemez.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.