1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Ofsetler “Offsets “ Hakkında

Araçlar & Teknikler

Revit’te duvar veya kiriş gibi seçili bir öğeyi, seçilen öğeye paralel belirli bir mesafe ve yönde oluşturmak, kopyalamak veya taşımak için Ofset “Offset“ fonksiyonunu kullanın.

Tek bir öğeye veya aynı ailedeki bir öğe zincirine ofset uygulayabilirsiniz. Seçili elemanları yerleştirmek için, tıklayarak veya sayısal bir değer girerek ofset mesafesini belirleyebilirsiniz.

Özellikler “Properties“ panelindeki ofset parametreleri şeritteki ve Seçenekler “Otions” çubuğundaki Ofset “Offset“ araçlarından farklı davranır. Bu parametreler hakkında bilgi için, Taban Ofseti “Base Offset” konusuna bakın.

Ofset “Offset” Fonksiyonunu Kllanmak için:

 • Taşıma “Move” veya Kopyalama “Copy: Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde Ofset “Ofset” [ ] komut simgesine tıklayın.
 • Yaratma “Create”: Bir eleman çizerken ve Çizim “Draw” paneli görüntülenirken, Ofset “Offset” parametrelerini belirlemek için Seçenekler “Options” çubuğunu kullanın.
  1. Ofset “Offset”: Öğeyi kaydırmak istediğiniz mesafeyi belirtin.
  2. Zincir “Chain”: Bir öteleme elemanları zinciri oluşturun.
  3. Konum Çizgisi “Location Line”: Öğeyi ofsetlemek istediğiniz konumu belirtin.

Ofsetleri Kullanırken Şu Yönergeleri Unutmayın:

 • Yalnızca kendi çalışma düzleminde bir çizgiyi, kirişi veya çaprazı öteleyebilirsiniz. Örneğin, çalışma düzlemi Kat planı-Kot 1 olarak ayarlanmış bir modelde bir çizgi çizdiyseniz, bu çizgiyi yalnızca plan görünüşü düzleminde öteleyebilirsiniz.
 • Yerinde aileler olarak oluşturulan duvarları öteleyemezsiniz.
 • Çalışma düzlemine dik bir görünüşteki bir öğeyi öteleyemezsiniz. Örneğin, bir cephe görünüşünde bir duvarı öteleyemezsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.