1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Kural Tabanlı Filtrelere Örnekler

Görünüş Filtreleri

Revit’te görünüşlere uygulanacak kural tabanlı filtrelerin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için, bu makalemde göstereceğim örnekleri inceleyin.

Birden çok kural ve birden çok kural seti oluşturabilirsiniz. Kural setleri iç içe geçen kurallar içerebilirler.

Tanımlayabileceğiniz kural ve kural setlerinin sayısında bir sınır yoktur. VE “AND“ ve VEYA “OR” koşullarını kullanarak filtre kurallarını dikkatlice planlayın ve istenen sonucu aldığınızdan emin olun.

İpucu: Filtrede kullanmak istediğiniz kategorilere sahip öğeleri içeren bir örnek model oluşturun. İstediğiniz sonucu elde edene kadar kural tabanlı filtreler oluşturarak ve filtreleri görünüşlere uygulayarak denemeler yapın. Ardından filtreleri projenize aktarmak için Proje Standartlarını Transfer Et “Transfer Project Standards” aracını kullanın.

Basit VE “AND” Koşulu

Bir kural kümesi VE “AND“ koşulunu kullandığında, tüm kurallar ve iç içe geçmiş kural setleri doğru olmalıdır.

Aşağıdaki örneği düşünün:

  • Modeldeki 2 saatlik yangın derecesine sahip tüm perde duvarları belirlemek istiyorsunuz.
  • Duvarlar “Walls” kategorisi için, bu filtre aşağıdaki formülü yansıtır:

Yapısal Kullanım “Structural Usage“ = Kesme “Shear” VE “AND” Yangın Derecesi “Fire Rating“ = 2-saat

Basit VEYA “OR” Koşulu

Bir kural kümesi VEYA “OR” koşulunu kullandığında, kurallarından biri veya daha fazlası veya iç içe yerleştirilmiş kural setleri doğru olmalıdır.

Şayet bir parametre için birden çok değer seçmek istiyorsanız, her değer için bir kural ekleyin. Bu kuralları VEYA “OR” koşuluna sahip bir kural setinin altına yerleştirin.

Aşağıdaki örneği düşünün:

  • Modelde betondan yapılmış tüm duvarları belirlemek istiyorsunuz.
  • Modelinizde, duvar tiplerinin isimleri beton veya betonarme sözcüklerini içerebilir veya malzemeleri Yapısal Malzeme “Structural Material” parametresi kullanılarak belirtilir.
  • Duvarlar “Walls” kategorisi için, bu filtre aşağıdaki formülü yansıtır:

Tip İsmi “Type Name” beton kelimesini içeriyor

VEYA Tip İsmi “Type Name” betonarme kelimesini içeriyor

VEYA Yapısal Malzeme “Structural Material“ = Beton Duvar Üniteleri “Concrete Masonry Units”

VEYA Yapısal Malzeme “Structural Material“ = Beton, Yerinde Dökme gri “Concrete, Cast-in-Place gray”

İç İçe Gömülü Kural Setleri

Filtre kuralları iç içe geçmiş kural setlerini içerdiğinde, VE “AND” ve VEYA “OR” koşullarını dikkatlice, doğru sırada ve uygun iç içe yerleştirmeyle kullanın.

Bazı sonuçlar için, iç içe geçmiş VEYA “or” koşuluyla ve “AND” koşulunu kullanmalısınız. Diğer sonuçlar için, iç içe geçmiş bir AND koşuluyla OR kullanmalısınız. Sonuçlar büyük ölçüde farklılık gösterebilir ve hedeflerinize ulaşmak için uygun filtre kurallarını kullanmaya çok dikkat etmelisiniz.

Amaç: Modeldeki betondan yapılmış ve 2 saatlik yangın derecesine sahip tüm perde duvarları belirlemek istiyorsunuz.

Modelinizde, duvar tiplerinin isimleri beton veya betonarme sözcüklerini içerebilir veya malzemeleri Yapısal Malzeme “Structural Material“ parametresi kullanılarak belirtilir.

İç İçe Geçmiş VE “AND” Koşulu VEYA “OR” Koşulu Hedefe Ulaşmıyor

Şayet aşağıdaki filtreyi, bir VEYA “OR” kural setinin içine yerleştirilmiş bir VE “AND” kural setini kullanarak oluşturursanız, hedefe ulaşamazsınız.

  • Duvarlar “Walls” kategorisi için, bu filtre aşağıdaki formülü yansıtır:

Tip Adı beton kelimesini içeriyor

VEYA Tip İsmi “Type Name” betonarme kelimesini içeriyor

VEYA Yapısal Malzeme “Structural Material“ = Beton Duvar Üniteleri “Concrete Masonry Units”

VEYA Yapısal Malzeme “Structural Material“ = Beton, Yerinde Dökme gri “Concrete, Cast-in-Place gray”

VEYA (Yapısal Kullanım “Structural Usage“ = Kesme “Shear” VE Yangın Derecesi “Fire Rating“ = “2-saat”)

  • Bu filtre istenen sonucu vermez. Kesme ve 2 saatlik yangın derecesine sahip beton veya herhangi bir malzemeden yapılmış olan duvarları tanımlar.

VE “And” Koşulu İç İçe Geçmiş bir VEYA “OR” Koşulu ile Hedefe Ulaşır

Bu durumda, modeldeki betondan yapılmış ve 2 saatlik yangın derecesine sahip tüm perde duvarları belirlemek için, VE ”AND” kural setiyle başlamalı ve aşağıdaki gibi bir VEYA “OR” kural setini içine yerleştirmelisiniz:

  • Duvarlar “Walls” kategorisi için, bu filtre aşağıdaki formülü yansıtır:

Yapısal Kullanım “Structural Usage“ = Kesme “Shear”

VE Yangın Derecesi “Fire Rating“ = 2-sa “2-hr”

VE (Tip Adı beton içerir VEYA Tip Adı betonarme içerir VEYA Yapısal Malzeme “Structural Material “ = Beton Duvar Üniteleri “Concrete Masonry Units” VEYA Yapısal Malzeme “Structural Material “ = Beton, Yerinde Dökme gri “Concrete, Cast-in-Place gray”)

Bu örnekler, neyi başarmaya çalıştığınız hakkında dikkatlice düşünmenin neden kritik olduğunu ve filtreleri planlamanın ve iyice test etmenin neden bu kadar önemli olduğunu gösterir.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.