1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Paylaşılan Parametreler

Paylaşılan parametreler “Shared parameter”, ailelere veya projelere ekleyebileceğiniz parametrelerin tanımlarıdır. Paylaşılan parametre  “Shared parameter” tanımları, herhangi bir aile dosyası veya REVİT projesinden bağımsız bir dosyada saklanır. Bu, dosyaya farklı ailelerden veya projelerden erişmenizi sağlar. Paylaşılan parametre “Shared parameter”, birden çok ailede veya projede kullanılabilen bilgiler için bir kap tanımıdır. Paylaşılan parametre “Shared parameter” kullanılarak bir ailede veya projede tanımlanan bilgiler, aynı paylaşılan parametre kullanılarak başka bir aileye veya projeye otomatik olarak uygulanmaz.

Bir parametrede yer alan bilgilerin bir etikette kullanılması için, paylaşılan bir parametre  “hared parameter” olması gerekir. Paylaşılan parametreler “Shared parameter”, çeşitli aile kategorilerini görüntüleyen bir çizelge oluşturmak istediğinizde de kullanışlıdır; paylaşılan bir parametre olmadan bunu yapamazsınız. Şayet Paylaşılan bir parametre  “Shared parameter” oluşturur ve bunu istediğiniz aile kategorilerine eklerseniz, daha sonra bu kategorilerle bir çizelge oluşturabilirsiniz. Bu, REVİT‘te çok kategorili bir program oluşturmak olarak adlandırılır.

Bu Bölümdeki Konular

 • Paylaşılan Parametre “Shared Parameter“ Dosyalarını Ayarlama Hakkında

Paylaşılan parametreler “Shared Parameter”, başkalarının erişmesine izin vermek için, ağdaki paylaşılan bir alana yerleştirilebilen bir metin dosyasına kaydedilir.

 • Paylaşılan Parametre “Shared Parameter“ Dosyaları, Grupları ve Parametreleri Yaratma

Paylaşılan parametre  “Shared Parameter” dosyası, paylaşılan parametrelerin tanımlarını depolar.

 • Parametre Gruplarını Yeniden İsimlendirme

Bir dizi parametreyi sınıflandırmaya veya tanımlamaya yardımcı olması için, Paylaşılan parametre “Shared Parameter” gruplarını isimlendirin.

 • Parametre Gruplarını Silme

Parametre grubunu silmeden önce bir gruptaki parametreleri silin veya taşıyın.

 • Paylaşılan Parametreleri Görüntüleme, Taşıma ve Silme

Mevcut Paylaşılan parametreleri “Shared Parameter” yeniden adlandıramaz veya tiplerini değiştiremezsiniz; ancak bunları farklı bir gruba taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 • Ailelere Paylaşılan Parametreler Ekleme

Ailelere paylaşılan parametreler eklemek için Aile Düzenleyicisini “Family Editor“ kullanın.

 • Paylaşılan veya Aile Parametrelerini Değiştirme

Paylaşılan bir parametreyi  “Shared Parameter” bir aile parametresiyle veya bir aile parametresini Paylaşılan bir parametre  “Shared Parameter” ile değiştirebilirsiniz.

 • Paylaşılan Parametreleri Paylaşılan Parametre Dosyasına Aktarma

Bir aileden veya bir projeden Paylaşılan parametreleri  “Shared Parameter” yeni veya mevcut bir Paylaşılan parametre  “Shared Parameter” dosyasına aktarabilirsiniz.

 • Paylaşılan Parametre ile Tek Kategorili Bir Etiket Yaratma

Paylaşılan parametreler  “Shared Parameter” hem tekli hem de çok kategorili etiketler için mevcuttur.

 • Paylaşılan Parametre ile Çok Kategorili Bir Etiket Yaratma

Bir etikete bir filtre parametresi uygulayarak, kategorisine bakılmaksızın her tür bileşene çok kategorili bir etiket uygulayabilirsiniz.

 • Bir Projede Çok Kategorili Etiketi Kullanma

Odalar, duvarlar ve merdivenler gibi sistem aileleri için etiketlere Paylaşılan parametreleri  “Shared Parameter” dahil edebilirsiniz.

 • Paylaşılan Parametrelerle Çizelgeler Yaratma

Paylaşılan parametreleri  “Shared Parameter” hem tekli hem de çok kategorili çizelgelerde kullanabilirsiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.