1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Revitte Kural Tabanlı Filtreler Hakkında

Görünüş Filtreleri

Revit’te öğeleri kategorilere ve parametre değerlerine göre tanımlayan filtreler oluşturun. Öğelerin görünürlüğünü veya grafik görüntüsünü değiştirmek için bu filtreleri görünümlere uygulayın.

   Video: Kurala Dayalı Görünüm Filtresi Yaratma (İngilizce)

Örneğin, bir görünümde 2 saatlik yangına dayanıklı duvarlar için çizgi stilini ve rengini değiştirmeniz gerekirse aşağıdakileri yapın:

  1. Görünüşteki Yangın Derecesi “Fire Rating“ parametresi için 2 saatlik değere sahip tüm duvarları seçen bir filtre oluşturun.
  2. Filtreyi görünüşe uygulayın ve (çizgi stili ve rengi gibi) görünürlük ve grafik görüntüleme ayarlarını tanımlayın.

Sonuç olarak, filtre kriterlerini karşılayan tüm duvarlar, belirtilen görünürlük ve grafik ayarlarıyla görünümde görüntülenir (başka hiçbir ayarın bunları geçersiz kılmadığı varsayılır.

Kurallar ve Kural Kümeleri

Kural tabanlı bir filtre, bir veya daha fazla kural kümesi içerir. Her kural kümesi bir veya daha fazla kural ve/veya iç içe kural kümesi içerir.

Tanımlayabileceğiniz kural ve kural kümelerinin sayısında bir sınır yoktur.

Her kural kümesi VE “AND“ koşulunu veya VEYA “OR” koşulunu kullanır:

  • VE “AND“ koşulu: Bu kümenin içinde yer alan tüm kurallar ve kural kümeleri doğru “true“ olarak değerlendirilmelidir.
  • VEYA “OR” koşulu: Bu küme içinde iç içe yerleştirilmiş bir veya daha fazla kural veya kural kümesi doğru “true“ olarak değerlendirilmelidir.

VE “AND” ve VEYA “OR” koşullarını kullanarak filtre kurallarını dikkatlice planlayın ve istenen sonucu aldığınızdan emin olun.

İpucu: Filtrede kullanmak istediğiniz kategorilere sahip öğeleri içeren bir örnek model oluşturun. Kurallarla filtreler oluşturarak ve istediğiniz sonucu elde edene kadar filtreleri görünüşlere uygulayarak denemeler yapın. Ardından filtreleri projenize aktarmak için Proje Standartlarını Transfer Et “Transfer Project Standards“ aracını kullanın.

Kategoriler & Parametreler

Bir filtre oluştururken, önce bir veya birden fazla kategori seçersiniz. Ardından kural kümeleri oluşturursunuz. Bir kural kümesindeki her bir kural için bir parametre, bir operatör ve bir değer belirleyin.

Kural oluşturmak için kullanılabilen parametreler, filtre için seçtiğiniz kategorilere bağlıdır. Bir filtre oluşturmadan önce, neyi başarmaya çalıştığınızı ve bu öğeleri en iyi şekilde nasıl tanımlayabileceğinizi dikkatlice düşünün ve filtre için kullanılacak kategorileri belirleyin.

Örneğin, 2 saatlik yangına dayanıklı kapıları tanımlayan bir filtre oluşturmak için, Kapılar “Walls” kategorisini seçin. 2 saatlik yangına dayanıklı kapıları ve duvarları tanımlayan bir filtre oluşturmak için Kapılar ve Duvarlar kategorilerini seçin.

Bir filtre için birden fazla kategori seçtiğinizde, kural için kullanılacak parametreyi seçmeden önce her kuralın kategorisini belirtmelisiniz.

Parametreler aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir:

  • Örnek parametreleri
  • Tip parametreleri
  • Proje parametreleri
  • Paylaşılan parametreler

Bir kural için değer olarak global bir parametre kullanabilirsiniz. Bu durumda, ile ilişkili “is associated with” veya ile ilişkili değil “is not associated with” operatörünü kullanın.

Şayet çalışma setleri etkinleştirilirse, Çalışma Seti “Workset“ parametresi de kullanılabilir.

Operatörler & Değerler

Bir kural oluşturduğunuzda, kullanılabilen operatörler parametrenin türüne bağlıdır.

Kural için bir değer girerken aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

  • Mevcut modeldeki öğelerden değerleri gösteren açılır listeden bir değer seçin.
  • Bir değer girin. Sayısal değerler için birimi belirtmenize gerek yoktur. Metin değerleri büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Şayet bir parametre için birden çok değer seçmek istiyorsanız, her değer için bir kural ekleyin. Bu kuralları, VEYA “OR” koşuluna sahip bir kural kümesinin altına yerleştirin.

Bir kuralda paylaşılan bir parametre kullandığınızda, parametre mevcut “parameter exists“ operatörünü kullanabilir ve bir değeri atlayabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.