1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Proje Parametrelerini Yaratma

Revitte Parametreler

Proje parametreleri, bir projede zamanlama, sıralama ve filtreleme için kullanılır.

 1. Yönet “Manage “ sekmesi içerisinde > Ayarlar “Settings” panelinde Proje Parametreleri “Project Parameters” [ ] komut simgesine tıklayın.
 2. Proje Parametreleri “Project Parameters“ iletişim kutusunda, Ekle “Add” düğmesine tıklayın.
 3. Parametre Özellikleri “Parameter Properties“ iletişim kutusunda Proje parametresi “Project parameter“ seçeneğini seçin.
 4. Proje parametresi için bir isim girin.

Not: Parametre isimlerinde tire (-) kullanmayın.

 1. Bir disiplin seçin.
 2. Parametre tipini “Parameter type” seçin.
 3. Aşağıdaki tiplerden biri olan bir örnek parametresi oluşturuyorsanız bir seçenek mevcuttur. Bu seçenek:
 • Metin “Text”
 • Alan “Area”
 • Hacim “Volume”
 • Para birimi “Currency”
 • Kütle yoğunluğu “Mass Density”
 • URL “URL”
  • Malzeme “Material”

dır.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Değerler grup türüne göre hizalanır (varsayılan) “Values are aligned per group type(default):”: Şayet bu örnek parametresine sahip bir öğe birden fazla grubun parçasıysa, parametre değeri tüm grup örneklerinde karşılık gelen öğeler için aynı olacaktır. Grubu Düzenle “Edit Group“ modundayken, öğeyi seçebilir ve Özellikler “Properties” paletinde parametreyi değiştirebilirsiniz. Bir gruptaki öğenin parametre değerinin değiştirilmesi, aynı grup türünün diğer tüm örneklerinde karşılık gelen öğenin değerini değiştirecektir.
 • Değerler, grup örneğine göre değişebilir “Values can vary by group instance:”: Şayet bu örnek parametresine sahip öğe, birden çok grubun parçasıysa, parametre değeri, grup örneklerindeki karşılık gelen öğeler için değişebilir. Grubu Düzenle “Edit Group“ modundayken, öğeyi seçebilir ve Özellikler “Properties” paletinde parametreyi değiştirebilirsiniz. Bir gruptaki öğenin parametre değerinin değiştirilmesi, aynı grup türünün diğer örneklerinde karşılık gelen öğenin değerini değiştirmez.

Örneğin, bir hastane odası için ekipmanı odadan odaya kopyalayan bir grubunuz olabilir. Ancak bu öğelerin (ekipman parçalarının) her birinin benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olması gerekir. Öğe için gruptan gruba parametrelerin değerleri aynı olmak zorunda değildir. Parametreyi oluştururken değerin benzersiz mi yoksa grup örneklerinde tutarlı mı olacağına siz karar verirsiniz.

Not: Şayet mevcut bir parametreyi değişken tipinden hizalı tipine değiştirirseniz, parametresi değişecek öğeleri listeleyen bir hata mesajı görüntülenir. Şayet Parametre Değerlerini Hizala “Align Parameter Values “ seçeneğini tıklarsanız, tüm grup örnekleri aynı parametre değerine sahip olacak şekilde güncellenecektir. Uygulanan değer, ilk grup örneğinde öğeye atanan değerdir.

 1. Alttaki Grup parametresi “Group parameter” kısmında, parametrenin Özellikler “Properties” paletinde veya Tip Özellikleri “Type Properties“ iletişim kutusunda görüntüleneceği başlığı seçin.
 2. (İsteğe Bağlı) Araç İpucu Açıklaması “Tooltip Description” kısmında, Araç İpucunu Düzenle “Edit Tooltip“ öğesine tıklayın. Araç İpucunu Düzenle “Edit Tooltip“ iletişim kutusunda 250 karaktere kadar araç ipucu metnini girin ve OK düğmesine tıklayın.
 3. Parametrenin örneğe mi yoksa türe göre mi saklanacağını seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Disipline göre kategorileri filtrelemek için, Filtre “Filter” listesini kullanın.
 5. Bu parametreyi uygulamak istediğiniz eleman kategorilerini seçin.
 6. OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.