1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Özel bir Cephe Etiketi Yaratma

Cephe Görünüşleri

Revit’te kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde cephe etiketleri oluşturmak için Aile Düzenleyicisi “Family Editor“ araçlarını kullanabilirsiniz. Bunun için:

 1. Dosya “File menüsü içerisinde > Yeni “New” öğesi altında > Aile “Family“ öğesine tıklayın.
 2. Açılan Yeni Aile – Şablon Dosyası Seç “New Family – Select Template File“ iletişim kutusunda, Açıklamalar “Annotations“ klasörüne gidin ve Elevation Mark Body.rft isimli şablon dosyasını açın.
 3. Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Özellikler “Properties“ panelinde > Aile Kategorisi ve Parametreler “Family Category and Parameters“ [ ] komut simgesine tıklayın.
 4. Aile Kategorisi “Family Category“ öğesi için Cephe İşaretleri “Elevation Marks” öğesini seçin.
 5. Cephe İşareti Kullanımı “Elevation Mark Use“ öğesi için Aile Parametreleri “Family Parameters “ altında Gövde “Body” seçeneğini seçin.
 6. Etiket gövdesini çizin ve etiketleri yerleştirin.

7. Aileyi <elevation tag>.rfa isimi ile kaydedin.

8. 2 – 4. adımları tekrarlayın, E Elevation Mark Pointer.rft isimli dosyayı açın, İşaretçi “Pointer“ öğesini Cephe İşareti Kullanımı “Elevation Mark Use “ olarak ayarlayın. İşaretçiyi çizin ve aileyi <pointer>.rfa isi ile kaydedin.

Oluşturduğunuz işaretçi okunun aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru baktığından emin olun. Gerekirse, daha sonra da döndürebilirsiniz.

Aile Düzenleyicisi “Family Editor” panelindeki herhangi bir sekmeden, Projeye Yükle “Load into Project“ [  ] komut simgesine öğesine tıklayın ve <pointer>.rfa ailesini <elevation tag>.rfa şablonuna yükleyin.

Artık işaretçi ailesi, aile gövdesinin içindedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, projede mevcut olmasını istediğiniz tüm yönler görüntülenene kadar işaretçi ailesinin örneklerini şablon dosyasına yerleştirin.

 

Özel Cephe Etiketini Bir Projeye Yükleme

 1. <elevation tag>.rfa etiketini bir projeye yüklemek için Yerleştir “Insert” sekmesi içerisinde >Aile Düzenleyicisi “Family Editor“ panelinde > Projeye Yükle “Load into Project” [  ] komut simgesine tıklayın.
 2. Projede, Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Ayarlar “Settings” panelindeki > Ek Ayarlar “Additional Settings“ aşağı açılır menüsünden Cephe Etiketleri “Elevation Tags” [ ] komut simgesine tıklayın.
 3. Bir etiket tipini çoğaltın ve daha önce yüklediğiniz yeni cephe etiketini kullanmak için, Tip Parametresi Cephe İşaretini “Type Parameter Elevation Mark“ ayarlayın.
 4. Görünüş “View” sekmesi içerisinde > Oluşturma “Create “ panelinde > Cephe”Elevation” aşağı açılır menüsündeki > Cephe “Elevation” [  ] komut simgesine tıklayın.
 5. Şeritin Düzenleme | Cephe “Modify | Elevation” sekmesi içerisinde > Özellikler “Properties” panelinden Tip Özellikleri “Type Properties” [ ] komut simgesine tıklayın.
 6. Aktif olan cephe işaret tipini çoğaltın.
 7. Cephe Etiketi tipi “Elevation Tag type“ parametresini yeni türe ayarlayın ve OK düğmesine tıklayın.
 8. Projeye bir cephe görünüşü yerleştirin.
 9. Cephe görünümünü açmak için, cephe etiketi işaretçisini çift tıklayın veya ailede bulunan diğer okları etkinleştirmek için, cephe etiketinin gövdesini seçin.

Projede seçilen cephe etiketi

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.