1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Montaj Kodu Ayarları

Proje Ayarları

Revit’te Model öğelerinin Montaj Kodu Türü “Assembly Code type“ özelliğine bir Tekdüzen Montaj Kodu “Assembly Code” atamak için, kullanılacak montaj kodu dosyasını belirtmek için, Montaj Kodu Ayarları “Assembly Code Settings“ iletişim kutusunu kullanın.

Montaj kodu dosyası projeye atanır ve dosya adı ve konumu proje ayarlarıyla kaydedilir.

  1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Ayarlar “Settings” panelinde Ek Ayarlar “Additional Settings“ aşağı açılır menüsünden > Montaj Kodu “Assembly Code” [ ]  komut simgesine tıklayın.

Montaj Kodu Ayarları “Assembly Code Settings“ iletişim kutusu görüntülenir. Dosya Konumu “File Location” alanı, o anda yüklü olan montaj kod dosyasının uzak veya yerel tam yol konumunu ve dosya adını görüntüler.

Not: Şayet o anda herhangi bir Montaj Kodu “Assembly Code“ yüklü değilse, kullanılamıyorsa veya güncel değilse, sarı renkli bir uyarı simgesi görüntülenir. Yeni bi Montaj Kodu “Assembly Code“ dosyasını yüklemek için, Yeniden Yükle “Reload “ düğmesine tıklayın.

  1. Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
  • Araştır “Browse”: İstediğiniz Montaj Kodu Dosyasını “Assembly Code File“ araştırıp bulmanız için, Araştır “Browse” iletişim penceresini açar. Kullanılacak montaj kodu dosyasını araştırıp bulun ve dosyayı seçtikten sonra, yüklemek için, Aç “Open” düğmesine tıklayın. Montaj kodu dosyaları yerel veya uzak sunucularda saklanabilir. (Uzak sunucu, Harici Kaynak Sunucusu olarak kayıtlı olan ve montaj kodu dosyaları sağlayan bir eklenti veya konumu ifade eder. Tüm Revit kurulumlarında kullanılabilir bir uzak sunucu bulunmaz.)
  • Görünüş “View”: Montaj Kodu “Assembly Code” iletişim penceresini açar. Bu iletişim kutusu Tekdüzen “Uniformat” verilerinin düzenlenmesine izin vermez.
  • Yeniden Yükle “Reload”: – Montaj Kodu “Assembly Code” dosyasını mevcut dosyadan yeniden yükler.
  1. Yerel olarak saklanan bir dosya için, Dosya Yolu seçeneklerinden birini seçin:

Not: Şayet halihazırda yüklü olan Montaj Kodu “Assembly Code“ dosyası uzak bir sunucuda saklanıyorsa, Dosya Yolu seçenekleri devre dışı bırakılır.

  • Mutlak “Absolute”: Yerel bilgisayarınızda veya bir ağ sunucusunda bulunan belirli bir klasörü tanımlar. Klasör yolu, \\ sunucu adı\paylaşım\ klasör\ assemblycode.txt gibi Tekdüzen İsimlendirme Kuralı (TİK) “(UNC)” biçiminde saklanabilir.
  • Göreli “Relative”: Proje dosyasının veya merkezi modelin bulunduğu montaj kodu dosyasını bulur. Dosya yeni bir konuma taşınırsa, program montaj kodu dosyasını da bu yeni klasör konumunda bulmayı bekler.
  • Kütüphane Konumlarında “At Library Locations”: Bağımsız kurulum veya ağ dağıtımının belirtildiği montaj kodu dosyasını bulur.

Not: Varsayılan TekdüzenSınıflandırma.txt dosyasının bulunduğu tipik kitaplık konumu, kurulum veya dağıtım sırasında belirtilebilir. Bu montaj kodu tablosu, Proje şablonu Dosya Klasör yolu için Kütüphane Konumlarında “At Library Locations” seçeneği elirtirse kullanılacaktır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.